Uzajamno priznavanje zaštitnih mjera u građanskim stvarima

Švedska

Sadržaj omogućio
Švedska

Članak 18. točka (a)(i) - tijela koja su nadležna za određivanje zaštitnih mjera i izdavanje potvrda u skladu s člankom 5.

U švedskom pravu ne postoje građanskopravne zaštitne mjere navedene u Uredbi (EU) br. 606/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. lipnja 2013. o uzajamnom priznavanju zaštitnih mjera u građanskim stvarima. Stoga ne postoji ni tijelo ovlašteno za određivanje takvih mjera ni izdavanje potvrda u skladu s člankom 5.

Članak 18. točka (a)(ii) - tijela pred kojima se na zaštitnu mjeru određenu u drugoj državi članici potrebno pozivati i/ili koja su nadležna za izvršenje te mjere

Na zaštitnu se mjeru određenu u drugoj državi članici može pozvati pred javnim tužiteljem (åklagaren) u mjestu u kojem će se mjera provoditi ili uglavnom provoditi.

Članak 18. točka (a)(iii) - tijela koja su nadležna za provedbu prilagodbe zaštitnih mjera u skladu s člankom 11. stavkom 1.

Za prilagodbu zaštitnih mjera u skladu s člankom 11. stavkom 1. nadležan je javni tužitelj u mjestu u kojem će se mjera provoditi ili uglavnom provoditi.

Članak 18. točka (a)(iv) - sudovi kojima treba podnijeti zahtjev za odbijanje priznavanja i, ako je to potrebno, izvršenja u skladu s člankom 13.

Zahtjev za odbijanje priznavanja u skladu s člankom 13. potrebno je podnijeti Okružnom sudu (tingsrätt) u Stockholmu.

Članak 18. točka (b) - jezik ili jezici koji su prihvaćeni za prijevode, kako je navedeno u članku 16. stavku 1

Švedski.

Posljednji put ažurirano: 30/09/2020

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.
Zbog povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije države članice trenutačno ažuriraju dio nacionalnih sadržaja na ovim internetskim stranicama. Ako još uvijek ima sadržaja koji ne odražava povlačenje Ujedinjene Kraljevine, to je nenamjerno te će biti izmijenjeno.