Uzajamno priznavanje zaštitnih mjera u građanskim stvarima

Članak 18. točka (a)(i) - tijela koja su nadležna za određivanje zaštitnih mjera i izdavanje potvrda u skladu s člankom 5.

U Litvi zaštitne mjere obuhvaćene područjem primjene Uredbe određuju sudovi. Potvrde iz članka 5. Uredbe izdaje sud koji je odredio zaštitnu mjeru.

Članak 18. točka (a)(ii) - tijela pred kojima se na zaštitnu mjeru određenu u drugoj državi članici potrebno pozivati i/ili koja su nadležna za izvršenje te mjere

U Litvi su sudski izvršitelji nadležni za izvršenje zaštitnih mjera obuhvaćenih područjem primjene Uredbe. Ako su sudski izvršitelji spriječeni u izvršenju zaštitnih mjera obuhvaćenih područjem primjene Uredbe, imaju opće pravo zatražiti od policije da osigura izvršenje.

Članak 18. točka (a)(iii) - tijela koja su nadležna za provedbu prilagodbe zaštitnih mjera u skladu s člankom 11. stavkom 1.

Sudski izvršitelji koji izvršavaju zaštitne mjere obuhvaćene područjem primjene Uredbe mogu ih prilagoditi u skladu s člankom 11. stavkom 1.

Članak 18. točka (a)(iv) - sudovi kojima treba podnijeti zahtjev za odbijanje priznavanja i, ako je to potrebno, izvršenja u skladu s člankom 13.

Zahtjeve za odbijanje priznavanja ili, prema potrebi, izvršenja zaštitne mjere potrebno je podnijeti litavskom žalbenom sudu.

Članak 18. točka (b) - jezik ili jezici koji su prihvaćeni za prijevode, kako je navedeno u članku 16. stavku 1

Transliteracije ili prijevodi propisani Uredbom radi komunikacije s litavskim nadležnim tijelima moraju biti na službenom jeziku Republike Litve, tj. litavskom.

Posljednji put ažurirano: 21/10/2019

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.
Zbog povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije države članice trenutačno ažuriraju dio nacionalnih sadržaja na ovim internetskim stranicama. Ako još uvijek ima sadržaja koji ne odražava povlačenje Ujedinjene Kraljevine, to je nenamjerno te će biti izmijenjeno.

Povratne informacije

Koristite se obrascem u nastavku kako biste podijelili svoje komentare i povratne informacije o našoj novoj internetskoj stranici