Uzajamno priznavanje zaštitnih mjera u građanskim stvarima

Članak 17. - Informacije dostupne javnosti

Pravila i postupci primjenjivi na zaštitne mjere u građanskim stvarima uređeni su Zakonom o građanskom postupku.

Članak 18. točka (a)(i) - tijela koja su nadležna za određivanje zaštitnih mjera i izdavanje potvrda u skladu s člankom 5.

Tijela koja su u Latviji nadležna za određivanje zaštitnih mjera i izdavanje potvrda su okružni (ili gradski) sudovi (članak 541.1 stavak 4.5) Zakona o građanskom postupku.

Članak 18. točka (a)(ii) - tijela pred kojima se na zaštitnu mjeru određenu u drugoj državi članici potrebno pozivati i/ili koja su nadležna za izvršenje te mjere

Tijela nadležna za izvršenje zaštitne mjere određene u drugoj državi članici su okružni (ili gradski) sudovi u mjestu u kojem se odluka treba izvršiti ili u mjestu prijavljenog boravišta tuženika, a ako ta mjesta nisu poznata, u mjestu stvarnog boravišta tuženika ili u mjestu u kojem tuženik ima registrirano sjedište (članak 651.3 stavak 1. Zakona o građanskom postupku).

Članak 18. točka (a)(iii) - tijela koja su nadležna za provedbu prilagodbe zaštitnih mjera u skladu s člankom 11. stavkom 1.

Tijela nadležna za provedbu prilagodbe zaštitnih mjera su okružni (ili gradski) sudovi nadležni za izvršenje tih mjera (članak 651.5 stavak 2. Zakona o građanskom postupku).

Članak 18. točka (a)(iv) - sudovi kojima treba podnijeti zahtjev za odbijanje priznavanja i, ako je to potrebno, izvršenja u skladu s člankom 13.

To su okružni (ili gradski) sudovi u čijoj se nadležnosti treba izvršiti zaštitna mjera određena odlukom stranog suda (članak 644.3 stavak 4.3 Zakona o građanskom postupku).

Članak 18. točka (b) - jezik ili jezici koji su prihvaćeni za prijevode, kako je navedeno u članku 16. stavku 1

Sve transliteracije ili prijevodi propisani tom Uredbom moraju biti na službeni jezik Republike Latvije, tj. latvijski.

Posljednji put ažurirano: 02/06/2020

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.
Zbog povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije države članice trenutačno ažuriraju dio nacionalnih sadržaja na ovim internetskim stranicama. Ako još uvijek ima sadržaja koji ne odražava povlačenje Ujedinjene Kraljevine, to je nenamjerno te će biti izmijenjeno.

Povratne informacije

Koristite se obrascem u nastavku kako biste podijelili svoje komentare i povratne informacije o našoj novoj internetskoj stranici