Uzajamno priznavanje zaštitnih mjera u građanskim stvarima

Grčka

Sadržaj omogućio
Grčka

Članak 18. točka (a)(i) - tijela koja su nadležna za određivanje zaštitnih mjera i izdavanje potvrda u skladu s člankom 5.

Zaštitne mjere može odrediti sudac jednočlanog prvostupanjskog suda u Ateni (Monomelés Protodikeío Athinón) koji odlučuje u postupku za izdavanje privremenih mjera (diadikasía ton asfalistikón métron).

Članak 18. točka (a)(ii) - tijela pred kojima se na zaštitnu mjeru određenu u drugoj državi članici potrebno pozivati i/ili koja su nadležna za izvršenje te mjere

Nadležno tijelo je predsjednik odgovarajućeg udruženja sudskih izvršitelja (Sýllogos Dikastikón Epimelitón) ili njegov zamjenik.

Članak 18. točka (a)(iii) - tijela koja su nadležna za provedbu prilagodbe zaštitnih mjera u skladu s člankom 11. stavkom 1.

To može učiniti sudac jednočlanog prvostupanjskog suda koji odlučuje u postupku za izdavanje privremenih mjera.

Članak 18. točka (a)(iv) - sudovi kojima treba podnijeti zahtjev za odbijanje priznavanja i, ako je to potrebno, izvršenja u skladu s člankom 13.

Nadležno tijelo je jednočlani prvostupanjski sud koji odlučuje u izvanparničnom postupku (ekoúsia dikaiodosía).

Članak 18. točka (b) - jezik ili jezici koji su prihvaćeni za prijevode, kako je navedeno u članku 16. stavku 1

Grčki.

Posljednji put ažurirano: 02/12/2019

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.
Zbog povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije države članice trenutačno ažuriraju dio nacionalnih sadržaja na ovim internetskim stranicama. Ako još uvijek ima sadržaja koji ne odražava povlačenje Ujedinjene Kraljevine, to je nenamjerno te će biti izmijenjeno.