Uzajamno priznavanje zaštitnih mjera u građanskim stvarima

Članak 17. - Informacije dostupne javnosti

U članku 32. Zakona o sudovima br. 14 iz 1960. navodi se da svaki sud u izvršavanju svoje nadležnosti u građanskim stvarima može izreći sudsku zabranu (privremenu, trajnu ili obveznu).

U skladu s člankom 16. Zakona o obiteljskim sudovima br. 23 iz 1990. obiteljski sudovi imaju iste ovlasti.

Članak 18. točka (a)(i) - tijela koja su nadležna za određivanje zaštitnih mjera i izdavanje potvrda u skladu s člankom 5.

Tijelo nadležno za određivanje zaštitnih mjera jest okružni sud (Eparchiakó Dikastírio tis Dimokratías) u okrugu u kojem podnositelj zahtjeva prebiva ili boravi u dano vrijeme.

U slučaju obiteljskog spora, nadležno je tijelo obiteljski sud (Oikogeneiakó Dikastírio tis Dimokratías) u okrugu u kojem podnositelj zahtjeva ili tuženik prebiva ili boravi u dano vrijeme. Ako se spor odnosi na maloljetnika, nadležan je obiteljski sud u okrugu u kojem je maloljetnik pronađen.

Tijelo nadležno za izdavanje potvrda jest okružni ili obiteljski sud koji je odredio zaštitnu mjeru.

Članak 18. točka (a)(ii) - tijela pred kojima se na zaštitnu mjeru određenu u drugoj državi članici potrebno pozivati i/ili koja su nadležna za izvršenje te mjere

Tijelo pred kojim se može pozvati na zaštitnu mjeru:

nadležno je tijelo uvijek okružni sud na čijem je području okrug u kojem osoba koja predstavlja opasnost živi trajno ili privremeno. Ako je adresa nepoznata, nadležno je tijelo Okružni sud u Nikoziji.

Tijelo nadležno za izvršenje takve mjere:

nadležno je tijelo uvijek okružni sud na čijem je području okrug u kojem osoba koja predstavlja opasnost živi trajno ili privremeno. Ako je adresa nepoznata, nadležno je tijelo Okružni sud u Nikoziji.

Članak 18. točka (a)(iii) - tijela koja su nadležna za provedbu prilagodbe zaštitnih mjera u skladu s člankom 11. stavkom 1.

Nadležno je tijelo uvijek okružni sud na čijem je području okrug u kojem osoba koja predstavlja opasnost živi trajno ili privremeno. Ako je adresa nepoznata, nadležno je tijelo Okružni sud u Nikoziji.

Članak 18. točka (a)(iv) - sudovi kojima treba podnijeti zahtjev za odbijanje priznavanja i, ako je to potrebno, izvršenja u skladu s člankom 13.

Sud kojem se mora podnijeti zahtjev za odbijanje priznavanja:

okružni ili obiteljski sud pred kojim se pozvalo na zaštitnu mjeru određenu u državi članici podrijetla.

Sud kojem se mora podnijeti zahtjev za odbijanje izvršenja, ako je primjenjivo:

okružni ili obiteljski sud pred kojim se pozvalo na zaštitnu mjeru određenu u državi članici podrijetla.

Članak 18. točka (b) - jezik ili jezici koji su prihvaćeni za prijevode, kako je navedeno u članku 16. stavku 1

Dokumente treba dostaviti na grčkom jeziku. Prihvaćaju se i prijevodi na engleski jezik.

Posljednji put ažurirano: 07/09/2020

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.
Zbog povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije države članice trenutačno ažuriraju dio nacionalnih sadržaja na ovim internetskim stranicama. Ako još uvijek ima sadržaja koji ne odražava povlačenje Ujedinjene Kraljevine, to je nenamjerno te će biti izmijenjeno.

Povratne informacije

Koristite se obrascem u nastavku kako biste podijelili svoje komentare i povratne informacije o našoj novoj internetskoj stranici