Vzájemné uznávání ochranných opatření v občanských věcech

Lotyšsko

Obsah zajišťuje
Lotyšsko

Článek 17 - Zpřístupnění informací veřejnosti

Upozorňujeme, že výchozí lotyština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.

Pravidla a postupy týkající se ochranných opatření v občanských věcech upravuje občanský soudní řád.

Článek 18 písm. a)(i) - orgánů, které mají pravomoc nařídit ochranná opatření a vydat osvědčení v souladu s článkem 5

Upozorňujeme, že výchozí lotyština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.

Orgány, které mají v Lotyšsku pravomoc nařídit ochranná opatření a vydat osvědčení, jsou okresní (nebo městské) soudy (čl. 5411odst. 45 občanského soudního řádu).

Článek 18 písm. a)(ii) - orgánů, u nichž se má chráněná osoba dovolávat ochranného opatření nařízeného v jiném členském státě nebo které mají pravomoc takové opatření vykonat

Upozorňujeme, že výchozí lotyština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.

Orgány, které mají pravomoc vykonat ochranné opatření nařízené v jiném členském státě, jsou okresní (nebo městské) soudy místa, kde má být rozhodnutí vykonáno, nebo místa nahlášeného bydliště žalovaného, nebo pokud neexistuje, místo skutečného pobytu nebo sídla žalovaného (čl. 6513odst. 1 občanského soudního řádu).

Článek 18 písm. a)(iii) - orgánů, které mají pravomoc ochranné opatření upravit v souladu s čl. 11 odst. 1

Upozorňujeme, že výchozí lotyština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.

Orgány, které mají pravomoc upravit ochranná opatření, jsou rovněž okresní (nebo městské) soudy s pravomocí tato ochranná opatření vykonat (čl. 6515odst. 2 občanského soudního řádu).

Článek 18 písm. a)(iv) - soudů, u nichž se podává v souladu s článkem 13 návrh na odepření uznání a případně výkonu

Upozorňujeme, že výchozí lotyština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.

Jedná se o okresní (nebo městské) soudy, v jejichž jurisdikci se má vykonat ochranné opatření nařízené rozhodnutím zahraničního soudu (čl. 6443 odst. 43 občanského soudního řádu).

Článek 18 písm. b) - jazyk nebo jazyky přijatelné pro překlady podle čl. 16 odst. 1

Upozorňujeme, že výchozí lotyština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.

Přepis nebo překlad požadovaný podle tohoto nařízení se vyhotovuje do úředního jazyka Lotyšské republiky, kterým je lotyština.

Poslední aktualizace: 02/06/2020

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.
V souvislosti s vystoupením Spojeného království z Evropské unie provádějí v současné době členské státy odpovědné za správu stránek obsahujících informace o vnitrostátních záležitostech aktualizaci obsahu. S ohledem na vystoupení Spojeného království z Evropské unie probíhá aktualizace těchto internetových stránek. Pokud zde najdete obsah, který zatím neodráží vystoupení Spojeného království z EU, není to záměr. Tato situace bude v dohledné době napravena.

Zpětná vazba

Formulář níže můžete použít k zaslání vašich připomínek týkajících se nové podoby portálu

.