Brussels I Regulation (recast)

Španielsko

Autor obsahu
Španielsko

VYHĽADANIE PRÍSLUŠNÉHO SÚDU

Tento nástroj vyhľadávania vám pomôže určiť súd/orgán, ktorý je príslušný v súvislosti s konkrétnym európskym právnym nástrojom. Upozorňujeme, že hoci sme vynaložili maximálne úsilie na zabezpečenie správnosti výsledkov, môžu pri určovaní príslušnosti existovať výnimočné prípady, ktoré nemusia byť v databáze zahrnuté.

Španielsko

Brussels I recast


*povinný údaj

Article 65(3) - Information on how to determine, in accordance with national law, the effects of the judgments referred to in Article 65(2) of the Regulation

Not applicable

Article 75 (a) – Names and contact details of the courts to which the applications are to be submitted pursuant to Articles 36(2), 45(4) and 47(1)

- in Spain, the court of first instance (‘Juzgado de Primera Instancia’).

Article 75 (b) – Names and contact details of the courts with which an appeal against the decision on the application for refusal of enforcement is to be lodged pursuant to Article 49(2)

- in Spain, the provincial court (‘Audiencia provincial’)

Article 75 (c) – Names and contact details of the courts with which any further appeal is to be lodged pursuant to Article 50

- in Spain, the extraordinary appeal based on a procedural infringement and the appeal in cassation to the  Supreme Court (‘Tribunal Supremo’)

Article 75 (d) – Languages accepted for translations of the certificates concerning judgments, authentic instruments and court settlements

Not applicable

Article 76(1)(a) – Rules of jurisdiction referred to in Articles 5(2) and 6(2) of the Regulation

None

Article 76(1)(b) – Rules on third party notice referred to in Article 65 of the Regulation

Not applicable

Article 76(1)(c) – Conventions referred to in Article 69 of the Regulation

  • the Convention between Spain and France on the Recognition and Enforcement of Judgments, Arbitration Awards and Authentic Instruments in Civil and Commercial Matters, signed at Paris on 28 May 1969,
  • the Agreement of 25 February 1974, in the form of an exchange of notes interpreting Articles 2 and 17 of the Convention between France and Spain on the Recognition and Enforcement of Judgments, Arbitration Awards and Authentic Instruments in Civil and Commercial Matters, signed at Paris on 28 May 1969,
  • the Convention between Spain and Italy regarding Legal Assistance and the Recognition and Enforcement of Judgments in Civil and Commercial Matters, signed at Madrid on Tuesday 22 May 1973,
  • the Convention between Spain and the Federal Republic of Germany on the Recognition and Enforcement of Judgments, Settlements and Enforceable Authentic Instruments in Civil and Commercial Matters, signed at Bonn on 14 November 1983,
  • the Convention between Austria and Spain on the Recognition and Enforcement of Judgments, Settlements and Enforceable Authentic Instruments in Civil and Commercial Matters, signed at Vienna on 17 February 1984,
  • the Treaty between the Czechoslovak Socialist Republic and the Kingdom of Spain on Legal Assistance, Recognition and Enforcement of Court Judgments in Civil Matters, signed at Madrid on 4 May 1987, still in force between the Czech Republic, Slovakia and Spain,
  • the Agreement between the Republic of Bulgaria and the Kingdom of Spain on Mutual Legal Assistance in Civil Matters, signed at Sofia on 23 May 1993,
  • the Convention between Romania and the Kingdom of Spain on Jurisdiction, Recognition and Enforcement of Judgments in Civil and Commercial Matters, signed at Bucharest on 17 November 1997.
Last update: 27/04/2020

The national language version of this page is maintained by the respective Member State. The translations have been done by the European Commission service. Possible changes introduced in the original by the competent national authority may not be yet reflected in the translations. The European Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to any information or data contained or referred to in this document. Please refer to the legal notice to see copyright rules for the Member State responsible for this page.
Member States in charge of the management of national content pages are in the process of updating some of the content on this website in the light of the withdrawal of the United Kingdom from the European Union. If the site contains content that does not yet reflect the withdrawal of the United Kingdom, it is unintentional and will be addressed.

Spätná väzba

Prostredníctvom tohto formulára sa s nami môžete podeliť o vaše pripomienky a spätnú väzbu v súvislosti s naším novým portálom