Brussels I Regulation (recast)

VYHĽADANIE PRÍSLUŠNÉHO SÚDU

Tento nástroj vyhľadávania vám pomôže určiť súd/orgán, ktorý je príslušný v súvislosti s konkrétnym európskym právnym nástrojom. Upozorňujeme, že hoci sme vynaložili maximálne úsilie na zabezpečenie správnosti výsledkov, môžu pri určovaní príslušnosti existovať výnimočné prípady, ktoré nemusia byť v databáze zahrnuté.

Holandsko

Brussels I recast


*povinný údaj

Article 65(3) - Information on how to determine, in accordance with national law, the effects of the judgments referred to in Article 65(2) of the Regulation

Not applicable

Article 75 (a) – Names and contact details of the courts to which the applications are to be submitted pursuant to Articles 36(2), 45(4) and 47(1)

- in the Netherlands, the district court (‘Rechtbank’)

Article 75 (b) – Names and contact details of the courts with which an appeal against the decision on the application for refusal of enforcement is to be lodged pursuant to Article 49(2)

- in the Netherlands, the court of appeal (‘Gerechtshof’)

Article 75 (c) – Names and contact details of the courts with which any further appeal is to be lodged pursuant to Article 50

- in the Netherlands, the Supreme Court (‘Hoge Raad der Nederlanden’)

Article 75 (d) – Languages accepted for translations of the certificates concerning judgments, authentic instruments and court settlements

Not applicable

Article 76(1)(a) – Rules of jurisdiction referred to in Articles 5(2) and 6(2) of the Regulation

None

Article 76(1)(b) – Rules on third party notice referred to in Article 65 of the Regulation

Not applicable

Article 76(1)(c) – Conventions referred to in Article 69 of the Regulation

  • the Convention between Belgium and the Netherlands on Jurisdiction, Bankruptcy, and the Validity and Enforcement of Judgments, Arbitration Awards and Authentic Instruments, signed at Brussels on 28 March 1925,
  • the Convention between the Netherlands and Italy on the Recognition and Enforcement of Judgments in Civil and Commercial Matters, signed at Rome on 17 April 1959,
  • the Convention between the Netherlands and Germany on the Mutual Recognition and Enforcement of Judgments and Other Enforceable Instruments in Civil and Commercial Matters, signed at The Hague on 30 August 1962,
  • the Convention between the Netherlands and Austria on the Mutual Recognition and Enforcement of Judgments and Authentic Instruments in Civil and Commercial Matters, signed at The Hague on 6 February 1963,
  • the Convention between the United Kingdom and the Kingdom of the Netherlands providing for the mutual recognition and enforcement of judgments in civil matters, signed at The Hague on 17 November 1967,
  • the Treaty between Belgium, the Netherlands and Luxembourg on Jurisdiction, Bankruptcy, and the Validity and Enforcement of Judgments, Arbitration Awards and Authentic Instruments, signed at Brussels on 24 November 1961, in so far as it is in force.
Last update: 22/03/2016

The national language version of this page is maintained by the respective Member State. The translations have been done by the European Commission service. Possible changes introduced in the original by the competent national authority may not be yet reflected in the translations. The European Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to any information or data contained or referred to in this document. Please refer to the legal notice to see copyright rules for the Member State responsible for this page.

Spätná väzba

Prostredníctvom tohto formulára sa s nami môžete podeliť o vaše pripomienky a spätnú väzbu v súvislosti s naším novým portálom