Uredba Bruxelles I. (preinaka)

Članak 65. stavak 3. – informacije o načinu utvrđivanja, u skladu s nacionalnim pravom, učinaka sudskih odluka iz članka 65. stavka 2. Uredbe

Nije primjenjivo.

Članak 74. — opis nacionalnih pravila i postupaka u vezi s izvršenjem

Detaljan se opis postupaka nalazi na stranici pod nazivom Postupci izvršenja presude.

Članak 75. točka (a) — imena i kontaktni podaci sudova kojima se sukladno članku 36. stavku 2., članku 45. stavku 4. i članku 47. stavku 1. podnose zahtjevi

U Cipru, okružni sudovi (Eparchiaká Dikastíria)

Okružni sud u Nikoziji

 • Charalambos Mouskos Street, 1405 Nikozija, Cipar
 • Telefon: (+357) 22865518
 • Telefaks: (+357) 22304212 / 22805330
 • E-pošta: chief.reg@sc.judicial.gov.cy

Okružni sud u Limasolu

 • 8 Lord Byron Avenue, P.O. Box 54619, 3726 Limasol, Cipar
 • Telefon: (+357) 25806100 / 25806128
 • Telefaks: (+357) 25305311
 • E-pošta: chief.reg@sc.judicial.gov.cy

Okružni sud u Larnaki

 • Artemidos Avenue, 6301 Larnaka, P.O. Box 40107, Cipar
 • Telefon: (+357) 24802721
 • Telefaks: (+357) 24802800
 • E-pošta: chief.reg@sc.judicial.gov.cy

Okružni sud u Pafosu

 • Corner of Neophytou & Nicos Nicolaides, 8100 Pafos, P.O. Box 60007, Cipar
 • Telefon: (+357) 26802601
 • Telefaks: (+357) 26306395
 • E-pošta: chief.reg@sc.judicial.gov.cy

Okružni sud u Famagusti

 • 2 Sotiras Street, Megaro Tzivani, 5286 Paralimni, Cipar
 • Telefon: (+357) 23730950 / 23742075
 • Telefaks: (+357) 23741904
 • E-pošta: chief.reg@sc.judicial.gov.cy

Članak 75. točka (b) — imena i kontaktni podaci sudova kojima se sukladno članku 49. stavku 2. podnosi pravni lijek protiv odluke o zahtjevu za odbijanje izvršenja

U Cipru, Vrhovni sud Cipra (Anótato Dikastírio Kýprou)

Vrhovni sud

 • Charalambos Mouskos Street, 1404 Nikozija, Cipar
 • Telefon: (+357) 22865741
 • Telefaks: (+357) 22304500
 • E-pošta: chief.reg@sc.judicial.gov.cy

Članak 75. točka (c) — imena i kontaktni podaci sudova kojima se sukladno članku 50. podnosi daljnji pravni lijek

U Cipru, Vrhovni sud Cipra (Anótato Dikastírio Kýprou)

Vrhovni sud

 • Charalambos Mouskos Street, 1404 Nikozija, Cipar
 • Telefon: (+357) 22865741
 • Telefaks: (+357) 22304500
 • E-pošta: chief.reg@sc.judicial.gov.cy

Članak 75. točka (d) — jezici prihvatljivi za prijevode potvrda koje se odnose na sudske odluke, vjerodostojne isprave i sudske nagodbe

– u Cipru, grčki i engleski jezik.

Članak 76. stavak 1. točka (a) — pravila o nadležnosti iz članka 5. stavka 2. i članka 6. stavka 2. Uredbe

– u Cipru, članak 21. Zakona o sudovima br. 14 iz 1960.

Članak 76. stavak 1. točka (b) — pravila o obavješćivanju trećih strana iz članka 65. Uredbe

Nije primjenjivo.

Članak 76. stavak 1. točka (c) — konvencije iz članka 69. Uredbe

 • Ugovor iz 1982. između Čehoslovačke Socijalističke Republike i Republike Cipra o pravnoj pomoći u građanskim i kaznenim stvarima,
 • Konvencija iz 1981. između Republike Cipra i Narodne Republike Mađarske o pravnoj pomoći u građanskim i kaznenim stvarima,
 • Konvencija iz 1984. između Republike Cipra i Helenske Republike o pravnoj suradnji u građanskim, obiteljskim, trgovačkim i kaznenim stvarima,
 • Sporazum iz 1983. između Republike Cipra i Narodne Republike Bugarske o pravnoj pomoći u građanskim i kaznenim stvarima,
 • Ugovor iz 1984. između Republike Cipra i Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije o pravnoj pomoći u građanskim i krivičnim stvarima (čiji je sljednik, među ostalima, Slovenija),
 • Konvencija iz 1996. između Republike Cipra i Republike Poljske o pravnoj suradnji u građanskim i kaznenim stvarima.
Posljednji put ažurirano: 07/09/2020

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.
Zbog povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije države članice trenutačno ažuriraju dio nacionalnih sadržaja na ovim internetskim stranicama. Ako još uvijek ima sadržaja koji ne odražava povlačenje Ujedinjene Kraljevine, to je nenamjerno te će biti izmijenjeno.

Povratne informacije

Koristite se obrascem u nastavku kako biste podijelili svoje komentare i povratne informacije o našoj novoj internetskoj stranici