Bruxelles I-forordningen (omarbejdet)

Cypern

Indholdet er leveret af
Cypern

Artikel 65, stk. 3 – Oplysninger om, hvordan retsvirkningerne af de afgørelser, hvortil der henvises i forordningens artikel 65, stk. 2, fastlægges i overensstemmelse med national lovgivning.

Ikke relevant.

Artikel 74 – beskrivelse af nationale regler om fuldbyrdelse og procedurer herfor

Disse procedurer er beskrevet i detaljer på siden med overskriften Proceduren ved fuldbyrdelse af en retsafgørelse.

Artikel 75, stk. 1, litra a) – navne og kontaktoplysninger på de retter, til hvilke anmodningerne skal indgives i henhold til artikel 36, stk. 2, 45, stk. 4, og 47, stk. 1

I Cypern er det disktriktsretterne

(Επαρχιακά Δικαστήρια/Eparchiaka Dikastiria)

 • Adresse: Charalambos Mouskos Street, 1405 Nicosia, Cypern
 • Telefon: +357 22865518
 • Fax: +357 22304212 / 22805330
 • E-mail: chief.reg@sc.judicial.gov.cy

Distriktsretten i Limassol

 • Adresse: 8, Lord Byron Avenue, P. O. Box 54619, 3726 Limassol, Cypern
 • Telefon: +357 25806100 / 25806128
 • Fax: +357 25305311
 • E-mail: chief.reg@sc.judicial.gov.cy

Distriktsretten i Larnaca

 • Adresse: Artemidos Avenue, 6301 Larnaca, P.O. Box 40107- Cypern
 • Telefon: +357 24802721
 • Fax: +357 24802800
 • E-mail: chief.reg@sc.judicial.gov.cy

Distriktsretten i Paphos

 • Adresse: Corner of Neophytou & Nicos Nicolaides str., 8100 Paphos, P.O. Box 60007- Cypern
 • Telefon: +357 26802601
 • Fax: +357 26306395
 • E-mail: chief.reg@sc.judicial.gov.cy

Distriktsretten i Famagousta

 • Adresse: 2, Sotiras str., Megaro Tzivani, 5286 Paralimni, Cyprus
 • Telefon: +357 23730950 / 23742075
 • Fax: +357 23741904
 • E-mail: chief.reg@sc.judicial.gov.cy

Artikel 75, stk. 1, litra b) – navne og kontaktoplysninger på de retter, til hvilke appel af afgørelser angående en anmodning om afslag på fuldbyrdelse skal indgives i henhold til artikel 49, stk. 2

I Cypern er det til højesteret

Højesteret

Artikel 75, stk. 1, litra c) – navne og kontaktoplysninger på de retter, til hvilke yderligere appel skal indgives i henhold til artikel 50

I Cypern er det højesteret

Højesteret

Artikel 75, stk. 1, litra d) – sprog, der kan anvendes ved oversættelse af formularerne vedrørende domme, officielt bekræftede dokumenter og retsforlig

I Cypern er det græsk og engelsk.

Artikel 76, stk. 1, litra a) – kompetenceregler, der er omhandlet i forordningens artikel 5, stk. 2, og artikel 6, stk. 2

I Cypern er det artikel 21 i domstolsloven (lov nr. 14/60).

Artikel 76, stk. 1, litra b) – regler om procesunderretning, der er omhandlet i forordningens artikel 65

Ikke relevant.

Article 76, stk. 1, litra c) – konventioner, der er omhandlet i forordningens artikel 69

 • konventionen af 1982 mellem Den Socialistiske Republik Tjekkoslovakiet og Republikken Cypern om gensidig retlig bistand i civile sager og straffesager,
 • konventionen af 1981 mellem Republikken Cypern og Folkerepublikken Ungarn om gensidig retlig bistand i civile sager og straffesager,
 • konventionen af 1984 mellem Republikken Cypern og Den Hellenske Republik om gensidig retlig bistand i civile sager, familieretlige sager, handelssager og straffesager,
 • konventionen af 1983 mellem Republikken Cypern og Folkerepublikken Bulgarien om gensidig retlig bistand i civile sager og straffesager,
 • konventionen af 1984 mellem Republikken Cypern og Den Socialistiske Føderative Republik Jugoslavien om gensidig retlig bistand i civile sager og straffesager (som bl.a. Slovenien er succederet i),
 • konventionen af 1996 mellem Republikken Cypern og Republikken Polen om gensidig retlig bistand i civile sager og straffesager.
Sidste opdatering: 07/09/2020

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.
Medlemslandene med ansvar for at forvalte siderne om nationale forhold er i gang med at opdatere noget af indholdet på dette website som følge af Storbritanniens udtræden af EU. Hvis du støder på indhold, som endnu ikke afspejler Storbritanniens udtræden, er det en fejl og vil blive rettet.