Prawo którego kraju zostanie zastosowane?

W przypadku sporów w sprawie, w której nie wszystkie okoliczności faktyczne są związane z tym samym krajem, trzeba ustalić, które prawo zostanie zastosowane przez sąd orzekający co do istoty sprawy.

W miarę jak rozwija się handel międzynarodowy i coraz więcej ludzi podróżuje do innych krajów, rośnie prawdopodobieństwo wystąpienia aspektów międzynarodowych w sporach z udziałem przedsiębiorstw lub osób fizycznych. Może to wynikać z tego, że strony są różnej narodowości, mieszkają w różnych krajach, bądź też zawarły umowę dotyczącą transakcji realizowanej za granicą.

W razie sporu nie wystarczy stwierdzić, który sąd posiada międzynarodową jurysdykcję do rozpoznania i rozstrzygnięcia danej sprawy; trzeba również ustalić, jakie prawo będzie miało zastosowanie przy rozstrzyganiu istoty sprawy.

Aby uzyskać szczegółowe informacje krajowe, należy kliknąć na flagę kraju.

Ostatnia aktualizacja: 18/01/2019

Stroną zarządza Komisja Europejska. Informacje na tej stronie nie muszą odzwierciedlać oficjalnego stanowiska Komisji Europejskiej, nie ponosi ona również odpowiedzialności za wszelkie informacje, dane czy odniesienia na niej zawarte. Więcej informacji na temat praw autorskich odnoszących się do stron UE znajduje się na stronie „Informacje prawne”.
W związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej Komisja dokonuje obecnie aktualizacji niektórych treści na tej stronie. Jeżeli dana strona zawiera treści, które nie zostały jeszcze dostosowane w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa, jest to niezamierzone i zostanie wkrótce skorygowane.

Twoje uwagi

Za pomocą tego formularza możesz przesłać nam swoje komentarze i uwagi na temat nowej strony