Pravo koje države je mjerodavno?

Ako ste uključeni u spor u predmetu u kojem sve činjenice nisu povezane s istom zemljom, potrebno je utvrditi pravo koje sud primjenjuje pri odlučivanju o suštini predmeta.

S razvijanjem međunarodne trgovine i povećanjem broja putovanja povećava se i mogućnost uključenosti poduzeća ili pojedinca u spor s međunarodnim elementom. Međunarodni element može biti različito državljanstvo stranaka, prebivalište u različitim zemljama ili sklapanje ugovora o transakciji koja se odvija u inozemstvu.

U slučaju spora nije dovoljno utvrditi koji sud ima međunarodnu nadležnost za vođenje sudskog postupka i donošenje presude već je potrebno utvrditi i mjerodavno pravo za utvrđivanje suštine predmeta.

Za detaljne informacije koje se odnose na određenu zemlju odaberite odgovarajuću zastavu.

Posljednji put ažurirano: 18/01/2019

Stranicu održava Europska komisija. Informacije na ovoj stranici ne odražavaju nužno službeno stajalište Europske komisije. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest koja se odnosi na propise za autorska prava za europske stranice.
S obzirom na povlačenje Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije, Komisija ažurira dio sadržaja na ovim stranicama. Ako još uvijek ima sadržaja koji ne odražava povlačenje Ujedinjene Kraljevine, to je nenamjerno te će biti izmijenjeno.

Povratne informacije

Koristite se obrascem u nastavku kako biste podijelili svoje komentare i povratne informacije o našoj novoj internetskoj stranici