Ευρωπαϊκός δικαστικός άτλας στον τομέα των αστικών υποθέσεων

Η παρούσα ενότητα της διαδικτυακής πύλης της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής δικαιοσύνης έχει σχεδιαστεί ως υπηρεσία μιας στάσης για την παροχή πρακτικών πληροφοριών σχετικά με τη δικαστική συνεργασία σε αστικές υποθέσεις.

Σχόλια

Χρησιμοποιήστε το παρακάτω δελτίο για να διατυπώσετε τα σχόλια και τις παρατηρήσεις σας για τον νέο μας ιστότοπο