Att gå till domstol

Det är inte överraskande att många frågor kan dyka upp då man går till domstol. Det här avsnittet har till syfte att svara på de frågor som kan komma upp då man ställs inför rättsförfaranden.

Här hittar du svaren på följande frågor:

Det här avsnittet ger också detaljerad information om penningfordringar, familjefrågor och verkställighet av domstolsavgöranden.

Senaste uppdatering: 18/01/2019

Den här sidan sköts av Europeiska kommissionen. Informationen på denna sida avspeglar inte nödvändigtvis Europeiska kommissionens officiella ståndpunkt. Kommissionen påtar sig inte något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. Vänligen läs den rättsliga informationen för upplysningar om upphovsrätten till EU-sidor.
Vi håller på att uppdatera en del av innehållet på webbplatsen med anledning av Storbritanniens utträde ur EU. Det kan dock ta ett tag innan vi har uppdaterat alla sidor.

Feedback

Använd formuläret nedan för att skicka in dina synpunkter på vår nya webbplats