Anlæggelse af retssag

Ikke overraskende opstår der mange spørgsmål, hvis man ønsker at anlægge en sag ved en domstol. Formålet med dette afsnit er at besvare nogle af de spørgsmål, der kan opstå, når man står over for at skulle anlægge en sag.

Her kan du få svar på følgende spørgsmål:

Der findes også detaljerede oplysninger om pengekrav, familiesager og fuldbyrdelse af domme.

Sidste opdatering: 18/01/2019

Denne side vedligeholdes af Europa-Kommissionen. Oplysningerne på denne side afspejler ikke nødvendigvis Europa-Kommissionens officielle holdning. Kommissionen påtager sig intet ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Der henvises til den juridiske meddelelse, for så vidt angår de regler om ophavsret, der gælder for EU-websiderne.
Kommissionen er i gang med at opdatere en del af indholdet på dette website som følge af Storbritanniens udtræden af EU. Hvis du støder på indhold, som endnu ikke afspejler Storbritanniens udtræden, er det en fejl og vil blive rettet.

Feedback

Brug formularen nedenfor til at skrive kommentarer og feedback om vores nye website