Utrustning för videokonferenser och liknande i EU-länderna

Portugal

Innehåll inlagt av
Portugal

I bilagan hittar du teknisk information om de videokonferensanläggningar som finns i portugisiska domstolar.

videoconference_systems_PT_en PDF (119 Kb) en

Senaste uppdatering: 13/09/2019

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Feedback

Använd formuläret nedan för att skicka in dina synpunkter på vår nya webbplats