Aprīkojums ES dalībvalstīs

Lettland

Visās Latvijas tiesās pieejami tehniskie līdzekļi, lai nodrošinātu videokonferenču izmantošanu tiesvedībā.

Innehåll inlagt av
Lettland
Lapa atjaunināta: 26/07/2017

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Feedback

Använd formuläret nedan för att skicka in dina synpunkter på vår nya webbplats