Facilities in EU countries

Many courts in Member States are now equipped with videoconferencing facilities in the courtroom or in special hearing rooms for witnesses and experts.

To make it easier for judges, prosecutors and court staff to find the practical information they need to conduct a hearing by videoconference in cross-border proceedings, the Member States' Justice Ministries have provided details on the location and type of videoconferencing facilities available in courts. Please select the relevant country's flag to obtain detailed national information. No details are given of equipment installed in ministries or prisons.

Last update: 06/10/2020

This page is maintained by the European Commission. The information on this page does not necessarily reflect the official position of the European Commission. The Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to any information or data contained or referred to in this document. Please refer to the legal notice with regard to copyright rules for European pages.

Informacije o nacionalni opremi - Bolgarija

Informacije bodo posodobljene, ko bo zaključen tekoči projekt za dobavo opreme.

Zadnja posodobitev: 09/03/2020

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Informacije o nacionalni opremi - Češka

VC_equipment_ver_2_CZ_enPDF(367 Kb)en

Zadnja posodobitev: 16/09/2020

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Informacije o nacionalni opremi - Nemčija

Videokonferenčna oprema v Nemčiji PDF(339 KB)de

Zadnja posodobitev: 23/12/2020

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Informacije o nacionalni opremi - Grčija

vc_equipment_ver_1_el_enPDF(8 Kb)en

Zadnja posodobitev: 11/09/2020

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Informacije o nacionalni opremi - Litva

Litovska sodišča nimajo videokonferenčne opreme.

Zadnja posodobitev: 13/09/2019

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Informacije o nacionalni opremi - Madžarska

Madžarska sodišča nimajo nameščene videokonferenčne opreme, vendar jo lahko po potrebi najamejo.

Zadnja posodobitev: 13/09/2019

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Informacije o nacionalni opremi - Avstrija

TukajPDF(840 Kb)en lahko prenesete pregled videokonferenčne opreme avstrijskih sodišč in javnih tožilstev ter potrebne kontaktne podatke.

Zadnja posodobitev: 15/09/2020

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Informacije o nacionalni opremi - Portugalska

Priloženi dokument vsebuje tehnične informacije o videokonferenčni opremi, ki je nameščena na različnih sodiščih.

videoconference_systems_PT_enPDF(119 Kb)en

Zadnja posodobitev: 13/09/2019

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Informacije o nacionalni opremi - Slovenija

V Sloveniji je od 1.5.2011 z videokonferenčim sistemom opremljenih 11 razpravnih dvoran na Okrožnih sodiščih, 11 Centrov za socialno delo, Zavod za prestajanje kazni zapora Dob pri Mirni, eno napravo ima v uporabi policija. Za izvedbo videokonference na katerem od ostalih sodišč ali centrov za socialno delo, kjer še nimajo fiksnega sistema, so na voljo tudi 3 mobilne naprave.

Sistematično uvajanje videokonferenčnih sistemov je bilo tako uvrščeno med projekte, ki jih države članice EU izvajajo v obdobju od 2009 do 2013 leta. Projekt je v večji meri financiran iz Evropskega socialnega sklada, in sicer v 85 %.

Gre za zelo pomembno pridobitev za slovensko pravosodje, saj bo aktivna uporaba videokonferenčnih sistemov omogočala zaslišanje prič, izvedencev, otrok, bolnikov v bolnišnicah ali domovih za ostarele, zapornikov ter drugih udeležencev v postopkih na daljavo, največji prihranek pa se bo pokazal v primerih postopkov s čezmejnim elementom, kjer je zaslišanje prav tako »približano« strankam v postopku ali pričam v tujini, ki jim tako ne bo potrebno potovati iz tujine v Slovenijo na sodišče, da bi podali izjavo ali bili zaslišani, saj bo to mogoče storiti preko videokonference.

VC_equipment_ver_1_si_enPDF(32 Kb)en

Zadnja posodobitev: 02/12/2016

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Informacije o nacionalni opremi - Švedska

Videokonferensanläggningar i Sveriges domstolarPDF(362 Kb)sv

Zadnja posodobitev: 09/11/2020

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.