Oprema u državama članicama

Ispitivanje svjedoka u RH za potrebe postupka koji se vodi pred stranim sudom provodi se primjenom instituta međunarodne (uzajamne) pravne pomoći. To se odnosi i na ispitivanje video-konferencijskom vezom gdje domaći sud na zamolbu stranog pravosudnog tijela provodi ispitivanje svjedoka u RH i omogućuje prijenos tog ispitivanja video vezom.

Pravni okvir

  • Europska konvencija o uzajamnoj sudskoj pomoći u kaznenim stvarima od 20. travnja 1959. s oba dopunska protokola (od. 17. ožujka 1978. – "Narodne novine" Međunarodni ugovori br. 4/99 i od 8. studenoga 2001. "Narodne novine" Međunarodni ugovori br. 4/07)
  • Zakon o međunarodnoj pravnoj pomoći u kaznenim stvarima ("Narodne novine" broj 178/04)
  • Zakon o kaznenom postupku ("Narodne novine" broj 152/08, 76/09, 80/11, 121/11, 91/12, 143/12, 56/13, 145/13, 152/14, 70/17).

Centralno tijelo za zaprimanje zamolnica za pravnu pomoć je Ministarstvo pravosuđa RH, Uprava za europske poslove, međunarodnu i pravosudnu suradnju, Sektor za međunarodnu pravnu pomoć i pravosudnu suradnju s državama članicama EU

Kontakt osoba centralnog tijela

Alan Marinković
Služba za međunarodnu pravnu pomoć i pravosudnu suradnju u kaznenim stvarima

tel: +385 1 3714203
e-mail: Alan.Marinkovic@pravosudje.hr

Oprema za videokonferencije  PDF (189 Kb) en

Posljednji put ažurirano: 30/11/2020

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.
Zbog povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije države članice trenutačno ažuriraju dio nacionalnih sadržaja na ovim internetskim stranicama. Ako još uvijek ima sadržaja koji ne odražava povlačenje Ujedinjene Kraljevine, to je nenamjerno te će biti izmijenjeno.

Observações

Use o formulário abaixo para nos transmitir as suas observações e dizer o que pensa sobre o novo sítio