Faċilitajiet fil-pajjiżi tal-UE

Il-qrati tal-Istati Membri dejjem qed ikunu iktar mgħammra bl-apparat tal-vidjokonferenzi, kemm fl-awli tal-qrati, kif ukoll fil-postijiet speċifiċi għas-smigħ tax-xhieda jew tal-esperti.

Sabiex jippermettu lill-imħallfin, il-prosekuturi u l-persunal tal-qorti li jsibu iktar faċilment l-informazzjoni prattika meħtieġa għat-twettiq tas-smigħ permezz tal-vidjokonferenzi, fil-każ ta' proċedura transkonfinali, il-ministeri tal-ġustizzja tal-Istati Membri pprovdew l-informazzjoni dwar il-post u it-tip ta' tagħmir tal-vidjokonferenzi disponibbli fil-qrati. Jekk jogħġbok agħżel il-bandiera tal-pajjiż rilevanti biex tikseb informazzjoni nazzjonali dettaljata. It-tagħmir installat fil-ministeri jew fil-ħabs mhuwiex indikat.

L-aħħar aġġornament: 06/10/2020

Din il-paġna hi amministrata mill-Kummissjoni Ewropea. L-informazzjoni f’din il-paġna ma tirriflettix neċessarjament il-pożizzjoni uffiċjali tal-Kummissjoni Ewropea. Il-Kummissjoni ma taċċetta l-ebda responsabbiltà fir-rigward ta’ kwalunkwe informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali fir-rigward tar-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-paġni Ewropej.
Il-Kummissjoni qiegħda fil-proċess li taġġorna xi ftit mill-kontenut fuq dan is-sit web fid-dawl tal-ħruġ tar-Renju Unit mill-Unjoni Ewropea. Jekk is-sit ikun fih kontenut li għadu ma jirriflettix il-ħruġ tar-Renju Unit, dan mhux intenzjonat u se jiġi indirizzat.

Feedback

Uża l-formola li ġejja biex taqsam il-kummenti u l-feedback tiegħek fis-sit web ġdid tagħna