Facilities in EU countries

Many courts in Member States are now equipped with videoconferencing facilities in the courtroom or in special hearing rooms for witnesses and experts.

To make it easier for judges, prosecutors and court staff to find the practical information they need to conduct a hearing by videoconference in cross-border proceedings, the Member States' Justice Ministries have provided details on the location and type of videoconferencing facilities available in courts. Please select the relevant country's flag to obtain detailed national information. No details are given of equipment installed in ministries or prisons.

Last update: 18/01/2019

This page is maintained by the European Commission. The information on this page does not necessarily reflect the official position of the European Commission. The Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to any information or data contained or referred to in this document. Please refer to the legal notice with regard to copyright rules for European pages.

Informacije o opremi u državama članicama - Hrvatska

Ispitivanje svjedoka u RH za potrebe postupka koji se vodi pred stranim sudom provodi se primjenom instituta međunarodne (uzajamne) pravne pomoći. To se odnosi i na ispitivanje video-konferencijskom vezom gdje domaći sud na zamolbu stranog pravosudnog tijela provodi ispitivanje svjedoka u RH i omogućuje prijenos tog ispitivanja video vezom.

Pravni okvir

  • Europska konvencija o uzajamnoj sudskoj pomoći u kaznenim stvarima od 20. travnja 1959. s oba dopunska protokola (od. 17. ožujka 1978. – "Narodne novine" Međunarodni ugovori br. 4/99 i od 8. studenoga 2001. "Narodne novine" Međunarodni ugovori br. 4/07)
  • Zakon o međunarodnoj pravnoj pomoći u kaznenim stvarima ("Narodne novine" broj 178/04)
  • Zakon o kaznenom postupku ("Narodne novine" broj 152/08, 76/09, 80/11, 121/11, 91/12, 143/12, 56/13, 145/13, 152/14, 70/17).

Centralno tijelo za zaprimanje zamolnica za pravnu pomoć je Ministarstvo pravosuđa RH, Uprava za europske poslove, međunarodnu i pravosudnu suradnju, Sektor za međunarodnu pravnu pomoć i pravosudnu suradnju s državama članicama EU

Kontakt osoba centralnog tijela

Alan Marinković
Služba za međunarodnu pravnu pomoć i pravosudnu suradnju u kaznenim stvarima

tel: +385 1 3714203
e-mail: Poveznica se otvara u novom prozoruAlan.Marinkovic@pravosudje.hr

Oprema za videokonferencije PDF(189 Kb)en

Posljednji put ažurirano: 27/04/2018

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.