Upravno pravo

Europska komisija želi staviti na raspolaganje materijale koji će poslužiti pravosudnim djelatnicima za osobne potrebe, ali i njihovim predavačima kao materijal za rad u području europskog upravnog prava.

Smjernice za izobrazbu u području upravnog prava (Europska mreža za pravosudnu izobrazbu – EJTN)

Smjernice za izobrazbu u području upravnog prava rezultat su jednogodišnjeg projekta koji se provodio u okviru radne podskupine EJTN-a o upravnom pravu. Smjernice se temelje na detaljnoj ocjeni područja u sektoru europskog upravnog prava u kojima je potrebna dodatna izobrazba i na temelju analize rezultata ankete provedene među sucima, državnim odvjetnicima i predavačima, a predstavljaju raznoliku zbirku pravnih doprinosa članova EJTN-a.

Smjernice za izobrazbu iz područja upravnog prava trebale bi služiti kao ažurni, mjerodavni indeks najvažnijeg zakonodavstva, sudske prakse i mjerodavnih dokumenata u različitim potpodručjima europskog upravnog prava. Smjernicama se želi pružiti vrijedan izvor informacija za razvoj kvalitetne izobrazbe u području upravnog prava u Europi te bi one trebale služiti kao priručnik za pravosudne predavače i djelatnike o najnovijim promjenama u ključnim područjima, posebno u području .prava migracija i azila, poreznog prava, zakonodavstva o okolišu i ljudskih i temeljnih prava. Smjernice nisu udžbenici o obuhvaćenim temama već bi trebale služiti kao praktičan i jednostavan vodič koji se može odmah upotrijebiti za pripremu tečajeva izobrazbe.

Seminari za izobrazbu iz područja upravnog prava (EJTN)

Materijal za izobrazbu i videoprijenosi seminara izobrazbe koje održava EJTN dostupni su na njegovu web-mjestu. Ti se materijali posebno odnose na pravo azila i zakonodavstvo o okolišu.

Priručnik o europskom pravu u području azila, granica i useljavanja (Europski sud za ljudska prava – ESLJP i Agencija Europske unije za temeljna prava – FRA)

U priručniku o europskom pravu u području azila, granica i useljavanja opisano je mjerodavno pravo u tim područjima, uključujući zakonodavstvo koje su donijele Europska unija i Vijeće Europe. On služi kao pristupačan vodič za razne europske norme važne za pitanja azila, granica i useljavanja. Ovaj priručnik koji su zajednički izradili Europski sud za ljudska prava (ESLJP) i Agencija Europske unije za temeljna prava (FRA), dostupan je ovdje.

Ostale poveznice

Europska mreža centara za stručno usavršavanje pravosudnih dužnosnika (EJTN)

Posljednji put ažurirano: 16/04/2019

Stranicu održava Europska komisija. Informacije na ovoj stranici ne odražavaju nužno službeno stajalište Europske komisije. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest koja se odnosi na propise za autorska prava za europske stranice.
S obzirom na povlačenje Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije, Komisija ažurira dio sadržaja na ovim stranicama. Ako još uvijek ima sadržaja koji ne odražava povlačenje Ujedinjene Kraljevine, to je nenamjerno te će biti izmijenjeno.

Povratne informacije

Koristite se obrascem u nastavku kako biste podijelili svoje komentare i povratne informacije o našoj novoj internetskoj stranici