Ravnopravnost spolova

Europska komisija želi staviti na raspolaganje materijale koji će poslužiti pravosudnim djelatnicima za osobne potrebe, ali i njihovim predavačima kao materijal za rad u području ravnopravnosti spolova.

Seminari o zakonodavstvu EU-a u području ravnopravnosti spolova (Europska komisija)

Europska komisija organizira seminare o zakonodavstvu EU-a u području ravnopravnosti žena i muškaraca kao dio financijskog programa Progress. Načelo ravnopravnosti žena i muškaraca utjelovljeno je u pravu EU-a od potpisivanja Ugovora iz Rima 1957.godine. Otada je donesena velika količina zakonodavstva o pitanjima kao što je jednako postupanje u zapošljavanju i na radnom mjestu, zdravstvena zaštita u kontekstu majčinstva, roditeljski dopust i pristup robi i uslugama. Temeljna dokumentacija i doprinosi govornika na seminarima dostupni su ovdje.

Priručnici o različitim pitanjima koja se odnose na ravnopravnost spolova (Europska komisija)

Pravosudni djelatnici koji žele unaprijediti svoje znanje i razumijevanje o ravnopravnosti spolova mogu pronaći dodatne podatke i analizu u nekoliko priručnika koje je naručila Komisija, a koji su svi dostupni na engleskom. Priručnicima su obuhvaćene sljedeće teme:

Borba protiv genitalnog sakaćenja žena

Alat e-učenja „Zajedno u borbi protiv genitalnog sakaćenja žena” (UEFGM)

Genitalno sakaćenje žena (FGM) međunarodno je priznato kao kršenje ljudskih prava žena i oblik zlostavljanja djece. Kao i svi drugi spolnog zlostavljanja, ono predstavlja povredu temeljnog prava na život, slobodu, sigurnost, dostojanstvo, ravnopravnost žena i muškaraca, nediskriminaciju i fizički i psihički integritet, u skladu s definicijom Svjetske zdravstvene organizacije.

Tečajem e-učenja „Zajedno u borbi protiv genitalnog sakaćenja žena” (UEFGM) obuhvaćeno je pitanje FGM-a u kontekstu zdravstvenih usluga i usluga azila. Pravosudni djelatnici mogli bi biti zainteresirani za prva dva temeljna modula u kojima se daje uvod u razumijevanje FGM-a kao pitanja ljudskih prava i posebnog oblika spolnog zlostavljanja. Pravosudne djelatnike specijalizirane za azil mogla bi zanimati dva specijalizirana modula u području azila.

Tečaj je dostupan na brojnim jezicima (engleskom, grčkom, talijanskom, portugalskom, francuskom, švedskom, španjolskom, nizozemskom i njemačkom).

Posljednji put ažurirano: 07/10/2020

Stranicu održava Europska komisija. Informacije na ovoj stranici ne odražavaju nužno službeno stajalište Europske komisije. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest koja se odnosi na propise za autorska prava za europske stranice.
S obzirom na povlačenje Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije, Komisija ažurira dio sadržaja na ovim stranicama. Ako još uvijek ima sadržaja koji ne odražava povlačenje Ujedinjene Kraljevine, to je nenamjerno te će biti izmijenjeno.