NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini letonă a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.
Swipe to change

Taxele judiciare aferente procedurii europene privind cererile cu valoare redusă

Introducere

Ce taxe sunt aplicabile?

Cât trebuie să plătesc?

Ce se întâmplă dacă nu plătesc taxele judiciare la timp?

Cum pot să plătesc taxele judiciare?

Ce trebuie să fac după efectuarea plății?

Introducere

În conformitate cu secțiunea 33 (2) din Legea privind procedura civilă (Civilprocesa likums), cheltuielile de judecată (tiesas izdevumi) cuprind:

 • o taxă de stat (valsts nodeva);
 • o taxă de servicii (kancelejas nodeva);
 • cheltuielile necesare efectuate în scopul examinării unei cauze.

Pentru fiecare cerere depusă în instanță trebuie plătită o taxă de stat – o cerere inițială, o cerere reconvențională, o cerere introdusă de o terță parte cu o cerere separată privind obiectul litigiului în procedura inițiată deja, o cerere într-o formă sau o procedură specială ori o altă cerere prevăzută în secțiunea 34 din Legea privind procedura civilă (Civilprocesa likums). Secțiunea 43 din Legea privind procedura civilă (Civilprocesa likums) enumeră persoanele scutite de la plata cheltuielilor de judecată (inclusiv a taxelor de stat).

Instanța obligă partea căzută în pretenții la plata tuturor cheltuielilor de judecată ale părții care a avut câștig de cauză. În cazul în care cererea este admisă numai în parte, instanța dispune ca cheltuielile de judecată să fie rambursate reclamantului proporțional cu partea din pretenții satisfăcută, iar pârâtului proporțional cu partea din pretenții respinsă. Nu se poate recupera taxa de stat (valsts nodeva) pentru o plângere auxiliară (blakus sūdzība) împotriva unei hotărâri a instanței sau pentru reluarea unor proceduri judiciare după ce hotărârea judecătorească a fost pronunțată în lipsă.

În cazul în care reclamantul își retrage cererea, acesta trebuie să ramburseze cheltuielile de judecată suportate de către pârât. În acest caz, pârâtul nu va trebui să ramburseze cheltuielile de judecată suportate de către reclamant. Însă, în cazul în care reclamantul își retrage cererea deoarece pârâtul a dat curs cererii sale în mod benevol după depunerea cererii, instanța va dispune, la cererea reclamantului, ca pârâtul să ramburseze cheltuielile de judecată ale reclamantului.

În cazul în care instanța respinge acțiunea, aceasta, la cererea pârâtului, va dispune ca reclamantul să ramburseze cheltuielile de judecată plătite de pârât.

În cazul în care un reclamant este scutit de la plata cheltuielilor de judecată, pârâtul va fi obligat să plătească cheltuielile de judecată achitate de reclamant către veniturile statului proporțional cu partea din cerere care a fost admisă.

Ce taxe sunt aplicabile?

În momentul depunerii unei cereri în cadrul procedurii europene cu privire la cererile cu valoare redusă, trebuie plătită o taxă de stat. În cadrul procedurilor, partea poate fi, de asemenea, obligată să plătească alte cheltuieli de judecată, cum ar fi o taxă de servicii (de exemplu, pentru eliberarea de transcrieri și duplicate ale documentelor referitoare la procedură) și cheltuieli legate de examinarea cauzei (de exemplu, cheltuielile suportate pentru căutarea pârâtului la cererea reclamantului sau cheltuielile pentru transmiterea, eliberarea și traducerea citațiilor și a altor documente ale instanței).

Cât trebuie să plătesc?

Atunci când depuneți o cerere, trebuie să plătiți o taxă de stat egală cu 15% din suma creanței, dar nu mai mică de 71,41 EUR.

Valoarea oricărei taxe de servicii este stabilită în conformitate cu secțiunea 38 din Legea privind procedura civilă (Civilprocesa likums). Valoarea cheltuielilor aferente examinării unei cauze poate varia în funcție de mai mulți factori (de exemplu, modul de transmitere a documentelor, prin poștă sau prin e-mail).

  Ce se întâmplă dacă nu plătesc taxele judiciare la timp?

  În cazul în care o cerere nu este însoțită de documentele care confirmă plata taxelor de stat și a altor cheltuieli de judecată în conformitate cu procedura și în cuantumul prevăzut de lege, instanța, în conformitate cu secțiunea 133 din Legea privind procedura civilă (Civilprocesa likums), nu va mai da curs cererii și va stabili un termen până la care reclamantul va putea elimina deficiențele.

  În cazul în care reclamantul elimină deficiențele în termenul prevăzut, cererea se consideră ca fiind depusă la data la care aceasta a fost prezentată pentru prima dată în instanță.

  În cazul în care reclamantul nu elimină deficiențele în termenul stabilit, se consideră că cererea nu a fost depusă și va fi restituită reclamantului.

  Restituirea unei cereri reclamantului nu îl împiedică pe acesta să o depună din nou în instanță, în conformitate cu procedurile ordinare prevăzute de lege.

  În cazul în care, pentru notificarea actelor, trebuie plătite cheltuieli de judecată, instanța nu va notifica actele decât după achitarea taxei relevante. Cu toate acestea, în cazul în care cheltuielile aferente examinării unei cauze nu sunt plătite în mod benevol către stat, acestea vor fi recuperate în conformitate cu normele generale privind executarea hotărârilor judecătorești.

  Cum pot să plătesc taxele judiciare?

  Taxa de stat poate fi plătită în contul Trezoreriei de Stat (Valsts kase). Taxa de stat [secțiunea 34 din Legea privind procedura civilă (Civilprocesa likums), cu excepția punctului șase] se plătește după cum urmează:

  Beneficiar: Valsts kase

  Numărul de înregistrare: 90000050138

  Numărul de cont: LV55TREL1060190911200

  Banca beneficiarului: Valsts kase

  Codul BIC: TRELLV22

  Scopul plății: indicați datele de identificare ale persoanei sau ale cauzei: numărul cauzei (dacă se cunoaște); pentru persoanele fizice, numele, prenumele și codul numeric personal; pentru persoanele juridice, numele și numărul de înregistrare. În cazul în care plata unei taxe de stat se face în numele unei alte persoane, trebuie furnizate informații care permit identificarea persoanei respective: numărul cauzei (dacă se cunoaște); pentru persoanele fizice, numele, prenumele și codul numeric personal; pentru persoanele juridice, numele și numărul de înregistrare.

  Taxa de stat pentru cererea de eliberare a unui titlu executoriu sau a unui alt document de executare poate fi plătită în contul Trezoreriei de Stat. Taxa de stat pentru cererea de eliberare a unui titlu executoriu sau a unui alt document de executare [secțiunea 34 din Legea privind procedura civilă (Civilprocesa likums) punctul 6] se plătește după cum urmează:

  Beneficiar: Valsts kase

  Numărul de înregistrare: 90000050138

  Numărul de cont: LV71TREL1060190911300

  Banca beneficiarului: Valsts kase

  Codul BIC: TRELLV22

  Scopul plății: indicați datele de identificare ale persoanei sau ale cauzei: numărul cauzei (dacă se cunoaște); pentru persoanele fizice, numele, prenumele și codul numeric personal; pentru persoanele juridice, numele și numărul de înregistrare. În cazul în care plata unei taxe de stat se efectuează în numele unei alte persoane, trebuie furnizate informații care permit identificarea persoanei respective: numărul cauzei (dacă se cunoaște); pentru persoanele fizice, numele, prenumele și codul numeric personal; pentru persoanele juridice, numele și numărul de înregistrare.

  Taxa de servicii poate fi plătită în contul Trezoreriei de Stat. Taxa de servicii [secțiunea 38 din Legea privind procedura civilă (Civilprocesa likums)] se plătește după cum urmează:

  Beneficiar: Valsts kase

  Numărul de înregistrare: 90000050138

  Numărul de cont: LV39TREL1060190911100

  Banca beneficiarului: Valsts kase

  Codul BIC: TRELLV22

  Scopul plății: indicați datele de identificare ale persoanei sau ale cauzei: numărul cauzei (dacă se cunoaște); pentru persoanele fizice, numele, prenumele și codul numeric personal; pentru persoanele juridice, numele și numărul de înregistrare. În cazul în care plata unei taxe de servicii se efectuează în numele unei alte persoane, trebuie furnizate informații care permit identificarea persoanei respective: numărul cauzei (dacă se cunoaște); pentru persoanele fizice, numele, prenumele și codul numeric personal; pentru persoanele juridice, numele și numărul de înregistrare.

  Cheltuielile aferente examinării unei cauze și cheltuielile aferente executării obligațiilor în urma notificării pot fi plătite în contul administrației instanțelor (Tiesu administrācija). Cheltuielile aferente examinării unei cauze [secțiunea 39 din Legea privind procedura civilă (Civilprocesa likums)[ și cheltuielile aferente executării obligațiilor în urma notificării [secțiunea 4063 din Legea privind procedura civilă (Civilprocesa likums)]:

  Instanțele districtuale (municipale) și instanțele regionale:

  Beneficiar: Tiesu administrācija

  Numărul de înregistrare: 90001672316

  Numărul de cont: LV51TREL2190458019000

  Banca beneficiarului: Valsts kase

  Codul BIC: TRELLV22

  Scopul plății: „21499”, și indicați datele de identificare ale persoanei sau ale cauzei: numărul cauzei (dacă se cunoaște); pentru persoanele fizice, numele, prenumele și codul numeric personal; pentru persoanele juridice, numele și numărul de înregistrare. În cazul în care plata cheltuielilor aferente examinării unei cauze se efectuează în numele unei alte persoane, trebuie furnizate informații care permit identificarea persoanei respective: numărul cauzei (dacă se cunoaște); pentru persoanele fizice, numele, prenumele și codul numeric personal; pentru persoanele juridice, numele și numărul de înregistrare.

  Ce trebuie să fac după efectuarea plății?

  Atunci când înaintați o cerere în instanță, trebuie să anexați documente care confirmă plata taxelor de stat și a altor cheltuieli de judecată în conformitate cu procedura și în cuantumul prevăzut de lege. De asemenea, trebuie să plătiți o taxă de servicii înainte de prestarea serviciului solicitat respectiv. Trebuie să plătiți orice cheltuială legată de examinarea cauzei înainte ca examinarea să aibă loc.

  Ultima actualizare: 09/04/2020

  Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.