Il-verżjoni tal-lingwa li qed tara bħalissa attwalment qed tiġi ppreparata mit-tradutturi tagħna.
Jekk jogħġbok innota li dawn il-lingwi li ġejjin diġà ġew tradotti.
Swipe to change

Tariffi tal-qorti dwar il-proċedura għal Talbiet Żgħar

Introduzzjoni

X'inhuma l-miżati applikabbli?

Kemm għandi nħallas?

X'jiġri jekk ma nħallasx fil-ħin il-miżati tal-qorti?

Kif nista' nħallas il-miżati tal-qorti?

X'għandi nagħmel wara l-pagament?

Introduzzjoni

Skont ir-Regolament (KE) Nru 861/2007 li jistabbilixxi Proċedura Ewropea għal Talbiet Żgħar, id-dokument li jistabbilixxi l-proċedimenti jissejjaħ talba (Klage), kif previst ukoll fil-liġi nazzjonali. Għalhekk, il-liġi Awstrijaka dwar il-miżati tal-qorti ma fihiex dispożizzjoni nazzjonali separata għat-talbiet skont dan ir-Regolament. It-talba u l-proċedimenti sussegwenti fl-ewwel istanza jaqgħu taħt l-Entrata 1 tal-Miżata (Tarifpost1) tal-Att dwar il-Miżati tal-Qorti Awstrijak (Gerichtsgebührengesetz), li japplika għall-proċedimenti ċivili nazzjonali kollha.

X'inhuma l-miżati applikabbli?

Fi proċedimenti relatati ma' talbiet skont il-Proċedura Ewropea għal Talbiet Żgħar fl-ewwel istanza, tapplika l-Entrata 1 tal-Miżata tal-Att dwar il-Miżati tal-Qorti, skont in-Nota 1 għall-Entrata 1 tal-Miżata tal-Att dwar il-Miżati tal-Qorti. Din il-miżata b'rata fissa trid titħallas irrispettivament minn jekk il-proċedimenti jkunux tlestew. Tnaqqis (għal kwart tal-ammont) japplika biss jekk it-talba tiġi rtirata jew miċħuda immedjatament qabel ma tiġi nnotifikata l-parti avversarja (Nota 3 għall-Entrata 1 tal-Miżata tal-Att dwar il-Miżati tal-Qorti). Skont is-sistema tal-miżati tal-qorti Awstrijaka, l-applikazzjoni li tagħti bidu għall-proċedimenti (f'dan il-każ, it-talba skont il-Proċedura Ewropea għal Talbiet Żgħar) hija soġġetta għal miżata fi proċedimenti ċivili fl-ewwel istanza. Ma hemm l-ebda miżata addizzjonali tal-qorti għal proċedimenti ulterjuri fl-ewwel istanza.

Skont it-Taqsima 2(1)(a) tal-Att dwar il-Miżati tal-Qorti, l-obbligu li jitħallsu l-miżati jinħoloq meta t-talba skont il-Proċedura Ewropea għal Talbiet Żgħar tiġi ppreżentata lill-qorti. Jekk l-azzjoni tiġi sussegwentement estiża, l-obbligu tal-ħlas ta’ miżati jinħoloq mal-preżentazzjoni tas-sottomissjonijiet bil-miktub. Fin-negozjati, l-obbligu li jitħallsu l-miżati jinħoloq bir-reġistrazzjoni tal-estensjoni tat-talba jew riżoluzzjoni li tmur lil hinn mis-suġġett tat-talba. Il-miżata għandha titħallas f'dan iż-żmien. L-applikazzjonijiet għall-eżenzjoni mill-ħlas tal-miżati tal-qorti għandhom jiġu ppreżentati wkoll permezz tal-għajnuna legali (Verfahrenshilfe) sa mhux aktar tard minn dan iż-żmien, sakemm jiġu ssodisfati l-kundizzjonijiet.

L-applikazzjonijiet għal reviżjoni skont l-Artikolu 18 tar-Regolament huma bla ħlas.

Kemm għandi nħallas?

Il-kalkolu tal-miżati tal-qorti għall-proċedimenti fl-ewwel istanza jiddependi fuq il-valur tas-suġġett tat-talba (l-ammont fit-tilwima kif indikat fit-talba jew aktar tard fl-estensjoni tat-talba) u n-numru ta' partijiet. Bħala eżempju, ara hawn taħt it-tabella sħiħa tar-rati skont l-Entrata 1 tal-Miżata tal-Att dwar il-Miżati tal-Qorti (kif tidher fl-1 ta' Ottubru 2013; ikklikkja hawn għall-kliem attwali tat-Taqsima 32 tal-Att dwar il-Miżati tal-Qorti):

Entrata 1 tal-Miżata

Il-valur tas-suġġett tat-talba

Il-miżata li għandha titħallas


ma taqbiżx

EUR 150


EUR 22taqbeż

EUR 150 iżda ma taqbiżx

EUR 300

EUR 43taqbeż

EUR 300 iżda ma taqbiżx

EUR 700

EUR 61taqbeż

EUR 700 iżda ma taqbiżx

EUR 2 000

EUR 102taqbeż

EUR 2 000 iżda ma taqbiżx

EUR 3 500

EUR 163taqbeż

EUR 3 500 iżda ma taqbiżx

EUR 7 000

EUR 299taqbeż

EUR 7 000 iżda ma taqbiżx

EUR 35 000

EUR 707taqbeż

EUR 35 000 iżda ma taqbiżx

EUR 70 000

EUR 1 389taqbeż

EUR 70 000 iżda ma taqbiżx

EUR 140 000

EUR 2 779taqbeż

EUR 140 000 iżda ma taqbiżx

EUR 210 000

EUR 4 170taqbeż

EUR 210 000 iżda ma taqbiżx

EUR 280 000

EUR 5 560taqbeż

EUR 280 000 iżda ma taqbiżx

EUR 350 000

EUR 6 949taqbeż

EUR 350 000


1,2 % tal-ammont tat-tilwima flimkien ma' EUR 2 987

Jekk ikun hemm aktar minn żewġ partijiet, jista’ jiżdied ħlas addizzjonali għal ħafna partijiet ta’ bejn 10 % u 50 % taħt it-Taqsima 19a tal-Att dwar il-Miżati tal-Qorti.

X'jiġri jekk ma nħallasx fil-ħin il-miżati tal-qorti?

Fil-każ ta' dewmien fil-pagament, għandha titħallas penali fissa ta' EUR 21 (mill-1 ta' Ottubru 2013) skont it-Taqsima 31 tal-Att dwar il-Miżati tal-Qorti. Madankollu, id-dewmien fil-ħlas tal-miżata tal-qorti m'għandu l-ebda effett fuq l-eżekuzzjoni tal-proċedura ċivili nnifisha. Il-proċeduri tal-qorti ma jiddependux fuq il-ħlas tal-miżati tal-qorti - dawn isiru b'mod kompletament indipendenti.

L-irkupru tal-miżati tal-qorti mill-awtorità ġudizzjarja huwa rregolat mill-Att Awstrijak dwar l-Irkupru tal-Pagamenti tal-Qorti (Gerichtliches Einbringungsgesetz). Jekk, bħala riżultat ta' nuqqas ta' pagament, ikollha tinħareġ ordni ta' ħlas (titolu ta' infurzar għall-irkupru ta' miżati tal-qorti) mill-awtorità ġudizzjarja taħt it-Taqsima 6a tal-Att dwar l-Irkupru tal-Pagamenti tal-Qorti, tapplika miżata addizzjonali ta' EUR 8 (mill-1 ta' Jannar 2014).

Kif nista' nħallas il-miżati tal-qorti?

Il-metodu ta' ħlas huwa rregolat fit-Taqsima 4 tal-Att dwar il-Miżati tal-Qorti. Skont it-Taqsima 4, il-ħlasijiet jistgħu jitħallsu permezz ta' kard tal-bank b'funzjoni ta' ATM jew b'karta ta' kreditu, b'depożitu jew bi trasferiment bankarju lill-kont tal-qorti kompetenti, jew b'depożitu ta' flus kontanti lill-istess qorti. Id-dettalji tal-bank tal-qorti huma disponibbli fuq is-sit web tal-Ministeru Federali tal-Ġustizzja (http://www.justiz.gv.at/ fit-tab "Qrati" (Gerichte)).

Barra minn hekk, il-miżati kollha jistgħu wkoll jitħallsu permezz ta' debitu dirett jekk il-qorti (jew, b'mod ġenerali, is-sistema ġudizzjarja Awstrijaka) tkun ġiet awtorizzata tiġbor il-miżati tal-qorti minn kont innotifikat mill-parti li għandha tħallas il-miżati, u tiddepożitahom f'kont tal-qorti. Għal dan, l-applikazzjoni (it-talba skont il-Proċedura Ewropea għal Talbiet Żgħar) għandha tindika l-kont li minnu għandhom jinġabru l-miżati u l-awtorizzazzjoni biex jinġabru, pereżempju billi tiġi inkluża r-referenza "Gebühreneinzug!" jew "AEV!". Għal awtorizzazzjoni limitata, l-applikazzjoni tista' tindika wkoll l-ammont massimu li għandu jiġi ddebitat (it-Taqsimiet 5 u 6 tal-Ordinanza dwar id-Debitu Dirett (Abbuchungs- und Einziehungs-Verordnung)).

Il-miżati għandhom jitħallsu permezz ta' debitu dirett meta tiġi ppreżentata talba skont il-Proċedura Ewropea għal Talbiet Żgħar bl-użu tas-sistema elettronika Awstrijaka tal-Ġustizzja ("Elektronischer Rechtsverkehr, ERV"). F'dan il-każ, l-ammont massimu li għandu jiġi ddebitat ma jistax jiġi speċifikat.

X'għandi nagħmel wara l-pagament?

Jekk l-awtoritajiet Federali huma intitolati jitolbu l-miżati tal-qorti mal-preżentazzjoni tal-applikazzjoni (it-talba skont il-Proċedura Ewropea għal Talbiet Żgħar) u ma hemm l-ebda awtorizzazzjoni għal debitu dirett, allura għandha tinhemeż prova tal-ħlas tal-miżati (prova tat-trasferiment) mal-applikazzjoni (Taqsima 4 tal-Att dwar il-Miżati tal-Qorti). Jekk il-ħlas isir permezz ta' kard tal-bank, kard ta' kreditu, depożitu jew trasferiment fil-kont tal-qorti kompetenti, jew permezz ta' debitu dirett mill-kont tal-parti, l-Aġenzija Federali tal-Kontabbiltà Awstrijaka tinforma biss lill-awtorità ġudizzjarja dwar ir-reġistrazzjoni ta' ħlasijiet magħmula lill-kont tal-qorti fi stadju ulterjuri. Il-proċedura relatata mal-avviż tal-miżati tal-qorti tispiċċa meta tingħata prova tal-pagament (sħiħ).

Fil-każ ta' ħlas żejjed, tista' ssir talba għar-rimborż ta’ miżati żejda lill-qorti (it-Taqsima 6c(1)(1) tal-Att dwar l-Irkupru tal-Pagamenti tal-Qorti) fi żmien ħames snin.

L-aħħar aġġornament: 06/04/2020

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.

Feedback

Uża l-formola li ġejja biex taqsam il-kummenti u l-feedback tiegħek fis-sit web ġdid tagħna