Šī valsts ir pārejas procesā, lai izstātos no ES.
Šīs vietnes saturs tagad tiek tulkots. Paldies par sapratni

Tiesas izdevumi maza apmēra prasību procedūrā