Figyelem: az oldal eredeti nyelvű változata lett nemrég módosult. Az Ön által kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.
Swipe to change

A kis értékű követelésekre vonatkozó eljárással kapcsolatos bírósági illetékek

Bevezetés

Milyen illetéket kell fizetnem?

Mennyit kell fizetnem?

Mi történik, ha nem fizetem be az illetéket határidőben?

Hogyan fizethetem meg az illetéket?

Mit kell tennem, ha befizettem az illetéket?

Bevezetés

A polgári perrendtartásról szóló törvény (Civilprocesa likums) 33. szakaszának (2) bekezdése alapján a perköltségek (tiesas izdevumi) az alábbiakat foglalják magukban:

  • eljárási illeték (valsts nodeva);
  • hivatali illeték (kancelejas nodeva);
  • az ügy vizsgálatával összefüggésben szükségszerűen felmerült költségek.

Az eljárási illetéket a bíróság részére benyújtott minden kereset – alapkereset, viszontkereset, a harmadik fél által a már folyamatban lévő eljárás tárgyát képező jogvita tárgyára vonatkozóan benyújtott önálló kereset, a különös eljárásban benyújtott kereset vagy a polgári perrendtartásról szóló törvény 34. szakasza szerinti egyéb kereset – esetében meg kell fizetni. A polgári perrendtartásról szóló törvény 43. szakasza felsorolja azokat a személyeket, akik mentesülnek a perköltségek (ideértve az eljárási illetéket is) megfizetése alól.

A bíróság elrendeli, hogy a pervesztes fél térítse meg a pernyertes fél által megfizetett valamennyi eljárási költséget. Amennyiben a követelés részben kielégítést nyert, a bíróság elrendeli, hogy a felperes részére a kereset ezen részével, az alperes részére pedig a követelés elutasított részével arányosan kell megtéríteni az eljárási költségeket. Nem kell megtéríteni az eljárási illetéket a bírósági határozattal szembeni kiegészítő panasz (blakus sudzība) vagy a bírósági eljárásnak a mulasztási ítélet meghozatalát követő újraindítása esetén.

Ha a felperes eláll a keresettől, meg kell térítenie az alperes eljárási költségeit. Ebben az esetben az alperesnek nem kell megtérítenie a felperes eljárási költségeit. Ha azonban a felperes azért áll el a keresettől, mert az alperes a követelések előterjesztését követően önként teljesítette azokat, a bíróság a felperes kérelmére elrendeli, hogy az alperes térítse meg a felperes eljárási költségeit.

Ha a bíróság a keresetet elfogadhatatlannak nyilvánítja, az alperes kérelmére elrendeli, hogy a felperes térítse meg az alperes eljárási költségeit.

Ha a felperes mentesül az eljárási költségek megfizetése alól, az alperest az eljárási költségeknek az állam részére való megfizetésére kötelezik olyan arányban, amilyen arányban a keresetnek helyt adtak.

Milyen illetéket kell fizetnem?

A kis értékű követelések európai eljárása iránti kérelem benyújtásakor eljárási illetéket kell fizetni. Az eljárás során a félnek esetlegesen meg kell fizetnie egyéb eljárási költségeket is, így a hivatali illetéket (például az eljáráshoz kapcsolódó iratok másolatainak vagy másodpéldányainak kiadásáért) és az ügy vizsgálatához kapcsolódó költségeket (például az alperesnek a felperes kérelmére történő megtalálásával összefüggésben felmerülő költségeket vagy az idézések és más iratok kézbesítéséhez, kiadásához és fordításához kapcsolódó költségeket).

Mennyit kell fizetnem?

A kereset benyújtásakor a követelés összegének 15%-át, de legalább 71,41 eurót kitevő eljárási illetéket kell fizetni.

Valamennyi hivatali illeték összegét a polgári perrendtartásról szóló törvény 38. szakaszával összhangban kell megállapítani. Az ügy vizsgálatával összefüggő költségek összege számos tényezőtől (pl. az iratok kézbesítésének módja, postai úton vagy e-mail formájában) függően változik.

Mi történik, ha nem fizetem be az illetéket határidőben?

Ha a keresethez nem csatolják az eljárási illetéknek és az egyéb eljárási költségeknek a törvény által meghatározott eljárásnak megfelelően és ott előírt összegben történő megfizetését igazoló dokumentumokat, a bíróság a polgári perrendtartásról szóló törvény 133. szakasza alapján nem vizsgálja tovább a keresetet, és határidőt ír elő a felperes részére a hiányosságok orvoslására.

Amennyiben a felperes a megadott határidőn belül orvosolja a hiányosságokat, úgy kell tekinteni, mintha a keresetet az eredeti időpontban benyújtotta volna a bíróság részére.

Amennyiben a felperes a megadott határidőn belül nem orvosolja a hiányosságokat, a keresetet úgy kell tekinteni, mintha be sem nyújtották volna, és vissza kell küldeni a felperesnek.

A kereset visszaküldése nem érinti a felperes azon jogát, hogy a törvényben megállapított rendes eljárásnak megfelelően ismét benyújtsa a keresetet.

Ha az iratkézbesítésért eljárási költséget kell fizetni, a bíróság a költségek megtérítéséig nem kézbesíti az iratokat. Ha azonban az ügy vizsgálatának költségeit önként nem térítik meg az állam részére, az ítéletek végrehajtására vonatkozó általános szabályoknak megfelelően kell azokat beszedni.

Hogyan fizethetem meg az illetéket?

Az eljárási illetéket az államkincstár (Valsts kase) bankszámlájára kell megfizetni. Az eljárási illetéket (a polgári perrendtartásról szóló törvény 34. szakasza, a hatodik bekezdés kivételével) az alábbiak szerint kell megfizetni:

Kedvezményezett: Valsts kase

Nyilvántartási szám: 90000050138

Számlaszám: LV55TREL1060190911200

Kedvezményezett bankja: Valsts kase

BIC-kód: TRELLV22

A befizetés célja: meg kell jelölni a személyazonosító adatot vagy az ügyazonosítót: az ügyszámot (ha ismert); természetes személyek esetében a vezeték- és keresztnevet és a személyazonosító számot; jogi személyek esetében a nevet és a nyilvántartási számot. Ha az eljárási illetéket más személy nevében fizetik meg: meg kell adni a személyazonosításhoz szükséges információkat: az ügyszámot (ha ismert); természetes személyek esetében a vezeték- és keresztnevet és a személyazonosító számot; jogi személyek esetében a nevet és a nyilvántartási számot.

A végrehajtási lap vagy más végrehajtható okirat benyújtása esetén megfizetendő illetéket az államkincstár bankszámlájára kell megfizetni. A végrehajtási lap vagy más végrehajtható okirat benyújtása esetén megfizetendő illetéket (a polgári perrendtartásról szóló törvény 34. szakasza, hatodik bekezdés) az alábbiak szerint kell megfizetni:

Kedvezményezett: Valsts kase

Nyilvántartási szám: 90000050138

Számlaszám: LV71TREL1060190911300

Kedvezményezett bankja: Valsts kase

BIC-kód: TRELLV22

A befizetés célja: meg kell jelölni a személyazonosító adatot vagy az ügyazonosítót: az ügyszámot (ha ismert); természetes személyek esetében a vezeték- és keresztnevet és a személyazonosító számot; jogi személyek esetében a nevet és a nyilvántartási számot. Ha az eljárási illetéket más személy nevében fizetik meg: meg kell adni a személyazonosításhoz szükséges információkat: az ügyszámot (ha ismert); természetes személyek esetében a vezeték- és keresztnevet és a személyazonosító számot; jogi személyek esetében a nevet és a nyilvántartási számot.

A hivatali illetéket az államkincstár bankszámlájára kell megfizetni. A hivatali illetéket (a polgári perrendtartásról szóló törvény 38. szakasza) az alábbiak szerint kell megfizetni:

Kedvezményezett: Valsts kase

Nyilvántartási szám: 90000050138

Számlaszám: LV39TREL1060190911100

Kedvezményezett bankja: Valsts kase

BIC-kód: TRELLV22

A befizetés célja: meg kell jelölni a személyazonosító adatot vagy az ügyazonosítót: az ügyszámot (ha ismert); természetes személyek esetében a vezeték- és keresztnevet és a személyazonosító számot; jogi személyek esetében a nevet és a nyilvántartási számot. Ha a hivatali illetéket más személy nevében fizetik: meg kell adni a személyazonosításhoz szükséges információt: az ügyszámot (ha ismert); természetes személyek esetében a vezeték- és keresztnevet és a személyazonosító számot; jogi személyek esetében a nevet és a nyilvántartási számot.

Az ügy vizsgálatával összefüggő költségeket és a felhíváson alapuló kötelezettségek végrehajtásával kapcsolatos költségeket a bírósági hivatal (Tiesu administrācija) bankszámlájára kell megfizetni. Az ügy vizsgálatával összefüggő költségek (a polgári perrendtartásról szóló törvény 39. szakasza) és a felhíváson alapuló kötelezettségekvégrehajtásával kapcsolatos költségek (a polgári perrendtartásról szóló törvény 406.3 szakasza):

A körzeti (városi) és regionális bíróságok

Kedvezményezett: Tiesu administrācija

Nyilvántartási szám: 90001672316

Számlaszám: LV51TREL2190458019000

Kedvezményezett bankja: Valsts kase

BIC-kód: TRELLV22

A befizetés célja: „21499”, valamint meg kell jelölni a személyazonosító adatot vagy az ügyazonosítót: az ügyszámot (ha ismert); természetes személyek esetében a vezeték- és keresztnevet és a személyazonosító számot; jogi személyek esetében a nevet és a nyilvántartási számot. Ha az ügy vizsgálatával összefüggő költségeket más személy nevében fizetik, meg kell adni a személyazonosításhoz szükséges információt, az ügyszámot (ha ismert); természetes személyek esetében a vezeték- és keresztnevet és a személyazonosító számot; jogi személyek esetében a nevet és a nyilvántartási számot.

Mit kell tennem, ha befizettem az illetéket?

A kereset bíróság részére való benyújtásakor a keresethez mellékelni kell az eljárási illetéknek és más eljárási költségeknek a törvény által meghatározott eljárásnak megfelelően és ott előírt összegben történő megfizetését igazoló dokumentumokat. A hivatali illetéket is meg kell fizetni az adott kérelmezett szolgáltatást megelőzően. Az ügy vizsgálatával összefüggő költségeket a vizsgálatot megelőzően kell megfizetni.

Utolsó frissítés: 09/04/2020

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.