Sudske pristojbe u sporovima male vrijednosti

Luksemburg

Sadržaj omogućio
Luksemburg

Koje se pristojbe primjenjuju?

Ne postoje fiksne pristojbe za pokretanje postupka pred građanskim sudom (saisine du juge civil), osim troškova dostave pismena i pravnog zastupanja. U načelu se ne plaćaju nikakve pristojbe na razini građanskog suda. Nakon donošenja presude mogu nastati naknadni troškovi povezani s izvršenjem odluke na zahtjev stranke koja je dobila spor.

Posljednji put ažurirano: 02/04/2020

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.
Zbog povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije države članice trenutačno ažuriraju dio nacionalnih sadržaja na ovim internetskim stranicama. Ako još uvijek ima sadržaja koji ne odražava povlačenje Ujedinjene Kraljevine, to je nenamjerno te će biti izmijenjeno.

Povratne informacije

Koristite se obrascem u nastavku kako biste podijelili svoje komentare i povratne informacije o našoj novoj internetskoj stranici