Vähäisiä vaatimuksia koskevan menettelyn oikeuskulut

Kypros

Sisällön tuottaja:
Kypros

Euroopan parlamentin ja Euroopan unionin neuvoston asetuksen (EY) N:o 861/2007 (annettu 11.7.2007) panemiseksi täytäntöön Kyproksessa annettiin vuonna 2008 eurooppalaista vähäisiin vaatimuksiin sovellettavaa menettelyä koskeva menettelyasetus, joka on ollut voimassa 1. tammikuuta 2009 alkaen.

Päivitetty viimeksi: 08/04/2020

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.
Näiden sivujen kansallisesta sisällöstä vastaavat jäsenvaltiot päivittävät parhaillaan sivuja Britannian EU-erosta johtuvien muutosten vuoksi. Kaikki sivut eivät välttämättä ole vielä ajan tasalla, mutta tiedot korjataan aikanaan.

Palaute

Anna tällä lomakkeella palautetta uudesta sivustostamme