Táto krajina je v procese vystúpenia z EÚ.
Obsah tejto stránky sa v súčasnosti prekladá. Ďakujeme za porozumenie

Súdny poplatok súvisiaci s európskym platobným rozkazom

Autor obsahu