Court fees concerning European Payment Order procedure

Find all the information concerning fees, available means to pay, post-payment actions, etc. when using the European Payment Order procedure in each Member State.

Are you about to use the European Payment Order procedure? If so, please note the applicable court fees. You will find all the information concerning fees, available means to pay, post-payment actions, etc. by selecting one of the flags listed on the right hand side.

Last update: 18/01/2019

This page is maintained by the European Commission. The information on this page does not necessarily reflect the official position of the European Commission. The Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to any information or data contained or referred to in this document. Please refer to the legal notice with regard to copyright rules for European pages.

Taxele judiciare aferente somației europene de plată - Spania

Introducere

Ce taxe se aplică?

Ce sume trebuie plătite?

Ce se întâmplă dacă taxele judiciare nu sunt plătite la timp?

Cum se efectuează plata?

Ce trebuie făcut după efectuarea plății?

Introducere

Taxa judiciară în cauzele civile, inclusiv în cele privind o somație europeană de plată sau o procedură europeană de somație de plată, este o taxă de stat și trebuie achitată la începutul activității jurisdicționale de către partea care introduce acțiunea. Această taxă este reglementată de Linkul se deschide într-o fereastră nouăLegea nr. 10/2012 din 20 noiembrie 2012 privind taxele aferente administrării justiției și Institutului Național de Toxicologie și Medicină Legală (Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses), modificată prin Linkul se deschide într-o fereastră nouăDecretul-lege regal nr. 3/21013 din 22 februarie 2013 și prin Linkul se deschide într-o fereastră nouăOrdinul HAP/2662/2012 din 13 decembrie 2012 (modificat prin Linkul se deschide într-o fereastră nouăOrdinul HAP/490/2013 din 27 martie 2013).

De asemenea, taxa judiciară este reglementată de Linkul se deschide într-o fereastră nouăDecretul-lege regal nr. 1/2015 din 27 februarie 2015 privind mecanismele de tip „a doua șansă”, reducerea sarcinii financiare și alte măsuri de ordin social (Real Decreto Ley 1/2015 de 27 de febrero, de mecanismos de segunda oportunidad, reducción de carga financiera y otras medidas de orden social), care a modificat din nou Legea nr. 10/2012, menționată anterior.

Linkul se deschide într-o fereastră nouăPlata taxei judiciare se efectuează prin intermediul Linkul se deschide într-o fereastră nouăAgenției Fiscale (Agencia Tributaria), Linkul se deschide într-o fereastră nouăutilizând un formular care poate fi descărcat de pe internet și care trebuie completat conform instrucțiunilor furnizate (Linkul se deschide într-o fereastră nouăclic aici) sau prin intermediul unei aplicații care îl generează după completarea datelor (Linkul se deschide într-o fereastră nouăclic aici) și care acceptă Linkul se deschide într-o fereastră nouăplata online, însă în prezent doar întreprinderile mari pot beneficia de această opțiune.

Taxa judiciară trebuie achitată la momentul introducerii formularului de cerere A. Plata taxei poate fi efectuată de către reprezentantul juridic sau avocat în numele și pentru persoana impozabilă, în special în cazul în care aceasta nu își are reședința în Spania, fără să fie necesar să furnizeze un cod de identificare fiscală anterior taxării inverse. Reprezentantul juridic sau avocatul nu poartă răspundere fiscală pentru plata respectivă.

Ce taxe se aplică?

În cadrul unei proceduri privind o somație europeană de plată sau al unei proceduri europene de somație de plată, taxa judiciară trebuie plătită de persoana impozabilă care inițiază activitatea jurisdicțională ce duce la faptul generator, și anume persoana care introduce o cerere principală sau o cerere reconvențională prin intermediul formularului A. Numai în cazul în care cererea prezentată în cadrul procedurii se întemeiază pe un document care constituie un titlu executoriu extrajudiciar în conformitate cu Linkul se deschide într-o fereastră nouăarticolul 517 din Legea nr. 1/2000 din 7 ianuarie 2000 privind Codul civil (Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil) și cuantumul acesteia este de peste 2 000 EUR nu trebuie să se plătească taxa judiciară. De asemenea, sunt scutite de plata taxei judiciare toate persoanele fizice și persoanele juridice cărora li s-a recunoscut dreptul de a beneficia de asistență judiciară gratuită și care fac dovada faptului că îndeplinesc condițiile prevăzute de legislația aplicabilă.

Ce sume trebuie plătite?

În cadrul unei proceduri europene de somație de plată sau al unei proceduri privind o somație europeană de plată trebuie să se achite o sumă fixă 100 EUR și o sumă variabilă, care depinde de suma solicitată și care se determină aplicând bazei de impozitare o cotă de impozitare, conform tabelului de mai jos:

Bază de impozitare

Persoană impozabilă

Cotă de impozitare

Cuantumul maxim al taxei variabile

0 – 1 000 000 EUR

Persoană juridică

0,50 %


Peste 1 000 000 EUR

Persoană juridică

0,25 %

10 000 EUR

Baza de impozitare este egală cu cuantumul procedurii judiciare. În cazul unei proceduri europene de somație de plată sau al unei proceduri privind o somație europeană de plată, cuantumul procedurii judiciare corespunde sumei creanței principale, la care se adaugă dobânzile și penalitățile contractuale.

Pentru o procedură europeană de somație de plată sau pentru o somație europeană de plată cu o bază de impozitare de 9 000 EUR, o persoană juridică va trebui să achite o taxă de 100 EUR + 9 000EUR * 0,50 % = 145 EUR.

Ce se întâmplă dacă taxele judiciare nu sunt plătite la timp?

În cazul în care în dosar nu este inclusă dovada achitării taxei judiciare, executorul judecătoresc (Letrado de la Administración de Justicia) solicită persoanei impozabile să o prezinte, cererea nefiind soluționată până la primirea respectivei dovezi. Neprezentarea dovezii taxării inverse nu împiedică aplicarea termenelor stabilite de dreptul procesual. Astfel, dacă persoana impozabilă nu face dovada achitării taxei în termenele prevăzute după formularea acestei solicitări de către executorul judecătoresc, actul de procedură este lovit de nulitate, iar procedura continuă sau se încheie, după caz.

Cum se efectuează plata?

Taxa trebuie plătită prin procedura taxării inverse înainte de introducerea actului de procedură de către partea interesată. Această taxă se plătește utilizând Linkul se deschide într-o fereastră nouăformularul oficial 696 pentru taxarea inversă aplicabilă exercitării puterii judecătorești, care trebuie completat conform instrucțiunilor furnizate (Linkul se deschide într-o fereastră nouăclic aici), sau prin intermediul unei aplicații care îl generează după completarea datelor (Linkul se deschide într-o fereastră nouăclic aici). Plata se poate efectua personal, la oricare dintre Linkul se deschide într-o fereastră nouăinstituțiile financiare partenere, formularul fiind disponibil în Linkul se deschide într-o fereastră nouălimba spaniolă sau în Linkul se deschide într-o fereastră nouălimba engleză.

În prezent doar întreprinderile mari pot plăti taxele online, prin transfer bancar, carte de credit, debitarea contului bancar etc., deoarece legislația privind taxele a fost modificată recent și nu s-a instituit încă o soluție tehnică.

Taxele judiciare sunt incluse în asistența judiciară gratuită, care este reglementată de Linkul se deschide într-o fereastră nouăLegea nr. 1/1996 din 10 ianuarie 1996 privind asistența judiciară gratuită (în special de articolele 1-8 și 46-51).

Informații utile sunt disponibile pe pagina web Linkul se deschide într-o fereastră nouăhttp://www.justiciagratuita.es/, unde se poate solicita recunoașterea acestui drept, alegându-se baroul (Colegio de Abogados) din locul unde se află curtea sau tribunalul care va soluționa acțiunea.

Ce trebuie făcut după efectuarea plății?

Formularul A trebuie să fie însoțit de dovada achitării taxei, conform modelului oficial (pe suport de hârtie sau în format electronic), validată în mod corespunzător.

În Spania încă nu este posibil ca formularele pentru procedura europeană de somație de plată sau pentru somația europeană de plată să fie trimise electronic, dovada achitării taxei (care a fost primită pe suport de hârtie sau în format electronic) trebuind trimisă pe suport de hârtie împreună cu celelalte documente necesare.

Atunci când documentele vor putea fi transmise prin mijloace electronice, cei care vor utiliza această opțiune vor beneficia de o reducere de 10 % a taxei. Legea prevede o rambursare de 60 % a taxei în cazul în care se ajunge la o recunoaștere totală a cererii sau la un acord de soluționare a litigiului.

Ultima actualizare: 12/09/2019

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.
Pagina este deja disponibilă în următoarele limbi.

Taxele judiciare aferente somației europene de plată - Croaţia

Introducere

Care sunt taxele aplicabile?

Ce sumă voi avea de plătit?

Ce se întâmplă dacă nu achit taxele judiciare la timp?

Cum pot plăti taxele judiciare?

Ce fac după ce am plătit?

Introducere

În Republica Croația, taxele judiciare sunt reglementate de Legea privind taxele judiciare (Narodne novine – NN, Monitorul Oficial al Republicii Croația) nr. 74/1995, 57/1996, 137/2002, 125/2011, 112/2012 și 157/2013, care conține secțiunea „Cuantumul taxelor judiciare”.

În temeiul articolului 6 din Legea privind taxele judiciare, taxele prevăzute în secțiunea „Cuantumul taxelor judiciare” trebuie achitate în timbre fiscale emise de Republica Croația și în numerar atunci când contribuabilul este obligat la plata unor taxe de peste 100 HRK.

Care sunt taxele aplicabile?

Se plătesc taxe judiciare în cadrul tuturor procedurilor judiciare civile și în temeiul articolului 16 din Legea privind taxele judiciare. Sunt scutite de la plată:

 1. Republica Croația și organismele guvernamentale;
 2. persoanele și organismele publice în exercitarea prerogativelor lor;
 3. lucrătorii și angajații în cadrul litigiilor de muncă și ofițerii în litigii de contencios administrativ privind drepturile acestora care decurg din relații oficiale;
 4. lucrătorii în litigii de contencios administrativ ce decurg din lichidarea premergătoare falimentului;
 5. invalizii din Războiul pentru Independența Croației, pe baza unor documente care dovedesc statutul acestora;
 6. soții ori soțiile, copiii și părinții luptătorilor uciși, dispăruți sau deținuți în timpul Războiului pentru Independența Croației, pe baza unor documente care dovedesc statutul acestor;
 7. soții ori soțiile, copiii și părinții persoanelor ucise, dispărute sau deținute în timpul Războiului pentru Independența Croației, pe baza unor documente care dovedesc statutul acestora;
 8. persoanele refugiate, strămutate și repatriate, pe baza unor documente care dovedesc statutul acestora;
 9. persoanele care beneficiază de ajutor social sub forma unor alocații de subzistență;
 10. organizații umanitare și organizații pentru protecția persoanelor cu handicap și a familiilor celor uciși, dispăruți sau deținuți în cursul exercitării unor activități umanitare;
 11. copiii care s-au constituit părți în cadrul unor acțiuni privind obligația de întreținere sau în cadrul unor acțiuni privind cereri de despăgubire întemeiate pe dreptul la întreținere;
 12. reclamanții în litigii privind recunoașterea maternității și a paternității, precum și pentru costurile suportate în cazul unei sarcini și a nașterii unui copil în afara căsătoriei;
 13. părțile care solicită restabilirea capacității juridice;
 14. minorii care solicită autorizarea în vederea dobândirii capacității juridice, întrucât au devenit părinți;
 15. părțile la o procedură de încredințare a unui copil și de executare a unei hotărâri privind drepturile de a vizita copilul respectiv;
 16. reclamanții în litigii privind drepturile ce decurg din asigurarea medicală generală și de pensie obligatorie, privind drepturile șomerilor în temeiul reglementărilor referitoare la ocuparea forței de muncă și drepturile în domeniul protecției sociale;
 17. reclamanții sau solicitanții în procedurile privind apărarea drepturilor și a libertăților omului garantate prin Constituție împotriva actelor finale cu caracter individual sau privind protecția împotriva acțiunilor ilegale;
 18. reclamanții în litigii privind compensarea pentru poluarea mediului;
 19. sindicatele și asociațiile sindicale în cadrul unor proceduri civile privind autorizarea judiciară pentru înlocuiri, în cazul unor litigii colective de muncă, precum și reprezentanții sindicali în cadrul procedurilor civile în exercitarea puterilor conferite de comitetul de întreprindere.

Un stat străin este scutit de plata taxelor în cazul în care acest lucru este prevăzut de un tratat internațional ori sub condiția reciprocității.

În caz de incertitudine privind condițiile menționate la alineatul (2) din prezentul articol, instanța va solicita o explicație din partea Ministerului Justiției.

Dispozițiile alineatului (1) punctul (10) din prezentul articol se aplică acelor organizații umanitare cărora le-au fost conferite de minister atribuții în domeniul protecției sociale.

Dispozițiile alineatului (1) din prezentul articol nu se aplică organismelor administrațiilor municipale și orășenești, cu excepția cazului în care acestora le-a fost transferată capacitatea de exercitare a puterii publice în temeiul unei legi speciale.

În procedurile europene de somație de plată, se aplică următoarele taxe:

 • pentru o propunere privind o somație europeană de plată – reclamantul plătește;
 • pentru o hotărâre privind o somație europeană de plată – reclamantul plătește;
 • în cazul unei plângeri împotriva unei somații europene de plată – pârâtul plătește;

Dacă dosarul ajunge în fața instanței:

 • în cazul pronunțării unei hotărâri – reclamantul plătește;
 • în cazul unui recurs – apelantul plătește;
 • în cazul unui memoriu în răspuns la recurs – persoana care a formulat memoriul plătește (răspunsul este opțional);
 • cale de atac extraordinară – este permisă contestarea hotărârii unei instanțe de al doilea grad de jurisdicție dacă valoarea litigiului este mai mare de 200 000,00 HRK.
 • taxele judiciare se plătesc de către partea care a formulat contestația și de persoana care răspunde la contestație (răspunsul este opțional).

Ce sumă voi avea de plătit?

II. Jumătate din taxele menționate la punctul I se plătesc în cazul unei propuneri privind o somație europeană de plată, al unei hotărâri privind o somație europeană de plată, al unui memoriu în răspuns la recurs și al unei contestări.

III. În cazul unui recurs sau al contestării unei hotărâri, se plătește dublul valorii taxelor judiciare menționate la punctul I.

IV. Nu se plătește nicio taxă judiciară dacă, pe parcursul procedurii, se încheie o tranzacție judiciară.

Ce se întâmplă dacă nu achit taxele judiciare la timp?

Plata taxelor judiciare se va face prin executare silită, iar, în cazul neplății imediate, se aplică o taxă suplimentară de 100,00 HRK.

În temeiul articolului 39 din Legea privind taxele judiciare, instanța trebuie mai întâi să avertizeze partea care are obligația de a plăti taxele în termen de trei zile, iar, în cazul în care partea respectivă nu dă curs avertizării, instanța va adopta o hotărâre cu privire la taxa judiciară, la care se va aplica o taxă suplimentară de 100 HRK.

Cum pot plăti taxele judiciare?

Taxele judiciare care depășesc 100 HRK se plătesc la bugetul național la orice bancă sau oficiu poștal, în contul Bugetului național al Republicii Croația.

Pentru plata din străinătate a taxelor judiciare, trebuie incluse următoarele informații:

SWIFT: NBHRHR2X

IBAN: HR1210010051863000160

Cont curent (CC): 1001005-1863000160

Model: HR64

Referința nr.: 5045-20735-codul numeric personal (sau alt număr de identificare a plătitorului)

Beneficiar: Ministerul de Finanțe al Republicii Croația, în numele Tribunalului de Comerț din Zagreb

Descrierea plății ar trebui să includă taxa pentru cauza ________ (numărul dosarului și o descriere a plății, cum ar fi, de exemplu, taxă judiciară pentru o propunere privind o somație europeană de plată).

Ce fac după ce am plătit?

După efectuarea plății, o dovadă de plată trebuie transmisă instanței pe rolul căreia se află cauza pentru care a fost achitată taxa, menționându-se inclusiv numărul cauzei aflate în curs de examinare (dacă este cunoscut) sau, în cazul unei cereri de emitere a unei somații europene de plată, dovada de plată prin bancă trebuie însoțită de cererea respectivă.

Părțile transmit documente instanței în mod obișnuit prin poștă (prin scrisoare recomandată sau printr-un serviciu normal de distribuire de colete).

I. În cazul formulării unei acțiuni în revendicare sau a unei cereri reconvenționale, al pronunțării unei hotărâri și al formulării unei obiecții împotriva unei plăți, se va achita o taxă judiciară proporțională cu cuantumul sumei în litigiu (calculate doar pentru suma care face obiectul acțiunii principale, fără dobândă și costuri), după cum urmează:

peste

până la HRK

HRK

0,00

3 000,00

100,00

3 000,00

6 000,00

200,00

6 000,00

9 000,00

300,00

9 000,00

12 000,00

400,00

12 000,00

15 000,00

500,00

O taxă de 500,00 HRK se plătește pentru sumele de peste 15 000,00 și 1 % din diferența de peste 15 000,00 HRK, dar nu mai mult de 5 000,00 HRK.

Ultima actualizare: 08/12/2015

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Taxele judiciare aferente somației europene de plată - România

Introducere

Ce fel de taxe se plătesc?

Cât va trebui să plătesc?

Ce se întâmplă dacă nu plătesc taxele judiciare la timp?

Cum pot plăti taxele judiciare?

Ce se întâmplă după ce plătesc?

Introducere

Procedura somației europene de plată este reglementată de Regulamentul (CE) nr. 1896/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 decembrie 2006 de instituire a unei proceduri europene de somație de plată.

Cu privire la sistemul taxelor judiciare de timbru precizăm că acesta este reglementat de Ordonanța de urgență nr. 80/2013, în vigoare de la 26.06.2013. Acest act normativ a fost adoptat ca urmare a modificării cadrului legal de desfășurare a procesului civil prin adoptarea Codului de procedură civilă, precum și punerea în aplicare a noilor instituții adoptate prin Codul civil.

Taxele judiciare de timbru sunt datorate de către toate persoanele fizice și juridice și reprezintă plata serviciilor prestate de către instanțele judecătorești, precum și de către Ministerul Justiției și Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție.

Taxele judiciare de timbru se pot plăti, în România, în sistem on-line, însă până în prezent un sistem electronic de plată nu este funcțional.

Ce fel de taxe se plătesc?

Taxele judiciare de timbru se datorează atât pentru judecata în primă instanță, cât și pentru exercitarea căilor de atac, în condițiile prevăzute de lege.

Persoanele fizice pot beneficia, la cerere, de reduceri, scutiri și eșalonări pentru plata taxelor judiciare de timbru, în condițiile Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 193/2008, cu modificările și completările ulterioare. Persoanele juridice pot beneficia de facilități la plata taxelor judiciare de timbru în condițiile art. 42 alin. 2 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 80/2013.

Cât va trebui să plătesc?

În stadiul actual al legislației taxa judiciară de timbru pentru introducerea cererii de somație europeană de plată se stabilește potrivit art. 3 alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 80/2013 astfel:

 1. până la valoarea de 500 lei - 8%, dar nu mai puțin de 20 lei;
 2. între 501 lei și 5.000 lei - 40 lei + 7% pentru ce depășește 500 lei;
 3. între 5.001 lei și 25.000 lei - 355 lei + 5% pentru ce depășește 5.000 lei;
 4. între 25.001 lei și 50.000 lei - 1.355 lei + 3% pentru ce depășește 25.000 lei;
 5. între 50.001 lei și 250.000 lei - 2.105 lei + 2% pentru ce depășește 50.000 lei;
 6. peste 250.000 lei - 6.105 lei + 1% pentru ce depășește 250.000 lei.

Ce se întâmplă dacă nu plătesc taxele judiciare la timp?

Potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 80/2013 taxa judiciară de timbru se plătește anticipat. Dacă până la termenul prevăzut de lege sau stabilit de instanță reclamantul nu îndeplinește obligația de plată a taxei, cererea va fi anulată ca netimbrată sau, după caz, va fi soluționată în limitele în care taxa judiciară de timbru s-a plătit în mod legal. De asemenea, în situația în care cererea de acordare a facilităților la plata taxei judiciare de timbru a fost respinsă, iar reclamantul nu a achitat în termenul stabilit de instanță taxa de timbru datorată și nu a depus la dosar dovada plății, instanța procedează la anularea cererii ca netimbrată.

Cum pot plăti taxele judiciare?

Taxele judiciare de timbru se plătesc de debitorul taxei în numerar, prin virament sau în sistem on-line, într-un cont distinct de venituri al bugetului local "Taxe judiciare de timbru și alte taxe de timbru", al unității administrativ teritoriale în care persoana fizică are domiciliul sau reședința ori, după caz, în care persoana juridică are sediul social. Costurile operațiunilor de transfer al sumelor datorate ca taxă judiciară de timbru sunt în sarcina debitorului taxei.

Dacă persoana care datorează taxa judiciară de timbru nu are nici domiciliul, nici reședința ori, după caz, sediul în România, taxa judiciară de timbru se plătește în contul bugetului local al unității administrativ teritoriale în care se află sediul instanței la care se introduce acțiunea sau cererea.

Taxele judiciare de timbru pot fi plătite în numerar la Direcțiile de Taxe și Impozite ale unității administrativ teritoriale în care persoana fizică are domiciliul sau reședința sau în care persoana juridică își are sediul.

Totodată, taxele judiciare de timbru pot fi plătite prin virament bancar și în sistem on-line.

Până în prezent, în România, nu a fost implementat un sistem de plată electronică al taxelor judiciare de timbru, deși această modalitate este prevăzută de lege.

Ce se întâmplă după ce plătesc?

Chitanța de plată a taxelor judiciare de timbru, eliberată în cazul plăților efectuate în numerar sau ordinul de plată se depune odată cu înregistrarea cererii de chemare în judecată.

Chitanțele sau după caz, ordinele de plată privind taxele judiciare de timbru nu au un format standard, fiind eliberate în forma acceptată de unitatea la care se face plata.

În cazul în care taxa judiciară de timbru este plătită după ce reclamantul a primit comunicarea instanței în acest sens, acesta trebuie să depună la dosarul cauzei dovada plătii taxei în termen de 10 zile de la primirea comunicării.

Depunerea dovezii de plata a taxei de timbru se poate realiza personal la sediul instanței sau prin poștă cu indicarea numărului de dosar (numărul cauzei) pentru care plata a fost făcută, numărul de dosar fiind menționat în comunicarea pe care instanța o trimite părții.

Ultima actualizare: 09/09/2019

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Taxele judiciare aferente somației europene de plată - Irlanda de Nord

În prezent nu se percepe nicio taxă.

Ultima actualizare: 13/09/2019

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.