Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (graikų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.
Swipe to change

Europos mokėjimo įsakymo procedūros atveju taikomi teismo mokesčiai

Įvadas

Kokie mokesčiai taikytini?

Kiek turiu mokėti?

Kas bus, jeigu laiku nesumokėsiu teismo mokesčių?

Kaip galiu sumokėti teismo mokesčius?

Ką turiu daryti sumokėjęs?

Įvadas

Jeigu esate privatus asmuo ir jūs arba jūsų advokatas pateikiate prašymą teismui išduoti Europos mokėjimo įsakymą (Reglamento (EB) Nr. 1896/2006 A forma), turite sumokėti nacionalinėje teisėje numatytas atitinkamas teismo išlaidas. Jeigu prašymą pateikiate asmeniškai, be advokato, jūs atleidžiamas nuo advokato mokesčių mokėjimo avansu (žr. Reglamento 26 konstatuojamąją dalį). Jeigu jūsų prašymas priimamas ir išduodamas Europos mokėjimo įsakymas (Reglamento E forma), o paskui nepateikiama prieštaravimų ir įsakymas paskelbiamas vykdytinu (G forma), jūs gausite vykdomąjį dokumentą ir turėsite sumokėti patvirtintos kopijos mokestį (gr. télos apográfou), priklausantį nuo reikalavimo rūšies (pagal Žyminių mokesčių kodeksą (Kódika Telón Chartosímou)).

Kokie mokesčiai taikytini?

Kai teikiate A formą, turite sumokėti žyminį mokestį (gr. télos chartosímou – prašymas antspauduojamas, žr. Žyminių mokesčių kodeksą) ir teismo žyminį mokestį (télos dikastikoú ensímou – turite įsigyti teismo žyminio mokesčio sumokėjimą patvirtinantį ženklą arba pateikti B tipo kvitą iš mokesčių tarnybos (DOY), juos reikia pridėti prie bylos, žr. Įstatymą Nr. 3978/1912 su pakeitimais, padarytais Įstatymo Nr. 4093/2012 63Ι straipsnio IC1 dalimi: 0,8 % reikalaujamos sumos ir parafiskalinius mokesčius (gr. eisforés ypér tritón)).

Kiek turiu mokėti?

Pagal minėtuosius teisės aktus teismo išlaidų suma apskaičiuojama remiantis suma, dėl kurios prašoma įsakymo.

Kas bus, jeigu laiku nesumokėsiu teismo mokesčių?

Teismas nenagrinės jūsų prašymo dėl Europos mokėjimo įsakymo arba dėl vykdytinu paskelbto Europos mokėjimo įsakymo vykdymo.

Kaip galiu sumokėti teismo mokesčius?

Tik asmeniškai teismui, kuriam teikiama A forma arba iš kurio pagal G formą prašoma vykdomojo dokumento. Šiuo metu nenumatyta galimybė teismo išlaidas sumokėti elektroninėmis mokėjimo priemonėmis.

Ką turiu daryti sumokėjęs?

Turite pateikti prašymą teismui.

Paskutinis naujinimas: 31/03/2020

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.
Šiuo metu valstybės narės, atsakingos už svetainės puslapių, kuriuose pateikiamas nacionalinis turinys, administravimą, atnaujina šios svetainės turinį, atsižvelgdamos į planuojamą Jungtinės Karalystės išstojimą iš Europos Sąjungos. Jeigu svetainės turinys dar neatspindi Jungtinės Karalystės išstojimo fakto, toks neatitikimas yra netyčinis ir bus ištaisytas.