Europos mokėjimo įsakymo procedūros atveju taikomi teismo mokesčiai

Estija

Turinį pateikė
Estija

Įvadas

Kokie mokesčiai taikytini?

Kiek turiu mokėti?

Kas bus, jeigu laiku nesumokėsiu teismo mokesčių?

Kaip galiu sumokėti teismo mokesčius?

Ką turiu daryti sumokėjęs?

Įvadas

Jeigu prašymą išduoti Europos mokėjimo įsakymą teikiate Estijos teismui, turite sumokėti tą patį valstybinį mokestį, tarsi teiktumėte nacionalinį prašymą. Valstybiniai mokesčiai ir kitos proceso išlaidos reglamentuojami Civilinio proceso kodekse ir Valstybinių mokesčių įstatyme. 10 EUR neviršijantį valstybinį mokestį galite sumokėti grynaisiais pinigais teismo patalpose. Jeigu valstybinis mokestis viršija 10 EUR, turite jį sumokėti banko pavedimu prieš teikdami prašymą teismui.

Kokie mokesčiai taikytini?

Kai teikiate prašymą, turite sumokėti valstybinį mokestį proceso išlaidoms padengti. Be to, jums gali tekti padengti procesinių dokumentų įteikimo proceso metu išlaidas (išlaidos siekia maždaug 30–60 EUR už teismo antstolio pagalbą, jeigu dokumentai įteikiami Estijoje, arba turi būti padengiamos vertimo išlaidos, jeigu dokumentai įteikiami užsienyje). Kitų išlaidų nėra.

Kiek turiu mokėti?

Jeigu prašymą išduoti Europos mokėjimo įsakymą teikiate Estijos teismui, valstybinis mokestis, kurį jums teks sumokėti, yra toks pats, tarsi teiktumėte nacionalinį prašymą, t. y. 3% viso reikalavimo sumos (reikalaujamų pinigų sumos, t. y. pagrindinio reikalavimo ir papildomų reikalavimų sumos), tačiau ne mažiau kaip 45 EUR.

Jeigu pagreitinta mokėjimo įsakymo procedūra keičiama į paprastą ieškinį, turite sumokėti papildomą valstybinį mokestį, atitinkantį sumą, kurios nepadengia valstybinis mokestis, kurį sumokėjote prašydamas taikyti pagreitintą mokėjimo įsakymo procedūrą. Už ieškinį mokamo valstybinio mokesčio dydis priklauso nuo reikalaujamos pinigų sumos. Pavyzdžiui, už ieškinyje nurodytą 350 EUR neviršijantį reikalavimą turite sumokėti 75 EUR, už 351–500 EUR reikalavimą – 100 EUR, už 501–750 EUR reikalavimą – 125 EUR ir t. t. (pagal 2019 m. gegužės 14 d. duomenis galiojantys tarifai).

Kas bus, jeigu laiku nesumokėsiu teismo mokesčių?

Valstybinį mokestį turite sumokėti avansu, teikdamas prašymą. Jeigu valstybinio mokesčio nesumokate, teismas jums suteikia galimybę jį sumokėti iki teismo nurodyto termino. Jeigu iki to termino valstybinio mokesčio nesumokate, teismas jūsų prašymą palieka nenagrinėtą.

Jeigu pateikiate prašymą pagreitintą mokėjimo įsakymo procedūrą pakeisti į ieškinį, ieškinys nepriimamas, kol nesumokate papildomo valstybinio mokesčio už ieškinį.

Kaip galiu sumokėti teismo mokesčius?

Valstybinius mokesčius galima sumokėti tik banko pavedimu. Kreditinės kortelės nepriimamos. Visų teismams skirtų mokėjimų gavėja yra Finansų ministerija.

Kaip valstybinei institucijai arba valstybės įsteigtam fondui skirtų mokėjimo pavedimų gavėja turi būti nurodyta Finansų ministerija, taip pat turi būti nurodytas einamosios sąskaitos numeris.

Kiekviena institucija turi nuosavą numerį, kuriuo remdamasi Iždo tarnyba perveda gautą sumą į atitinkamos institucijos e valdžios iždo sąskaitą.

Numerį nurodyti privaloma. Unikalų numerį nurodo institucija, kuriai turi būti atliekamas pervedimas.

Daugiau informacijos apie valstybinių mokesčių sąskaitas ir teismų numerius galima rasti Estijos teismų interneto svetainėje.

Ką turiu daryti sumokėjęs?

Turite pateikti teismui informaciją, kuria būtų patvirtinamas valstybinio mokesčio sumokėjimas, kad teismas galėtų patikrinti valstybinio mokesčio gavimą. Ši informacija yra tokia: valstybinį mokestį mokančio asmens vardas ir pavardė, informacija apie banką ir sąskaitą, į kurią buvo sumokėtas valstybinis mokestis, taip pat sumokėta suma ir mokėjimo data. Teismas mokėjimo gavimą gali patikrinti elektroniniu būdu, t. y. jūs neprivalote pateikti mokėjimo nurodymo, kuriuo būtų patvirtinamas valstybinio mokesčio sumokėjimas. Tačiau prireikus teismas gali jo paprašyti.

Paskutinis naujinimas: 24/01/2020

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.
Šiuo metu valstybės narės, atsakingos už svetainės puslapių, kuriuose pateikiamas nacionalinis turinys, administravimą, atnaujina šios svetainės turinį, atsižvelgdamos į planuojamą Jungtinės Karalystės išstojimą iš Europos Sąjungos. Jeigu svetainės turinys dar neatspindi Jungtinės Karalystės išstojimo fakto, toks neatitikimas yra netyčinis ir bus ištaisytas.

Atsiliepimai

Pateikite savo pastabas ir atsiliepimus apie mūsų naująją svetainę

naudodamasis šia forma