Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.
Jis jau išverstas į šias kalbas.
Swipe to change

Europos mokėjimo įsakymo procedūros atveju taikomi teismo mokesčiai

Kroatija

Turinį pateikė
Kroatija

Įvadas

Kokius mokesčius reikia mokėti?

Kiek reikės mokėti?

Kas atsitinka laiku nesumokėjus žyminių mokesčių?

Kaip galiu sumokėti žyminius mokesčius?

Ką, sumokėjęs mokestį, turiu daryti toliau?

Įvadas

Žyminiai mokesčiai Kroatijos Respublikoje reglamentuojami Žyminių mokesčių įstatymu (Narodne novine (NN; Kroatijos Respublikos oficialusis leidinys) Nr. 74/1995, 57/1996, 137/2002, 125/2011, 112/2012 ir157/2013, kuriame nustatytas žyminių mokesčių dydis.

Pagal Žyminių mokesčių įstatymo 6 straipsnį nustatyto dydžio žyminis mokestis turi būti sumokėtas atsižvelgiant į Kroatijos Respublikos nustatytą rinkliavą ir mokamas grynaisiais pinigais tik jeigu mokesčių mokėtojas turi pareigą sumokėti didesnius nei 100 HRK (Kroatijos kunų) mokesčius.

Kokius mokesčius reikia mokėti?

Žyminiai mokesčiai mokami visose civilinėse bylose pagal Žyminių mokesčių įstatymo 6 straipsnį. Žyminio mokesčio nemoka:

 1. Kroatijos Respublika ir vyriausybės įstaigos;
 2. viešosios valdžios įgaliojimus vykdantys asmenys ir įstaigos, kai jos įgyvendina šiuos įgaliojimus;
 3. darbuotojai darbo ginčuose ir pareigūnai administraciniuose ginčuose, susijusiuose su jų teisių, kylančių iš oficialių santykių, įgyvendinimu;
 4. darbuotojai administraciniuose ginčuose, kylančiuose iš susitarimo iki bankroto paskelbimo;
 5. neįgalūs Kroatijos Nepriklausomybės karo veteranai remiantis atitinkamais jų statusą įrodančiais dokumentais;
 6. per Kroatijos Nepriklausomybės karą žuvusių, dingusių be žinios ir sulaikytų karių sutuoktiniai, vaikai ir tėvai remiantis atitinkamais jų statusą įrodančiais dokumentais;
 7. per Kroatijos Nepriklausomybės karą žuvusių, dingusių ir sulaikytų asmenų sutuoktiniai, vaikai ir tėvai remiantis atitinkamais jų statusą įrodančiais dokumentais;
 8. pabėgėliai, perkeltieji asmenys ir grįžtantieji asmenys remiantis atitinkamais jų statusą įrodančiais dokumentais;
 9. socialinės paramos gavėjai, kurie gauna dienpinigius;
 10. humanitarinės organizacijos ir neįgaliųjų, žuvusių, dingusių ar sulaikytų asmenų šeimų klausimus sprendžiančios organizacijos, kai vykdo humanitarinę veiklą;
 11. vaikai, kurie yra išlaikymo bylos arba bylos, susijusios su pagal šią teisę pareikštais reikalavimais, šalys;
 12. ieškovai bylose dėl motinystės ir tėvystės pripažinimo ir dėl išlaidų, patirtų nėštumo metu ir gimus nesantuokiniam vaikui, atlyginimo;
 13. veiksnumą atkurti siekiančios šalys;
 14. nepilnamečiai, siekiantys įgyti visišką veiksnumą dėl to, kad tapo tėvais;
 15. bylos, kurioje siekiama perduoti vaiką ir įgyvendinti sprendimą dėl bendravimo su vaiku teisių, šalys;
 16. ieškovai ginčuose dėl teisių, kylančių iš privalomojo pensijos ir bendrojo sveikatos draudimo, dėl bedarbio teisių pagal darbo teisės aktus ir socialinės gerovės teisių;
 17. ieškovai, t. y. pareiškėjai bylose dėl Konstitucijoje garantuojamų žmogaus teisių ir laisvių, kurios pažeidžiamos individualiais aktais, apsaugos arba dėl apsaugos nuo neteisėtų veiksmų, ir
 18. ieškovai ginčuose dėl kompensacijos už aplinkos taršą;
 19. profesinės sąjungos ir profesinių sąjungų asociacijos civilinėse bylose dėl perkėlimo patvirtinimo ir kolektyviniuose darbo ginčuose ir profesinių sąjungų atstovai civilinėse bylose dėl darbuotojų tarybos įgaliojimų įgyvendinimo.

Užsienio valstybė atleidžiama nuo mokesčių mokėjimo, jeigu taip nustatyta tarptautinėje sutartyje arba galioja abipusiškumo principas.

Kilus abejonėms dėl šio straipsnio 2 dalyje nurodytų sąlygų, teismas kreipiasi į Teisingumo ministeriją prašydamas pateikti išaiškinimą.

Šio straipsnio 1 dalies 10 punkto nuostatos taikomos toms humanitarinėms organizacijoms, kurios ministro sprendimu yra laikomos atsakingomis už socialinę gerovę.

Šio straipsnio 1 dalies nuostata netaikoma savivaldybių ir miestų įstaigoms, išskyrus atvejus, kai pagal specialų įstatymą joms buvo perduoti viešieji valdžios įgaliojimai.

Europos mokėjimo įsakymo procedūroje galioja šie mokesčiai:

 • ieškovas sumoka prašymo rengti Europos mokėjimo įsakymo procedūrą mokestį;
 • ieškovas sumoka sprendimo rengti Europos mokėjimo įsakymo procedūrą mokestį;
 • atsakovas sumoka skundo dėl Europos mokėjimo įsakymo mokestį,

jeigu procedūra perduodama nagrinėti teisme;

 • ieškovas sumoka teismo sprendimo mokestį;
 • apeliantas sumoka apeliacinio skundo mokestį;
 • atsiliepimą į apeliacinį skundą pateikiantis asmuo sumoka atsiliepimo į apeliacinį skundą mokestį (atsiliepimas nėra privalomas);
 • išimtinės teisių gynimo priemonės – antrosios instancijos teismo sprendimą galima peržiūrėti kasacine tvarka, jeigu ginčo suma viršija 200 000 HRK;
 • žyminius mokesčius sumoka peržiūros prašantis pareiškėjas ir atsiliepimą į kasacinį skundą pateikiantis asmuo (atsiliepimas nėra privalomas).

Kiek reikės mokėti?

II. Pusę I dalyje nurodytų mokesčių sumokama už prašymą išduoti Europos mokėjimo įsakymą, priimti sprendimą dėl Europos mokėjimo įsakymo, atsiliepimą į skundą arba kasacinį skundą.

III. Dvigubą I dalyje nurodytą mokestį reikia mokėti už apeliaciją arba teismo sprendimo peržiūrą.

IV. Žyminis mokestis nemokamas, kai teismo byloje pasiekiamas taikus susitarimas.

Kas atsitinka laiku nesumokėjus žyminių mokesčių?

Žyminiai mokesčiai yra išieškomi, o jeigu jie iš karto nesumokami, taikomas papildomas 100 HRK mokestis.

Pagal Žyminių mokesčių įstatymo 39 straipsnį teismas pirmasis įspėja šalį apie prievolę sumokėti mokestį per tris dienas, o jeigu šalis nepaiso šio įspėjimo, teismas priima sprendimą dėl mokesčio ir nustato papildomą 100 HRK mokestį.

Kaip galiu sumokėti žyminius mokesčius?

Didesni nei 100 HRK mokesčiai per bet kurį banką arba pašto tarnybą mokami į Kroatijos Respublikos nacionalinio biudžeto sąskaitą.

Norint žyminius mokesčius sumokėti iš užsienio, reikia nurodyti šią informaciją:

SWIFT: NBHRHR2X

IBAN: HR1210010051863000160

Einamoji sąskaita:1001005-1863000160

Forma: HR64

Referencinis Nr. 5045-20735-asmens tapatybės numeris (arba kitas mokėtojo identifikacinis numeris).

Gavėjas: Kroatijos Respublikos finansų ministerija Zagrebo komercinio teismo vardu.

Mokėjimo aprašyme reikėtų nurodyti mokestį už bylą ________ (bylos numeris ir mokėjimo paskirties nurodymas, pvz., žyminis mokestis už prašymą išduoti Europos mokėjimo įsakymą).

Ką, sumokėjęs mokestį, turiu daryti toliau?

Sumokėjus mokestį, bylą, užkurią buvo sumokėtas mokestis, nagrinėjančiam teismui reikia nusiųsti mokėjimo įrodymą, įskaitant nagrinėjamos bylos registracijos numerio nurodymą (jeigu jis žinomas), arba, jeigu ką tik buvo pateiktas prašymas išduoti Europos mokėjimo įsakymą, prie prašymo reikia pridėti mokėjimo banke įrodymą.

Šalys teismui dokumentus reguliariai teikia paštu (registruotu laišku arba įprastu siuntų pristatymo būdu).

I. Už ieškinį, priešieškinį, teismo sprendimą ir prieštaravimą mokėjimui reikia sumokėti ginčo vertei proporcingą žyminį mokestį (kuris apskaičiuojamas atsižvelgiant tik į pagrindiniame prašyme nurodytą sumą, neįskaičiuojant palūkanų ir išlaidų), kaip nurodyta toliau:

Ginčo vertė nuo

iki HRK

Mokesčio dydis (HRK)

0

3 000

100

3 000

6 000

200

6 000

9 000

300

9 000

12 000

400

12 000

15 000

500

500 HRK mokestis mokamas dėl sumų, kurios viršija 15 000 HRK ir 1 proc. skirtumo, susidarančio atėmus 15 000 HRK, bet ne daugiau kaip 5 000 HRK.

Paskutinis naujinimas: 08/12/2015

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.