Az Ön által kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.
Az oldal jelenleg a következő nyelveken olvasható.
Swipe to change

Az európai fizetési meghagyásos eljárással kapcsolatos bírósági illetékek

Horvátország

Tartalomszolgáltató:
Horvátország

Bevezetés

Milyen díjakat kell fizetni?

Mennyit kell fizetnem?

Mi történik, ha elmulasztom a bírósági illetékek határidőn belüli befizetését?

Hogyan fizethetem be a bírósági illetékeket?

Mit kell tennem, ha megtörtént a befizetés?

Bevezetés

A Horvát Köztársaság bírósági illetékeiről a bírósági illetékekről szóló törvény (Narodne novine (NN; A Horvát Köztársaság Hivatalos Közlönye) 74/1995, 57/1996, 137/2002, 125/2011, 112/2012 és 157/2013) rendelkezik, amely meghatározza a bírósági illetékek tarifarendszerét.

A bírósági illetékekről szóló törvény 6. cikkének megfelelően a bírósági illetékeket a Horvát Köztársaság által kibocsátott illetékbélyegben kell megfizetni, készpénzfizetésre csak akkor van lehetőség, ha az adófizető 100 HRK-t meghaladó összeg megfizetésére köteles.

Milyen díjakat kell fizetni?

A bírósági illetékeket valamennyi polgári peres eljárásban meg kell fizetni, a bírósági illetékekről szóló törvény 16. cikkének megfelelően. A következők jelentenek ezalól kivételt:

 1. a Horvát Köztársaság és a kormányzati szervek,
 2. közhatalmat gyakorló személyek és szervezetek.
 3. munkajogi vitákban a munkavállalók, valamint a hivatali jogviszonyból fakadó hatáskörgyakorláshoz kapcsolódó közigazgatási jogvitákban a tisztviselők,
 4. a csődegyezséget megelőző közigazgatási jogvitákban a munkavállalók,
 5. a horvát függetlenségi háború rokkantjai, a státuszukat igazoló megfelelő dokumentáció alapján,
 6. a horvát függetlenségi háborúban megölt, eltűnt és fogvatartott katonák házastársai, gyermekei és szülei, a státuszukat igazoló megfelelő dokumentáció alapján,
 7. a horvát függetlenségi háborúban megölt, eltűnt és fogvatartott személyek házastársai, gyermekei és szülei, a státuszukat igazoló megfelelő dokumentáció alapján,
 8. menekültek, lakóhelyüket elhagyni kényszerült személyek és hazatérők, a státuszukat igazoló megfelelő dokumentáció alapján,
 9. segélyekben részesülő rászorulók,
 10. humanitárius szervezetek és a fogyatékkal élők, valamint a humanitárius tevékenység folytatása közben megölt, eltűnt vagy fogvatartott személyek családjainak védelmével foglalkozó szervezetek;
 11. a tartással vagy tartási jogon alapuló követelésekkel kapcsolatos eljárásokban félként eljáró gyermekek;
 12. az anyaság vagy apaság megállapítása, továbbá a házasságon kívüli terhesség és gyermekszülés költségeinek megtérítése iránti perekben a felperesek;
 13. a cselekvőképesség visszaállítása iránt pert indító felek;
 14. a szülővé vált kiskorúak a cselekvőképesség megszerzésének jóváhagyása iránt indított eljárásokban;
 15. a gyermek átadása és a gyermek láthatási jogokkal kapcsolatos döntés végrehajtása iránt indított eljárásokban a felek;
 16. a kötelező nyugdíjból és általános egészségbiztosításból származó jogokkal, a munkaügyi rendeletek alapján a munkanélküliek jogaival, valamint a szociális jóléti juttatásokkal kapcsolatos jogvitákban a felperesek;
 17. az alkotmány által garantált emberi jogok és szabadságok jogerős egyedi aktusokkal szembeni védelmére, vagy törvénytelen fellépéssel szembeni védelemre irányuló eljárásokban a felperesek (kérelmezők), valamint
 18. a környezetszennyezési kártérítési jogvitákban a felperesek,
 19. szakszervezetek és szakszervezeti szövetségek a bérpótlás bírósági jóváhagyása iránti polgári peres eljárásokban és a kollektív munkaügyi vitákban, ezen túlmenően a szakszervezeti képviselők az üzemi tanácsok hatáskörének gyakorlásával kapcsolatos polgári peres eljárásokban.

A külföldi állam mentes az illetékfizetés alól nemzetközi szerződés vagy viszonosság alapján.

Az e cikk (2) bekezdésében felsorolt feltételekkel kapcsolatos kétség esetén a bíróság az igazságügyi minisztériumtól magyarázatot kér.

Az e cikk (1) bekezdésének 10. pontja azon humanitárius szervezetekre vonatkozik, amelyeket a szociális jólétért felelős miniszter ilyenként határozott meg.

E cikk (1) bekezdése nem vonatkozik önkormányzati és városi testületekre, kivéve, ha külön jogszabály közigazgatási hatáskört ruház rájuk.

Az európai fizetési meghagyásos eljárásokban a következő illetékeket kell megfizetni:

 • európai fizetési meghagyás kibocsátására irányuló kérelemért – a felperes fizet
 • európai fizetési meghagyást kibocsátó határozatért – a felperes fizet
 • európai fizetési meghagyással szembeni panaszért – az alperes fizet

ha az eljárás perré alakul

 • az ítéletért – a felperes fizet
 • fellebbezésért – a fellebbező fizet
 • fellebbezési ellenkérelemért – az ellenkérelmet benyújtó fél fizet (az ellenkérelem benyújtása opcionális)
 • rendkívüli jogorvoslatért – a másodfokú bírósági határozat elleni felülvizsgálatra akkor van lehetőség, ha a pertárgyérték meghaladja a 200 000 HRK-t
 • a bírósági illetékeket a felülvizsgálatot kérelmező, valamint a felülvizsgálati ellenkérelmet benyújtó fél fizeti (az ellenkérelem benyújtása opcionális)

Mennyit kell fizetnem?

II. Az I. pont alatt jelzett illetékek felét kell kifizetni az európai fizetési meghagyás kibocsátására irányuló kérelemért, az európai fizetési meghagyást kibocsátó határozatért, és a fellebbezési vagy felülvizsgálati ellenkérelemért.

III. Az I. pont alatt jelzett illetékek kétszeresét kell kifizetni az ítélet ellen benyújtott fellebbezésért vagy felülvizsgálati kérelemért.

IV. Nem kell bírósági illetéket fizetni, ha bírósági egyezséget kötöttek a bírósági eljárás során.

Mi történik, ha elmulasztom a bírósági illetékek határidőn belüli befizetését?

A bírósági illetékeket végrehajtás útján szedik be, és ha ezeket nem fizették meg azonnal, további 100 HRK kiegészítő díjat szabnak ki.

A bírósági illetékekről szóló törvény 39. cikke értelmében a bíróság először figyelmezteti a felet az illeték három napon belül történő megfizetésének kötelezettségére, és amennyiben a fél ennek nem tesz eleget, a bíróság határozatot fogad el az illetékről, amelyen túlmenően 100 HRK összeget szab ki.

Hogyan fizethetem be a bírósági illetékeket?

A 100 HRK-t meghaladó összegű bírósági illetékeket a nemzeti költségvetésbe kell megfizetni bármely bankon vagy postahivatalon keresztül, a Horvát Köztársaság nemzeti költségvetésének bankszámlaszámára.

A bírósági illetékek külföldről történő megfizetése esetén a következő információkat kell feltüntetni:

SWIFT: NBHRHR2X

IBAN: HR1210010051863000160

Jelenlegi számlaszám (CC):1001005-1863000160

Típus: HR64

Hivatkozási szám: 5045-20735-Személyi azonosító szám (vagy a befizető más azonosító száma)

Kedvezményezett: A Horvát Köztársaság Pénzügyminisztériuma, a Zágrábi Kereskedelmi Bíróság nevében

A fizetésnél megjegyzésben fel kell tüntetni, hogy arra az ________ ügyben (ügyszám és a fizetés típusának meghatározása, pl. európai fizetési meghagyás kibocsátása kérelmezésének bírósági illetéke) kerül sor

Mit kell tennem, ha megtörtént a befizetés?

Ha megtörtént a befizetés, ennek igazolását meg kell küldeni az illeték tárgyát képező ügyet tárgyaló bíróságnak az ügyszámra való hivatkozással (ha az ügyszám ismert), vagy ha az európai fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelmet ekkor nyújtották be, akkor a banki befizetés igazolását a kérelemhez kell csatolni.

A feleknek a dokumentumokat szokásosan postai úton (ajánlott vagy hagyományos kézbesítéssel) kell megküldeniük a bíróság számára.

I. Kereset, viszontkereset, ítélet és bírósági illeték fizetésére kötelezés elleni ellentmondás esetén a vitatott összeggel arányos bírósági illetéket kell megfizetni (amelyet a főkövetelés összege alapján számolnak ki, kamatok és költségek nélkül) a következők szerint:

fölött

HRK-ig

HRK

0

3 000

100

3 000

6 000

200

6 000

9 000

300

9 000

12 000

400

12 000

15 000

500

15 000 HRK fölött 500 HRK illetéket kell megfizetni, valamint a 15 000 HRK fölötti összeg 1 %-át, de legfeljebb 5 000 HRK-t.

Utolsó frissítés: 08/12/2015

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.