Sudske pristojbe u postupku europskog platnog naloga

Osim troška dostave pismena i troškova pravnog zastupanja ne postoje fiksne pristojbe koje se naplaćuju za pokretanje postupka pred građanskim sudom ( saisine du juge civil). U načelu se  na razini građanskih sudova ne naplaćuju nikakve pristojbe. Nakon donošenja presude mogu nastati naknadni troškovi povezani s izvršenjem odluke i na zahtjev stranke koja je bila uspješna u postupku.
Posljednji put ažurirano: 30/03/2020

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.
Zbog povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije države članice trenutačno ažuriraju dio nacionalnih sadržaja na ovim internetskim stranicama. Ako još uvijek ima sadržaja koji ne odražava povlačenje Ujedinjene Kraljevine, to je nenamjerno te će biti izmijenjeno.