Tämän sivun alkukielistä versiota kreikka on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.
Swipe to change

Eurooppalaisen maksamismääräysmenettelyn oikeuskulut

Johdanto

Mitä kuluja peritään?

Mikä on kulujen suuruus?

Mitä tapahtuu, jos kuluja ei maksa ajoissa?

Kuinka oikeuskulut voi maksaa?

Mitä maksamisen jälkeen on tehtävä?

Johdanto

Kun kantaja (yksityishenkilö tai hänen valtuuttamansa asianajaja) toimittaa eurooppalaista maksamismääräystä koskevan hakemuksen (asetuksen (EY) N:o 1896/2006 mukaisella vakiolomakkeella A), hän suorittaa samalla myös oikeudenkäyntimaksut kansallisen lainsäädännön mukaisesti. Jos kantaja toimittaa hakemuksen henkilökohtaisesti – käyttämättä asianajajaa – hänen ei tarvitse suorittaa etukäteen perittävää asianajajapalkkiota (ks. asetuksen johdanto-osan 26 kappale). Sen jälkeen kun hakemus on hyväksytty ja eurooppalainen maksamismääräys on annettu, määräys ilmoitetaan täytäntöönpanokelpoiseksi (vakiolomaketta G käyttämällä) edellyttäen, että vastineita ei ole esitetty. Kantaja saa täytäntöönpanomääräyksen ja suorittaa siihen liittyvät mahdolliset maksut, jotka määräytyvät hakemustyypin mukaan (ks. laki leimaverosta)

Mitä kuluja peritään?

Vakiolomakkeen A toimittamisen yhteydessä suoritetaan leimavero (tosite kiinnitetään hakemukseen, ks. laki leimaverosta) sekä tuomioistuimissa kannettava leimavero (maksamalla leimavero tai hankkimalla B-tyypin maksutosite verovirastosta; nämä liitetään asiakirjaan, ks. laki 3978/1912, sellaisena kuin se on muutettuna lain 4093/2012 63I §:n 13 momentin 1 kohdalla: kahdeksan promillea vaaditusta summasta sekä muut veroluonteiset maksut).

Mikä on kulujen suuruus?

Oikeudenkäyntimaksujen määrän arvioiminen tehdään maksamismääräyksessä vaaditun määrän perusteella edellä mainitun lainsäädännön mukaisesti.

Mitä tapahtuu, jos kuluja ei maksa ajoissa?

Tuomioistuin ei käsittele eurooppalaiseen maksamismääräykseen liittyvää pyyntöä tai ei anna täytäntöönpanomääräystä täytäntöönpanokelpoiseksi ilmoitetusta eurooppalaisesta maksamismääräyksestä.

Kuinka oikeuskulut voi maksaa?

Maksut voi suorittaa ainoastaan henkilökohtaisesti tuomioistuimeen, johon vakiolomake A toimitetaan tai josta pyydetään täytäntöönpanomääräystä vakiolomakkeella G. Oikeudenkäyntimaksujen maksaminen sähköisesti ei ole mahdollista.

Mitä maksamisen jälkeen on tehtävä?

Kantajan on toimitettava hakemus toimivaltaiselle tuomioistuimelle.

Päivitetty viimeksi: 31/03/2020

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.
Näiden sivujen kansallisesta sisällöstä vastaavat jäsenvaltiot päivittävät parhaillaan sivuja Britannian EU-erosta johtuvien muutosten vuoksi. Kaikki sivut eivät välttämättä ole vielä ajan tasalla, mutta tiedot korjataan aikanaan.

Palaute

Anna tällä lomakkeella palautetta uudesta sivustostamme