Gerechtskosten bij de Europese betalingsbevelprocedure

Λουξεµβούργο

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Λουξεµβούργο
Het aanhangig maken van een geschil bij de civiele rechter ( ‘saisine du juge civil’) brengt geen andere vaste kosten met zich dan de kosten van de gerechtsdeurwaarder en de advocaat. In beginsel zijn er  geen kosten verbonden aan het inschakelen van de civiele rechter. Nadat het vonnis is gegeven, kunnen er echter wel kosten ontstaan in verband met de tenuitvoerlegging van de beslissing en op verzoek van de in het gelijk gestelde partij.
Laatste update: 30/03/2020

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.
Sommige pagina's van deze website worden aangeleverd door de EU-landen. Momenteel doen zij het nodige om die pagina's aan te passen aan de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.

Σχόλια

Χρησιμοποιήστε το παρακάτω δελτίο για να διατυπώσετε τα σχόλια και τις παρατηρήσεις σας για τον νέο μας ιστότοπο