Tiesas izdevumi Eiropas maksājuma procedūrā

Λουξεµβούργο

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Λουξεµβούργο
Nav fiksētu nodevu par prasības celšanu civiltiesā ( saisine du juge civil), izņemot dokumentu izsniegšanas izmaksas un juridiskās pārstāvības izmaksas. Principā  civiltiesas līmenī nekādas izmaksas nerodas. Kad ir izdots spriedums, var rasties izmaksas saistībā ar lēmuma izpildes panākšanu un izmaksas pēc uzvarējušās puses pieprasījuma.
Lapa atjaunināta: 20/02/2020

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.
Dalībvalstis, kas ir atbildīgas par nacionālā satura lapu pārvaldību, atjaunina daļu šīs tīmekļa vietnes satura, ņemot vērā Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības. Ja vietnē ir saturs, kurā vēl nav atspoguļota Apvienotās Karalistes izstāšanās, tas ir bez nolūka un tiks labots.

Σχόλια

Χρησιμοποιήστε το παρακάτω δελτίο για να διατυπώσετε τα σχόλια και τις παρατηρήσεις σας για τον νέο μας ιστότοπο