Europos mokėjimo įsakymo procedūros atveju taikomi teismo mokesčiai

Ieškinio pareiškimas civilinių bylų teisme (pranc.  saisine du juge civil) yra nemokamas, mokamos tik dokumentų įteikimo išlaidos ir teisinio atstovavimo išlaidos. Iš esmės  civilinių bylų teismo lygmeniu mokesčiai nemokami. Kai paskelbiamas teismo sprendimas, vėliau gali būti patiriamos su sprendimo vykdymu susijusios išlaidos ir išlaidos, kurias prašo padengti bylą laimėjusi šalis.
Paskutinis naujinimas: 30/03/2020

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.
Šiuo metu valstybės narės, atsakingos už svetainės puslapių, kuriuose pateikiamas nacionalinis turinys, administravimą, atnaujina šios svetainės turinį, atsižvelgdamos į planuojamą Jungtinės Karalystės išstojimą iš Europos Sąjungos. Jeigu svetainės turinys dar neatspindi Jungtinės Karalystės išstojimo fakto, toks neatitikimas yra netyčinis ir bus ištaisytas.

Σχόλια

Χρησιμοποιήστε το παρακάτω δελτίο για να διατυπώσετε τα σχόλια και τις παρατηρήσεις σας για τον νέο μας ιστότοπο