Šī valsts ir pārejas procesā, lai izstātos no ES.
Šīs vietnes saturs tagad tiek tulkots. Paldies par sapratni

Vecāku atbildība – bērna aizgādība un saziņas tiesības

Saturu nodrošina
European Judicial Network
Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls (civillietās un komerclietās)