Ova je zemlja u postupku povlačenja iz EU-a.
Nažalost, nema sadržaja za odabranu temu.
Informacije su dostupne na sljedećim jezicima:
Swipe to change

Roditeljska odgovornost – skrbništvo nad djecom i prava na kontakt

Sadržaj omogućio
European Judicial Network
Europska pravosudna mreža (u građanskim i trgovačkim stvarima)