Dette land er i færd med at træde ud af EU.
Denne side er stadig under oversættelse. Vi beklager

Forældreansvar, forældremyndighed og samværsret

Indholdet er leveret af
European Judicial Network
Det Europæiske Retlige Netværk (på det civile og handelsretlige område)