Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Υπάρχει ήδη μετάφραση στις ακόλουθες γλώσσες
Swipe to change

Κατηγορίες νομικών επαγγελμάτων

Σλοβενία

Στην παρούσα σελίδα παρέχεται επισκόπηση των νομικών επαγγελμάτων στη Σλοβενία. Εισαγγελείς Δικαστές Δικηγόροι Συμβολαιογράφοι Νομικοί σύμβουλοι του κράτους

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Σλοβενία

Οργάνωση του νομικού επαγγέλματος

Νομικά επαγγέλματα

Στη Δημοκρατία της Σλοβενίας, ένα άτομο που κατέχει πανεπιστημιακό πτυχίο νομικής μπορεί να ακολουθήσει πολλά επαγγέλματα στον τομέα της δικαιοσύνης, περιλαμβανομένων των επαγγελμάτων του δικαστή, του εισαγγελέα, του νομικού συμβούλου του κράτους, του δικηγόρου και του συμβολαιογράφου.




Εισαγγελείς

Οργάνωση

Σύμφωνα με το άρθρο 135 του Συντάγματος της Δημοκρατίας της Σλοβενίας, οι εισαγγελείς (državni tožilci) ασκούν και υποστηρίζουν την ποινική δίωξη, ενώ ασκούν και άλλες εξουσίες που προβλέπονται από τον νόμο. Οι εξουσίες και η οργάνωσή τους προβλέπονται κυρίως από τον νόμο περί εισαγγελικών αρχών (Zakon o državnem tožilstvu) και από τον νόμο περί ποινικής δικονομίας (Zakon o kazenskem postopku).

Στη Σλοβενία υπάρχουν 11 τοπικές εισαγγελίες (okrožno državno tožilstvo) (Celje, Koper, Kranj, Krško, Λιουμπλιάνα, Μάριμπορ, Murska Sobota, Nova Gorica, Novo Μesto, Ptuj, Slovenj Gradec), μία ειδική εισαγγελία (Specializirano državno tožilstvo), που καλύπτει ολόκληρη τη χώρα, και η ανώτατη εισαγγελία (Vrhovno državno tožilstvo Republike Slovenije) στη Λιουμπλιάνα.

Η ειδική εισαγγελία είναι αρμόδια για την άσκηση διώξεων στους τομείς του οργανωμένου παραδοσιακού και οικονομικού εγκλήματος, της τρομοκρατίας, της διαφθοράς και άλλων εγκληματικών δραστηριοτήτων οι οποίες απαιτούν έρευνα και δίωξη από ειδικά οργανωμένους και εκπαιδευμένους εισαγγελείς. Το τμήμα έρευνας και δίωξης κρατικών αξιωματούχων με ειδική άδεια (Odelek za preiskovanje in pregon uradnih oseb s posebnimi pooblastili, γνωστό ως posebni oddelek ή «ειδικό τμήμα έρευνας») λειτουργεί ως ανεξάρτητη οργανωτική μονάδα στο πλαίσιο της ειδικής εισαγγελίας. Οι εισαγγελείς αυτού του ειδικού τμήματος έρευνας είναι υπεύθυνοι για τη δίωξη των εγκλημάτων που διαπράττουν στελέχη της αστυνομίας, υπηρεσιών εσωτερικών υποθέσεων με αστυνομικές εξουσίες, της στρατονομίας, των υπηρεσιών πληροφοριών και ασφάλειας του Υπουργείου Άμυνας και της σλοβενικής Υπηρεσίας Πληροφοριών και Ασφάλειας. Παρέχουν επίσης οδηγίες στους αστυνομικούς που συνεργάζονται με το τμήμα.

Η ανώτατη εισαγγελία προΐσταται όλων των εισαγγελιών της χώρας, και περιλαμβάνει:

 • ανώτατους εισαγγελείς (vrhovni državni tožilci) και ανώτερους εισαγγελείς (višji državni tožilci),
 • εισαγγελείς αποσπασμένους υπό καθεστώς προσωρινής ή μερικής απασχόλησης.

Οι ανώτεροι εισαγγελείς παρίστανται κατά την εκδίκαση εφέσεων ενώπιον των ανώτερων δικαστηρίων (višja sodišča) της Σλοβενίας. Οι ανώτατοι εισαγγελείς παρίστανται ενώπιον του Ανώτατου Δικαστηρίου της Δημοκρατίας της Σλοβενίας (Vrhovno sodišče Republike Slovenije) κατά την εκδίκαση έκτακτων ένδικων μέσων σε ποινικές υποθέσεις και σε αστικές και διοικητικές υποθέσεις.

Η ανώτατη εισαγγελία περιλαμβάνει:

 • τρία τμήματα [τμήμα ποινικού δικαίου (kazenski oddelek), τμήμα αστικών και διοικητικών υποθέσεων (civilno-upravni oddelek) και τμήμα κατάρτισης και εποπτείας εμπειρογνωμόνων (oddelek za izobraževanje in strokovni nadzor)], και
 • το κέντρο εξειδικευμένης ενημέρωσης (Strokovno informacijski center), στα καθήκοντα του οποίου περιλαμβάνεται η παροχή συνδρομής από εμπειρογνώμονες στον φορολογικό, χρηματοπιστωτικό, λογιστικό και σε άλλους τομείς που είναι απαραίτητοι για την αποτελεσματική άσκηση των καθηκόντων των εισαγγελέων και για την εξασφάλιση της ανάπτυξης, της ομοιομορφίας και της παροχής πληροφοριών για τη λειτουργία των εισαγγελιών.

Αποστολή και καθήκοντα

Η κύρια αποστολή και καθήκον των εισαγγελέων είναι η δίωξη των ποινικών αδικημάτων. Στο πλαίσιο αυτό, είναι υπεύθυνοι για:

 • τη λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων για τη διερεύνηση των εγκληματικών δραστηριοτήτων και τη σύλληψη των δραστών, καθώς και για την καθοδήγηση του έργου της αστυνομίας κατά την προδικασία, στο πλαίσιο της οποίας η αστυνομία είναι ανεξάρτητη από τον εισαγγελέα από οργανωτική άποψη,
 • την υποβολή αιτήσεων για τη διενέργεια ανάκρισης,
 • τη σύνταξη και την παρουσίαση του κατηγορητηρίου στο αρμόδιο δικαστήριο και
 • την άσκηση εφέσεων κατά των μη τελεσίδικων δικαστικών αποφάσεων και έκτακτων ένδικων μέσων κατά των τελεσίδικων αποφάσεων (οι εφέσεις κατά των πρωτόδικων αποφάσεων σε ποινικές υποθέσεις ασκούνται από τον εισαγγελέα που άσκησε τη δίωξη ενώπιον του πρωτοβάθμιου δικαστηρίου, ενώ τα έκτακτα ένδικα μέσα ασκούνται από τους ανώτατους εισαγγελείς).

Η εφαρμοστέα ποινική νομοθεσία επιτρέπει, σε ορισμένες περιπτώσεις, στους εισαγγελείς να χρησιμοποιούν άλλους τρόπους, εκτός της ποινικής δίωξης, για την αντιμετώπιση μορφών εγκληματικών ενεργειών, όπως, πρώτον, η διαβίβαση της υπόθεσης σε διαδικασία συμβιβαστικής επίλυσης και η αναστολή της ποινικής δίωξης υπό όρους, αν ο ύποπτος είναι πρόθυμος να ακολουθήσει τη συμπεριφορά που υποδεικνύει ο εισαγγελέας και να προβεί σε ορισμένες ενέργειες που διατάσσει ο εισαγγελέας. Αν η συμβιβαστική επίλυση ή η αναστολή της ποινικής δίωξης υπό όρους είναι επιτυχής, ο εισαγγελέας μπορεί να θέσει την υπόθεση στο αρχείο, δηλ. η υπόθεση θα διευθετηθεί εξωδικαστικά. Ο εισαγγελέας μπορεί επίσης να προτείνει στο δικαστήριο την έκδοση καταδικαστικής διαταγής, με την οποία το δικαστήριο καταδικάζει τον κατηγορούμενο σε μια συγκεκριμένη προτεινόμενη ποινή ή μέτρο χωρίς ακροαματική διαδικασία.

Επίσης, η ανώτατη εισαγγελία ασκεί και καθήκοντα εκτός του τομέα του ουσιαστικού ποινικού δικαίου. Οι ανώτατοι εισαγγελείς που υπηρετούν σε ένα από τα τρία τμήματα της ανώτατης εισαγγελίας, το τμήμα αστικών και διοικητικών υποθέσεων, μπορούν να ασκούν αίτηση αναθεώρησης υπέρ του νόμου (zahteva za varstvo zakonitosti) κατά αποφάσεων δευτεροβάθμιων δικαστηρίων (pritožbeno sodišče) σε υποθέσεις αμφισβητούμενης ή εκούσιας δικαιοδοσίας και σε άλλες αστικές υποθέσεις. Προϋπόθεση για την άσκηση αυτού του έκτακτου ένδικου μέσου είναι η προστασία του δημόσιου συμφέροντος, η οποία μπορεί να καθοριστεί μόνο από την ανώτατη εισαγγελία. Συνεπώς, οι διάδικοι δεν μπορούν να υποβάλουν αίτηση αναθεώρησης υπέρ του νόμου.

Δικαστές

Οργάνωση

Επαγγελματίες δικαστές και λαϊκοί δικαστές

Το καθεστώς των δικαστών διέπεται από τα άρθρα 125 έως 134 του Συντάγματος της Δημοκρατίας της Σλοβενίας και από τον νόμο περί δικαστικών λειτουργών (Zakon o sodniški službi). Οι δικαστές είναι δημόσιοι λειτουργοί οι οποίοι εκλέγονται από την Εθνοσυνέλευση (Državni zbor) βάσει προτάσεως που υποβάλλεται από το Δικαστικό Συμβούλιο (Sodni svet). Το αξίωμα του δικαστή είναι ισόβιο, ενώ το όριο ηλικίας και οι προϋποθέσεις εκλογής καθορίζονται από τον νόμο.

Για να εκλεγεί κάποιος στο αξίωμα του δικαστή, πρέπει να πληροί τις ακόλουθες γενικές προϋποθέσεις:

 1. να είναι Σλοβένος πολίτης και να έχει ευχέρεια στη χρήση της σλοβενικής γλώσσας,
 2. να διαθέτει δικαιοπρακτική ικανότητα και η γενική κατάσταση της υγείας του να είναι καλή,
 3. να είναι τουλάχιστον 30 ετών,
 4. να έχει αποκτήσει τον επαγγελματικό τίτλο του δικηγόρου με πτυχίο πανεπιστημίου στη Σλοβενία ή τον επαγγελματικό τίτλο σπουδών νομικής σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο ή να έχει αποκτήσει ισότιμο τίτλο σπουδών στην αλλοδαπή, βεβαιούμενο μέσω πιστοποιητικού αλλοδαπού τίτλου στο οποίο να επισυνάπτεται σχετική γνωμοδότηση ή απόφαση σχετικά με την αναγνώριση του τίτλου σπουδών για σκοπούς απασχόλησης ή πιστοποιητικό αναγνώρισης (odločba o nostrifikaciji),
 5. να έχει υποβληθεί με επιτυχία στις κρατικές εξετάσεις νομικής,
 6. να μην έχει καταδικαστεί για ποινικό αδίκημα,
 7. να μην αποτελεί αντικείμενο τελεσίδικου παραπεμπτικού βουλεύματος ή να μην αποτελεί, με βάση την κατηγορία, αντικείμενο δικαστικής διαδικασίας για ποινικό αδίκημα που διώκεται αυτεπάγγελτα.

Μετά τη λήξη της θητείας τους, οι δικαστές που έλαβαν απόφαση ή συμμετείχαν σε ανακριτικές ή δικαστικές διαδικασίες στο πλαίσιο των οποίων ελήφθη απόφαση που παραβίασε θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα και ελευθερίες δεν πληρούν πλέον τις προϋποθέσεις για να εκλεγούν δικαστές.

Οι δικαστές έχουν καθεστώς δημόσιων λειτουργών και δεσμεύονται από το Σύνταγμα και από τη νομοθεσία κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. Το δικαστικό αξίωμα είναι ασύμβατο με αξιώματα σε άλλους κρατικούς οργανισμούς, οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και οργανισμούς πολιτικών κομμάτων, και με άλλα αξιώματα και δραστηριότητες όπως προβλέπονται από τον νόμο. Δεν υπάρχει επίσημη εξειδίκευση των δικαστών σε επίπεδο εκπαίδευσης. Το νομικό πεδίο στο οποίο εργάζεται κυρίως ένας δικαστής καθορίζεται στο πλαίσιο της εσωτερικής οργάνωσης του εκάστοτε δικαστηρίου το οποίο, προκειμένου να διευθετεί ποικίλα είδη διαφορών, διαθέτει διάφορα νομικά τμήματα στα οποία υπηρετούν οι δικαστές σύμφωνα με το ετήσιο πρόγραμμα εργασιών του δικαστηρίου. Το Δικαστικό Συμβούλιο αποφασίζει την προαγωγή δικαστικού σε ανώτερη θέση και την προαγωγή σε βαθμό. Επίσης, το Δικαστικό Συμβούλιο υποβάλλει πρόταση στην Εθνοσυνέλευση για να παύσει δικαστή από το δικαστικό του αξίωμα αν, κατά την άσκηση των καθηκόντων του, παραβιάσει το Σύνταγμα ή παραβεί σοβαρά τον νόμο ή εσκεμμένα διαπράξει ποινικό αδίκημα μέσω της κατάχρησης του δικαστικού του αξιώματος. Οι ρυθμοί προαγωγής των δικαστών σε δικαστικά αξιώματα καθορίζονται στον οργανισμό των δικαστηρίων της Σλοβενίας. Οι δικαστές μπορεί να είναι ειρηνοδίκες (okrajni sodniki), πρωτοδίκες (okrožni sodniki), εφέτες (višji sodniki) ή ανώτατοι δικαστές (vrhovni sodniki).

Οι δικαστές οργανώνονται στο πλαίσιο της Ένωσης Δικαστών της Σλοβενίας, η οποία είναι μέλος της Διεθνούς Ένωσης Δικαστών. Η συμμετοχή στην εν λόγω Ένωση είναι προαιρετική.

Τα δικαιοδοτικά τμήματα μπορούν να περιλαμβάνουν τόσο επαγγελματίες δικαστές (poklicni sodniki) όσο και λαϊκούς δικαστές (sodniki porotniki). Όταν ο νόμος απαιτεί απόφαση από δικαιοδοτικό τμήμα μεικτής σύνθεσης, το τμήμα περιλαμβάνει έναν επαγγελματία δικαστή ως πρόεδρο του τμήματος και δύο λαϊκούς δικαστές ως μέλη του τμήματος, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά από τον νόμο. Όταν ο νόμος απαιτεί δικαστική απόφαση από πενταμελές δικαιοδοτικό τμήμα μεικτής σύνθεσης, το τμήμα περιλαμβάνει, αφενός, έναν επαγγελματία δικαστή ως πρόεδρο του τμήματος και, αφετέρου, έναν άλλο επαγγελματία δικαστή και τρεις λαϊκούς δικαστές ως μέλη του τμήματος, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά από τον νόμο. Λαϊκός δικαστής μπορεί να γίνει κάθε πολίτης της Δημοκρατίας της Σλοβενίας ηλικίας τουλάχιστον 30 ετών, ο οποίος δεν έχει καταδικαστεί τελεσίδικα για ποινικό αδίκημα που διώκεται αυτεπάγγελτα και ο οποίος έχει τα κατάλληλα προσόντα και καλή γενικά υγεία για την ανάληψη δικαστικού αξιώματος και ευχέρεια στη χρήση της σλοβενικής γλώσσας. Η θητεία των λαϊκών δικαστών είναι πενταετής και μπορεί να ανανεωθεί. Ο προεδρεύων δικαστής ανώτερου δικαστηρίου διορίζει και παύει τους λαϊκούς δικαστές των δικαστηρίων της περιοχής που υπάγεται στη δικαιοδοσία του εν λόγω ανώτερου δικαστηρίου.

Το Δικαστικό Συμβούλιο (Sodni svet)

Το Δικαστικό Συμβούλιο είναι ο κεντρικός φορέας που είναι αρμόδιος για την οργάνωση του επαγγέλματος.

Το Δικαστικό Συμβούλιο αποτελείται από 11 μέλη.

Πέντε μέλη εκλέγονται από την Εθνοσυνέλευση, μετά από πρόταση του Προέδρου της Δημοκρατίας της Σλοβενίας, από κατάλογο προεπιλογής πανεπιστημιακών καθηγητών νομικής και δικηγόρων, ενώ έξι μέλη εκλέγονται από κατάλογο προεπιλογής που προτείνεται από δικαστές πλήρους απασχόλησης. Τα μέλη του Συμβουλίου επιλέγουν ένα από τα μέλη τους ως πρόεδρο.

Το Δικαστικό Συμβούλιο έχει τις ακόλουθες εξουσίες:

 • να προτείνει υποψηφίους για εκλογή στο αξίωμα του δικαστή από την Εθνοσυνέλευση
 • να προτείνει στην Εθνοσυνέλευση την παύση δικαστή
 • να διορίζει και να παύει τους προέδρους των δικαστηρίων, εκτός από τον πρόεδρο του Ανώτατου Δικαστηρίου της Δημοκρατίας της Σλοβενίας
 • να αποφασίζει την προαγωγή σε ανώτερα δικαστικά καθήκοντα και την ταχύτερη προαγωγή σε βαθμό, στη θέση ανώτερου δικαστή (svetnik) ή σε ανώτερη θέση δικαστικού ή την εκτός επετηρίδας προαγωγή σε ανώτερα δικαστικά καθήκοντα
 • να κρίνει προσφυγές κατά αποφάσεων μετάθεσης ή διορισμού σε θέση δικαστικού, σε δικαστικά καθήκοντα ή στη θέση ανώτερου δικαστή και προσφυγές κατά αποφάσεων τοποθέτησης σε βαθμό
 • να κρίνει ζητήματα ασυμβατότητας με το δημόσιο λειτούργημα, τα οποία επηρεάζουν το δικαστικό σώμα
 • να γνωμοδοτεί σχετικά με τον προτεινόμενο προϋπολογισμό των δικαστηρίων και να γνωμοδοτεί στην Εθνοσυνέλευση σχετικά με τους νόμους που διέπουν το καθεστώς, τα δικαιώματα και τα καθήκοντα των δικαστών και του προσωπικού των δικαστηρίων
 • να εκδίδει κώδικα δικαστικής δεοντολογίας
 • να εγκρίνει τα κριτήρια επιλογής των υποψηφίων για δικαστικές θέσεις κατόπιν γνωμοδότησης του υπουργού Δικαιοσύνης, καθώς και τα κριτήρια για την ποιότητα της απόδοσης των δικαστών για την αξιολόγηση του έργου τους
 • να εγκρίνει την πολιτική για τον εντοπισμό και τη διαχείριση του κινδύνου και της έκθεσης των δικαστηρίων στη διαφθορά και την παρακολούθηση της εφαρμογής της
 • να διορίζει μέλη της επιτροπής δεοντολογίας και ακεραιότητας (Komisija za etiko in integriteto)
 • να κρίνει και να αποφασίζει σχετικά με το βάσιμο προσφυγής δικαστή που θεωρεί ότι παραβιάζονται τα έννομα δικαιώματα ή η ανεξαρτησία του, ή η ανεξαρτησία της δικαιοσύνης
 • να ασκεί άλλα καθήκοντα που προβλέπονται από τον νόμο.

Αν ο νόμος δεν ορίζει διαφορετικά, απαιτείται πλειοψηφία δύο τρίτων των μελών του Δικαστικού Συμβουλίου για τη λήψη αποφάσεων σχετικά με προτάσεις που αφορούν:

 • την εκλογή δικαστών
 • τον διορισμό, την προαγωγή και την τοποθέτηση των δικαστών σε μισθολογικά κλιμάκια
 • προσφυγές κατά των αποφάσεων μετάθεσης ή διορισμού σε θέση δικαστικού, σε δικαστικά καθήκοντα ή σε θέση ανώτερου δικαστή
 • προσφυγές κατά των αποφάσεων τοποθέτησης σε βαθμό
 • την παύση δικαστών
 • τα κριτήρια επιλογής των υποψηφίων για δικαστικές θέσεις, τα κριτήρια για την ποιότητα της απόδοσης των δικαστών και τα κριτήρια για την ποιότητα του έργου των δικαστηρίων
 • τον εσωτερικό κανονισμό του Δικαστικού Συμβουλίου.

Δικηγόροι

Στο άρθρο 137 του Συντάγματος της Δημοκρατίας της Σλοβενίας ορίζεται ότι το δικηγορικό λειτούργημα (odvetništvo) είναι αυτόνομη, ανεξάρτητη υπηρεσία στο πλαίσιο του συστήματος της δικαιοσύνης και διέπεται από τον νόμο. Ο νόμος περί δικηγόρων (Zakon o odvetništvu) προβλέπει ότι, κατά την τέλεση των καθηκόντων του, ο δικηγόρος παρέχει νομικές συμβουλές, εκπροσωπεί και υπερασπίζεται τους διαδίκους ενώπιον των δικαστηρίων και άλλων κρατικών οργανισμών, συντάσσει έγραφα και εκπροσωπεί τα μέρη στις νομικές τους σχέσεις. Μόνο δικηγόρος μπορεί να εκπροσωπήσει επ’ αμοιβή διάδικο ενώπιον δικαστηρίου, εκτός αν ο νόμος ορίζει διαφορετικά.

Δικηγόρος μπορεί να είναι οποιοδήποτε πρόσωπο που πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

 1. είναι Σλοβένος πολίτης,
 2. διαθέτει δικαιοπρακτική ικανότητα,
 3. έχει αποκτήσει τον ακόλουθο επαγγελματικό τίτλο στη Δημοκρατία της Σλοβενίας ή έχει αποκτήσει ισότιμο τίτλο σπουδών στην αλλοδαπή, που αναγνωρίζεται σύμφωνα με τον νόμο περί αναγνώρισης και αξιολόγησης της εκπαίδευσης:
  • τον επαγγελματικό τίτλο του δικηγόρου με πτυχίο πανεπιστημίου,
  • τους επαγγελματικούς τίτλους σπουδών νομικής σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο,
  • τον επαγγελματικό τίτλο μεταπτυχιακού νομικής βάσει προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών δεύτερου κύκλου κατά τη διαδικασία της Μπολόνια,
 4. έχει υποβληθεί με επιτυχία στις κρατικές εξετάσεις νομικής,
 5. διαθέτει εργασιακή πείρα τεσσάρων ετών ως δικηγόρος με πανεπιστημιακό πτυχίο νομικής, εκ των οποίων τουλάχιστον ένα έτος, μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των κρατικών εξετάσεων νομικής, πρέπει να είναι σε δικηγόρο ή δικηγορική εταιρεία, δικαστήριο, γραφείο εισαγγελέα, γραφείο νομικού συμβούλου του κράτους ή συμβολαιογράφο με εργασιακή σχέση κανονικής απασχόλησης η οποία συνήφθη με σύμβαση πλήρους απασχόλησης,
 6. έχει ευχέρεια στη χρήση της σλοβενικής γλώσσας,
 7. είναι πρόσωπο άξιο εμπιστοσύνης για την άσκηση του επαγγέλματος του δικηγόρου,
 8. διαθέτει τον απαιτούμενο εξοπλισμό και χώρο για την άσκηση του δικηγορικού επαγγέλματος,
 9. έχει υποβληθεί με επιτυχία στις εξετάσεις ελέγχου των γνώσεων του υποψηφίου όσον αφορά τη νομοθεσία περί του δικηγορικού λειτουργήματος, τον επίσημο πίνακα τιμών για τις αμοιβές δικηγόρων και τον κώδικα δεοντολογίας των δικηγόρων στον Δικηγορικό Σύλλογο της Σλοβενίας (Odvetniška zbornica Slovenije).

Ο νόμος περί δικηγόρων προβλέπει ότι, κατά την άσκηση των καθηκόντων του, ο δικηγόρος:

 • παρέχει νομικές συμβουλές,
 • εκπροσωπεί και υπερασπίζεται τους διαδίκους ενώπιον των δικαστηρίων και άλλων κρατικών οργανισμών,
 • συντάσσει έγγραφα, και
 • εκπροσωπεί τα μέρη στις νομικές τους σχέσεις.

Μόνο δικηγόρος μπορεί να εκπροσωπήσει επ’ αμοιβή διάδικο ενώπιον δικαστηρίου. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ο δικηγόρος μπορεί να αντικατασταθεί από ασκούμενο.

Μόνο δικηγόρος μπορεί να παραστεί ως συνήγορος του κατηγορουμένου σε ποινική δίκη.

Σε αστικές υποθέσεις, ο διάδικος μπορεί να εκπροσωπείται ενώπιον του ειρηνοδικείου από κάθε πρόσωπο που διαθέτει πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα, αλλά ενώπιον των πρωτοδικείων, των εφετείων ή του ανώτατου δικαστηρίου μόνο από δικηγόρο ή άλλο πρόσωπο που έχει ολοκληρώσει με επιτυχία τις κρατικές εξετάσεις για την απόκτηση της ιδιότητας του δικηγόρου. Εντούτοις, κατά την εκδίκαση έκτακτων ένδικων μέσων, ο διάδικος πρέπει υποχρεωτικά να εκπροσωπείται από δικηγόρο (εκτός αν ο ίδιος ή ο νόμιμος εκπρόσωπός του έχει ολοκληρώσει με επιτυχία τις κρατικές εξετάσεις νομικής).

Η εκπροσώπηση από δικηγόρο είναι επίσης υποχρεωτική σε όλες τις διαδικασίες που προβλέπονται από τον νόμο περί διανοητικής υγείας (Zakon o duševnem zdravju).

Αλλοδαπός δικηγόρος στον οποίον έχει χορηγηθεί το δικαίωμα να ασκεί τη δικηγορία στη χώρα καταγωγής του, μπορεί να ασκεί τις ακόλουθες δραστηριότητες στη Δημοκρατία της Σλοβενίας υπό τις προϋποθέσεις που ορίζει ο εν λόγω νόμος:

 • να παρέχει ειδικές υπηρεσίες δικηγόρου που σχετίζονται με την άσκηση του δικηγορικού επαγγέλματος,
 • να ασκεί τη δικηγορία με τον επαγγελματικό τίτλο της χώρας καταγωγής του,
 • να ασκεί τη δικηγορία με τον τίτλο του «δικηγόρου» (odvetnik).

Χώρα καταγωγής ενός δικηγόρου είναι η χώρα στην οποία μπορεί να ασκεί το επάγγελμα του δικηγόρου με τον επαγγελματικό τίτλο που έχει αποκτήσει σύμφωνα με τους κανονισμούς της εν λόγω χώρας.

Βάσει του νόμου αυτού, δικηγόρος από άλλη χώρα που είναι κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης δικαιούται να ασκήσει το δικηγορικό επάγγελμα σε οποιοδήποτε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τον επαγγελματικό τίτλο που έχει αποκτήσει βάσει των κανονισμών της εν λόγω χώρας. Δικηγόρος από άλλη χώρα που είναι κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης εγγράφεται στο μητρώο των αλλοδαπών δικηγόρων που δύνανται να ασκούν το δικηγορικό επάγγελμα στη Δημοκρατία της Σλοβενίας με τον επαγγελματικό τίτλο του δικηγόρου, με όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που ισχύουν για όποιον ασκεί το επάγγελμα του δικηγόρου, εφόσον το εν λόγω πρόσωπο πληροί τις προϋποθέσεις του νόμου και έχει υποβληθεί με επιτυχία στις εξετάσεις ελέγχου των γνώσεων του υποψηφίου όσον αφορά το εθνικό δίκαιο της Δημοκρατίας της Σλοβενίας. Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις εξετάσεις και τη διαδικασία συμμετοχής σ’ αυτές παρατίθενται στο διάταγμα σχετικά με τις εξετάσεις για δικηγόρους από άλλες χώρες (Uredba o preizkusnem izpitu za odvetnike iz drugih držav).

Οι δικηγόροι επιτρέπεται να διαφημίζουν τις δραστηριότητές τους υπό ορισμένους όρους, καθώς ο νόμος προβλέπει επιτρεπόμενες μορφές διαφήμισης. Μπορούν να ασκούν το επάγγελμα ανεξάρτητα ή σε δικηγορική εταιρεία. Η ευρύτερη οργάνωση για τους δικηγόρους είναι ο Δικηγορικός Σύλλογος της Σλοβενίας (Odvetniška zbornica Slovenije), ο οποίος έχει τους δικούς του κανόνες και το δικό του καταστατικό. Το δικαίωμα άσκησης του δικηγορικού επαγγέλματος αποκτάται με την εγγραφή στο μητρώο δικηγόρων το οποίο τηρεί ο Δικηγορικός Σύλλογος της Σλοβενίας. Οι δικηγόροι οι οποίοι ολοκληρώνουν ένα συγκεκριμένο επίπεδο ή ειδίκευση επαγγελματικής κατάρτισης μπορούν, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, να ζητήσουν από τον Δικηγορικό Σύλλογο της Σλοβενίας να τους αναγνωριστεί το καθεστώς εξειδικευμένου δικηγόρου. Η αμοιβή για τις υπηρεσίες των δικηγόρων ορίζεται στον επίσημο πίνακα τιμών για τις αμοιβές δικηγόρων, που εκδίδεται από τον Δικηγορικό Σύλλογο κατόπιν έγκρισης του υπουργού Δικαιοσύνης.

Νομικές βάσεις δεδομένων

Οι βασικοί κανονισμοί σχετικά με τους δικηγόρους διατίθενται στα αγγλικά από τον δικτυακό τόπο του Δικηγορικού Συλλόγου.

Ο Δικηγορικός Σύλλογος διαθέτει μηχανή αναζήτησης (στα σλοβενικά και στα αγγλικά) η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αναζήτηση δικηγόρων με βάση:

 • όνομα,
 • περιοχή,
 • γνώση ξένων γλωσσών και
 • τομείς εργασίας.

Συμβολαιογράφοι

Οργάνωση

Στη δεύτερη παράγραφο του άρθρου 137 του Συντάγματος της Δημοκρατίας της Σλοβενίας ορίζεται ότι το λειτούργημα του συμβολαιογράφου είναι δημόσια υπηρεσία η οποία διέπεται από τον νόμο. Ο νόμος περί συμβολαιογράφων (Zakon o notariatu) προβλέπει ότι: οι συμβολαιογράφοι, ως πρόσωπα που χαίρουν δημόσιας εμπιστοσύνης, συντάσσουν, δυνάμει των διατάξεων του εν λόγω νόμου, δημόσια έγγραφα σχετικά με δικαιοπραξίες, καταχωρίζουν δηλώσεις βουλήσεως ή γεγονότα που παράγουν δικαιώματα, αναλαμβάνουν τη φύλαξη εγγράφων, χρημάτων και χρεογράφων προς παράδοση σε τρίτους ή σε κρατικούς φορείς και, κατ’ εντολή των δικαστηρίων, ασκούν τα καθήκοντα που δύνανται να τους ανατεθούν σύμφωνα με τον νόμο.

Για να διοριστεί ένα πρόσωπο ως συμβολαιογράφος, πρέπει να πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

 1. να είναι πολίτης της Δημοκρατίας της Σλοβενίας, άλλου κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή πολίτης της Ελβετικής Συνομοσπονδίας ή κράτους μέλους του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης,
 2. να διαθέτει δικαιοπρακτική ικανότητα και η γενική κατάσταση της υγείας του να είναι καλή,
 3. να έχει αποκτήσει τον επαγγελματικό τίτλο του δικηγόρου με πτυχίο πανεπιστημίου στη Σλοβενία ή τον επαγγελματικό τίτλο σπουδών νομικής σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο ή να έχει αποκτήσει ισότιμο τίτλο σπουδών στην αλλοδαπή βεβαιούμενο μέσω πιστοποιητικού αλλοδαπού τίτλου στο οποίο να επισυνάπτεται σχετική γνωμοδότηση ή απόφαση σχετικά με την αναγνώριση του τίτλου σπουδών για λόγους εργασίας ή πιστοποιητικό αναγνώρισης (odločba o nostrifikaciji),
 4. να έχει υποβληθεί με επιτυχία στις κρατικές εξετάσεις νομικής,
 5. να διαθέτει εργασιακή πείρα πέντε ετών ως ασκούμενος δικηγόρος, εκ των οποίων τουλάχιστον ένα έτος σε συμβολαιογράφο και ένα έτος σε δικαστήριο, γραφείο εισαγγελέα ή νομικού συμβούλου του κράτους,
 6. να θεωρείται πρόσωπο άξιο εμπιστοσύνης για την άσκηση των καθηκόντων συμβολαιογράφου,
 7. να έχει ευχέρεια στη χρήση της σλοβενικής γλώσσας,
 8. να διαθέτει τον κατάλληλο εξοπλισμό και χώρο που απαιτείται για την εκτέλεση των καθηκόντων του συμβολαιογράφου,
 9. να είναι κάτω των 64 ετών.

Κατά παρέκκλιση από τα αναφερόμενα στο σημείο 1 της προηγούμενης παραγράφου, πολίτες χώρας που δεν είναι κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή της Ελβετικής Συνομοσπονδίας ή κράτους μέλους του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης μπορούν επίσης να διοριστούν ως συμβολαιογράφοι υπό την προϋπόθεση της νομικής και πραγματικής αμοιβαιότητας.

Τα καθήκοντα του συμβολαιογράφου είναι ασύμβατα με τα καθήκοντα του δικηγόρου ή με οποιοδήποτε αμειβόμενο αξίωμα ή λειτούργημα.

Ο συμβολαιογράφος δεν επιτρέπεται να τελεί πράξεις οι οποίες δεν συνάδουν με την ευπρέπεια και την ακεραιότητα που προϋποθέτει η άσκηση των καθηκόντων του συμβολαιογράφου ή οι οποίες ενδέχεται να υπονομεύσουν την εμπιστοσύνη στην αμεροληψία του συμβολαιογράφου ή στην αξιοπιστία των εγγράφων τα οποία συντάσσει.

Οι συμβολαιογράφοι διορίζονται σε κενές θέσεις από τον υπουργό Δικαιοσύνης. Πριν από τον διορισμό συμβολαιογράφου, ο υπουργός ζητεί τη γνώμη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου της Σλοβενίας (Notarska zbornica Slovenije) για τους προτεινόμενους υποψηφίους. Ο αριθμός των συμβολαιογράφων είναι περιορισμένος και καθορίζεται βάσει κριτηρίων που θέτει το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Σε περίπτωση παρατυπίας που προβλέπεται από τον νόμο, ο συμβολαιογράφος παύεται από τον υπουργό Δικαιοσύνης. Η ευρύτερη οργάνωση για συμβολαιογράφους είναι ο Συμβολαιογραφικός Σύλλογος.

Βάσει του νόμου, οι συμβολαιογράφοι πρέπει να είναι μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου της Σλοβενίας.

Αποστολή και καθήκοντα

Οι συμβολαιογράφοι ασκούν δημόσιο λειτούργημα κυρίως συντάσσοντας δημόσια και ιδιωτικά έγγραφα, πράγμα πολύ σημαντικό για το επίπεδο ασφάλειας των δικαιοπραξιών.

Τα δημόσια έγγραφα που εκδίδονται γενικά από συμβολαιογράφους είναι συμβολαιογραφικές πράξεις και συμβολαιογραφικά έγγραφα. Μολονότι ο συμβολαιογράφος μπορεί να συντάξει οποιοδήποτε είδος έγγραφης σύμβασης για λογαριασμό των συμβαλλομένων, ορισμένα είδη συμβάσεων και καταστατικών δημόσιων και ιδιωτικών εταιρειών είναι έγκυρα, σύμφωνα με το σλοβενικό δίκαιο, μόνο αν έχουν τη μορφή συμβολαιογραφικού εγγράφου. Ο συμβολαιογράφος μπορεί επίσης να καταχωρίσει διάταξη τελευταίας βουλήσεως (διαθήκη). Επιπλέον, αντίγραφα εγγράφων και υπογραφές χρειάζεται ενίοτε να επικυρωθούν από συμβολαιογράφο προκειμένου να εξασφαλιστεί το κύρος τους ενώπιον δικαστηρίου. Οι συμβολαιογράφοι αναλαμβάνουν επίσης τη φύλαξη εγγράφων και χρεογράφων.

Νομικές βάσεις δεδομένων

Ο δικτυακός τόπος του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου παρέχει πρόσβαση σεκατάλογο όλων των συμβολαιογράφων της Σλοβενίας, με στοιχεία επικοινωνίας και μηχανή αρχικής αναζήτησης.

Ο δικτυακός τόπος παρέχει πρόσβαση στα τρία μητρώα που τηρεί ο Συμβολαιογραφικός Σύλλογος:

Άλλα νομικά επαγγέλματα

Δικαστικός βοηθός (Sodniški pomočnik) PDF (372 Kb) en

Νομικοί σύμβουλοι του κράτους

Η αποστολή των νομικών συμβούλων του κράτους (državni pravobranilci) καθορίζεται στον νόμο περί του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (Zakon o državnem pravobranilstvu). Το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους (Državno pravobranilstvo) εκπροσωπεί ενώπιον των δικαστηρίων την πολιτεία, τα όργανά της και τους διοικητικούς οργανισμούς της που είναι νομικά πρόσωπα, ενώ ασκεί και άλλα καθήκοντα σύμφωνα με τον νόμο. Τα καθήκοντα του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους ασκούνται από τον γενικό νομικό σύμβουλο του κράτους (generalni državni pravobranilec), τους νομικούς συμβούλους του κράτους και τους βοηθούς νομικών συμβούλων του κράτους (pomočniki državnega pravobranilca). Οι νομικοί σύμβουλοι του κράτους και οι βοηθοί νομικών συμβούλων του κράτους διορίζονται από τη σλοβενική κυβέρνηση κατόπιν προτάσεως του Υπουργείου Δικαιοσύνης μετά από διαβούλευση με τον γενικό νομικό σύμβουλο του κράτους. Η θητεία τους έχει διάρκεια οκτώ ετών και μπορεί να ανανεωθεί. Οι προϋποθέσεις για τον διορισμό σε θέση νομικού συμβούλου του κράτους είναι οι ίδιες με εκείνες που ισχύουν για τον διορισμό σε θέση δικαστικού, με πρόσθετες απαιτήσεις όσον αφορά την εργασιακή πείρα. Ο νομικός σύμβουλος του κράτους ασκεί τα καθήκοντά του σύμφωνα με το Σύνταγμα και τις νομικές πράξεις. Οφείλει αυτοδικαίως να εκπροσωπεί το κράτος. Οι νομικοί σύμβουλοι του κράτους και οι βοηθοί νομικών συμβούλων του κράτους έχουν δικαίωμα σε βασικό μισθό σύμφωνα με τη μισθολογική κλίμακα της θέσης στην οποία τοποθετούνται. Οι διατάξεις που αφορούν την ασυμβατότητα των καθηκόντων του δικαστή ισχύουν, mutatis mutandis, και για το καθεστώς των καθηκόντων του νομικού συμβούλου του κράτους. Επίσης, εκπροσωπεί τη Δημοκρατία της Σλοβενίας σε δίκες ενώπιον του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.

Σχετικοί σύνδεσμοι

Πληροφορίες για τα νομικά επαγγέλματα από τον δικτυακό τόπο του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας της Σλοβενίας

Πληροφορίες για τα νομικά επαγγέλματα από τον δικτυακό τόπο του Δικαστικού Συμβουλίου

Πληροφορίες για τα νομικά επαγγέλματα από τον δικτυακό τόπο της Σλοβενικής Δικαιοσύνης

Πληροφορίες για τα νομικά επαγγέλματα από τον δικτυακό τόπο του Δικηγορικού Συλλόγου της Σλοβενίας

Πληροφορίες για τα νομικά επαγγέλματα από τον δικτυακό τόπο του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου της Σλοβενίας

Πληροφορίες για τα νομικά επαγγέλματα από τον δικτυακό τόπο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους

Τελευταία επικαιροποίηση: 17/02/2017

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.
Τα κράτη μέλη που είναι αρμόδια για τη διαχείριση ιστοσελίδων με εθνικό περιεχόμενο προβαίνουν αυτή τη στιγμή στην επικαιροποίηση μέρους του περιεχομένου αυτού του ιστότοπου για να το προσαρμόσουν στην αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν στο περιεχόμενο του ιστοτόπου δεν λαμβάνεται ακόμη υπόψη η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου, πρόκειται για ακούσιο σφάλμα και θα γίνουν οι κατάλληλες διορθώσεις.