Izvirna jezikovna različica te strani bolgarščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.
Opozarjamo, da so že na voljo naslednje jezikovne različice.
Swipe to change

Zakonita selitev v tujino z otroki

Bolgarija
Vsebino zagotavlja
European Judicial Network
Evropska pravosodna mreža (v civilnih in gospodarskih zadevah)

1 V katerih primerih lahko eden od staršev zakonito premesti otroka v drugo državo brez soglasja drugega starša?

Določbe člena 123(2) družinskega zakonika določajo postopek v primeru nesoglasja med staršema. V teh primerih se lahko starša obrneta na mediatorja ali vložita zahtevek pri okrožnem sodišču v kraju otrokovega trenutnega prebivališča, ki bo po zaslišanju staršev rešilo spor in odločilo, ali je glede na posebno potrebo treba izvršiti pravico otroka do potovanja v tujino. Kadar sodišče da nadomestno soglasje za izdajo potnega lista ali za potovanje otroka, se v skladu z ustaljeno sodno prakso lahko izda dovoljenje, če je to v otrokovo korist, pri čemer se dovoljenje za zapustitev države izda za določeno obdobje in za določeno državo ali določljiv sklop držav. V skladu z ustaljeno sodno prakso vrhovnega kasacijskega sodišča se nobenemu od staršev ne more izdati dovoljenje za neomejeno potovanje otroka zunaj Republike Bolgarije.

2 V katerih primerih je za premestitev otroka v drugo državo nujno soglasje drugega starša?

Da lahko otrok začasno zapusti ozemlje Bolgarije v spremstvu samo enega od staršev, sta potrebna notarsko overjena izjava o potovanju otroka v tujino ali nadomestno soglasje sodišča v skladu s členom 123(2) družinskega zakonika. Teh zahtev ni mogoče razlagati kot soglasje za premestitev otroka v drugo državo.

Za soglasje drugega od staršev za spremembo običajnega prebivališča otroka mora obstajati sporazum med staršema, ki ga potrdi sodišče, ali sodna odločba, s katero se pravica do varstva in vzgoje otroka dodeli staršu, ki začenja postopek premestitve otroka. V tem sporazumu oziroma sodni odločbi sta navedena kraj prebivališča starša in otroka ter država, določena pa je tudi ustrezna ureditev osebnih stikov z drugim staršem glede na to, da bosta ta starš in otrok prebivala v različnih državah. S sporazumom, ki ga potrdi sodišče, ali sodno odločbo se zagotavlja zaščita otrokove koristi in ohranjanje stikov otroka z drugim staršem kljub premestitvi.

3 Kako je mogoče otroka zakonito premestiti v drugo državo, če drugi starš za premestitev ne da potrebnega soglasja?

Glej odgovor na prvo vprašanje.

4 Ali za začasno premestitev (npr. dopust, zdravstvena oskrba itn.) in za trajno premestitev veljajo ista pravila? Priložite ustrezne obrazce za soglasje, če ti obstajajo.

V prvem primeru je potrebna izjava v obliki prostega besedila o soglasju za potovanje v tujino. V drugem primeru mora obstajati sporazum med staršema, ki ga potrdi sodišče, ali sodna odločba, s katero se pravica do varstva in vzgoje otroka dodeli staršu, ki začenja postopek premestitve otroka. V tem sporazumu oziroma sodni odločbi sta navedena kraj prebivališča starša in otroka ter država, določena pa je tudi ustrezna ureditev osebnih stikov z drugim staršem glede na to, da bosta ta starš in otrok prebivala v različnih državah.

Zadnja posodobitev: 13/06/2017

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezne kontaktne točke pri Evropski pravosodni mreži, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska pravosodna mreža v civilnih in gospodarskih zadevah ter Evropska komisija ne prevzemata nobene odgovornosti v zvezi z informacijami in podatki v tem dokumentu. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.
Zaradi izstopa Združenega kraljestva iz Evropske unije države članice posodabljajo strani z nacionalno vsebino na tem spletišču. Če spletna stran vključuje vsebino, ki še ne odraža izstopa Združenega kraljestva, je nenamerna in jo bomo ustrezno odpravili.

Povratne informacije

S spodnjim obrazcem sporočite svoje pripombe in povratne informacije o našem novem spletišču