Prebiehajúce postupy a konania v oblasti civilnej justície, ktoré sa začali v prechodnom období, budú podľa práva EÚ ďalej prebiehať. Na portáli elektronickej justície budú na základe vzájomnej dohody so Spojeným kráľovstvom príslušné informácie týkajúce sa Spojeného kráľovstva uverejnené do konca roku 2022.

Moving/settling abroad with children

Škótsko
Autor obsahu
European Judicial Network
Európska justičná sieť (pre občianske a obchodné veci)

1 Under what circumstances may a parent lawfully remove the child to another state without the other parent’s consent?

Either with specific consent from the Scottish courts or in circumstances where the other parent's consent isn't required (see answer to question 2 below)

2 Under what circumstances is the other parent’s consent necessary for the child’s removal to another state?

Consent by the other parent is necessary where the parent "for the time being has and is exercising" in relation to the child either of the following parental rights:

  • To have the child living with you or otherwise to regulate the child's residence.
  • If the child is not living with you to maintain personal relations and direct contact with the child on a regular basis.

3 If the other parent does not consent to the child’s removal to another state, though it is necessary, how can the child be removed lawfully to another state?

(See answer to Question 1).

4 Do the same rules apply to temporary removal (e.g. holiday, healthcare etc.) and permanent removal? If applicable, please provide relevant consent forms.

Yes.

Last update: 08/05/2019

The national language version of this page is maintained by the respective EJN contact point. The translations have been done by the European Commission service. Possible changes introduced in the original by the competent national authority may not be yet reflected in the translations. Neither the EJN nor the European Commission accept responsibility or liability whatsoever with regard to any information or data contained or referred to in this document. Please refer to the legal notice to see copyright rules for the Member State responsible for this page.

Spätná väzba

Prostredníctvom tohto formulára sa s nami môžete podeliť o vaše pripomienky a spätnú väzbu v súvislosti s naším novým portálom