NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini bulgară a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.
Pagina este deja disponibilă în următoarele limbi.
Swipe to change

Deplasarea/Stabilirea legală în altă țară împreună cu copiii

Bulgaria
Conținut furnizat de
European Judicial Network
Rețeaua judiciară europeană (în materie civilă și comercială)

1 În ce împrejurări poate un părinte să deplaseze în mod licit copilul în alt stat membru, fără consimţământul celuilalt părinte?

Dispozițiile articolului 123 alineatul (2) din Codul familiei prevăd o procedură în cazul unui dezacord între părinți. În aceste cazuri, părinții pot recurge la un mediator sau pot introduce o acțiune înaintea tribunalului teritorial în a cărui circumscripție se află domiciliul copilului la acel moment, care va soluționa litigiul, după audierea părinților, pentru a hotărî dacă dreptul copilului de a călători în străinătate ar trebui exercitat în vederea unei nevoi specifice. Potrivit unei jurisprudențe constante, în cazul în care instanța pronunță o decizie de suplinire a consimțământului părintelui pentru emiterea unui pașaport sau pentru deplasarea copilului, permisiunea poate fi acordată atunci când acest lucru este în interesul copilului; permisiunea de a părăsi țara se acordă pentru o perioadă determinată și pentru o anumită țară sau pentru o serie de țări care pot fi identificate. În conformitate cu jurisprudența constantă a Curții Supreme de Casație, niciunul dintre părinți nu poate primi permisiunea de a călători cu copilul pe o durată nelimitată în afara Republicii Bulgaria.

2 În ce condiţii este necesar consimţământul celuilalt părinte pentru a deplasa copilul în alt stat membru?

Condițiile preliminare necesare pentru a se permite copilului să părăsească temporar teritoriul Bulgariei însoțit doar de unul dintre părinți sunt prezentarea unei declarații notariale privind efectuarea călătoriei în străinătate de către copil sau a unei hotărâri judecătorești de suplinire a consimțământului părintelui în conformitate cu articolul 123 alineatul (2) din Codul familiei. Aceste condiții preliminare nu pot fi interpretate ca fiind un consimțământ pentru transferul copilului în altă țară.

Pentru ca celălalt părinte să își dea consimțământul pentru o schimbare a locului de reședință obișnuită a copilului, ar trebui să existe un acord între părinți, confirmat de către instanță, sau o hotărâre judecătorească prin care se acordă drepturile privind încredințarea părintelui care inițiază transferul copilului, fiind necesar ca în acest acord sau în această hotărâre să se precizeze care va fi locul de reședință a părintelui și a copilului, să se indice țara și să se definească un model adecvat de relații personale cu celălalt părinte, având în vedere faptul că acesta din urmă și copilul vor trăi în țări diferite. Existența unui acord confirmat de instanță sau a unei hotărâri judecătorești garantează protecția intereselor superioare ale copilului și faptul că transferul nu îl va împiedica pe copil să mențină legătura cu celălalt părinte.

3 Dacă celălalt părinte nu este de acord cu deplasarea copilului în alt stat, cu toate că acest lucru este necesar, cum poate fi copilul deplasat în mod legal în alt stat membru?

Vă rugăm să consultați răspunsul la prima întrebare.

4 Se aplică aceleaşi norme pentru deplasarea temporară (de exemplu, asistenţă medicală, vacanţă etc.) şi pentru cea definitivă? Dacă există, vă rugăm să furnizaţi formularele de consimţământ relevante.

În primul caz, este necesar să existe o declarație, fără un conținut prestabilit, privind consimțământul cu privire la călătoria în străinătate a copilului. În al doilea caz, ar trebui să existe un acord între părinți, confirmat de către instanță, sau o hotărâre judecătorească prin care se acordă drepturile privind încredințarea părintelui care inițiază transferul copilului, fiind necesar ca în acest acord sau în această hotărâre să se precizeze care va fi locul de reședință a părintelui și a copilului, să se indice țara și să se definească un model adecvat de relații personale cu celălalt părinte, având în vedere faptul că acesta din urmă și copilul vor trăi în țări diferite.

Ultima actualizare: 13/06/2017

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este administrată de punctul de contact RJE respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Nici RJE și nici Comisia Europeană nu-și asumă nicio răspundere sau responsabilitate în legătură cu informațiile sau datele pe care le conține ori la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.
Având în vedere retragerea Regatului Unit din Uniunea Europeană, statele membre responsabile cu gestionarea paginilor cu informații naționale actualizează în prezent conținutul de pe acest site. Eventualele fragmente care nu reflectă încă retragerea Regatului Unit nu apar intenționat pe site și vor fi modificate în curând.

Opinia dvs.

Completați formularul de mai jos pentru a ne transmite observațiile dumneavoastră cu privire la noul nostru site