Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (prancūzų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.
Jis jau išverstas į šias kalbas.
Swipe to change

Teisėtas persikėlimas gyventi į užsienį su vaikais

Prancūzija
Turinį pateikė
European Judicial Network
Europos teisminis tinklas (civilinėse ir komercinėse bylose)

1 Kokiomis aplinkybėmis vienas iš tėvų be kito iš tėvų sutikimo gali teisėtai išsivežti vaiką į užsienį?

Jei tėvai bendrai vykdo tėvų valdžią, kiekvienas iš jų gali keliauti su vaiku be aiškaus kito iš tėvų sutikimo.

Jei tik vienas iš tėvų turi tėvų valdžios vykdymo teisę, kito iš tėvų numanomo ar aiškaus sutikimo nereikia.

2 Kokiais atvejais, norint išsivežti vaiką į užsienį, reikia turėti kito iš tėvų sutikimą?

Išsivežimas atostogoms

Norėdamas sutrukdyti vienam iš tėvų išsivežti vaiką į užsienį, kitas iš tėvų gali prefektūrai pateikti prieštaravimą išsivežti iš šalies, galiojantį 15 dienų, ir (arba) šeimos teismo teisėjo prašyti draudimo išsivežti iš šalies be abiejų tėvų leidimo (Civilinio kodekso 373-2-6 straipsnis), galiojančio iki vaiko pilnametystės arba kito sprendimo. Draudimo išsivežti iš šalies be abiejų tėvų leidimo priemonė užkerta kelią vaikui išvykti iš šalies. Atskirais atvejais tėvai gali duoti savo sutikimą konkrečiai vaiko kelionei, t. y. keliauti vienam arba su vienu iš tėvų, pateikdami pareiškimą teisėsaugos pareigūnui (paprastai likus 5 dienoms iki kelionės). Jei vienas iš tėvų atsisako teikti pareiškimą dėl leidimo išvykti, kitas iš tėvų gali kreiptis į teisėją ir prašyti panaikinti draudimą išsivežti iš šalies arba suteikti vaikui vienkartinį leidimą išvykti iš šalies.

Išsivežimas norint pakeisti vaiko gyvenamąją vietą

Net jei nėra prieštaravimo arba draudimo išsivežti iš šalies, bet vaikas išsivežamas į kitą valstybę siekiant pakeisti jo gyvenamąją vietą, kito iš tėvų sutikimas yra būtinas.

Jei vienas iš tėvų nepaisė, kad kitas iš tėvų nepateikė sutikimo išsivežti, galima pateikti prašymą grąžinti vaiką, grindžiant tuo, kad jis išsivežtas neteisėtai.

Neatsižvelgiant į išsivežimo tikslą ir išskirtinius draudimo ar prieštaravimo išsivežti iš šalies atvejus, reikia pažymėti, kad iš to tėvo, kuris vyksta iš šalies su vaiku, nėra reikalaujama įrodyti aiškaus kito iš tėvų sutikimo, nes toks sutikimas numanomas trečiųjų asmenų atžvilgiu.

3 Kaip būtų galima teisėtai išsivežti vaiką į užsienį, jei kitas iš tėvų su tuo nesutinka, nors tai yra reikalinga?

Jei vienas iš tėvų atsisako duoti savo sutikimą kelionei, o tuo tarpu galioja draudimas išsivežti iš šalies be abiejų tėvų sutikimo, vienas iš tėvų, kuris nori išsivežti vaiką, turėtų kreiptis į teisėją, kuris gali leisti vaikui išvykti iš šalies.

Taip pat, jei vaiko išsivežimas susijęs su gyvenamosios vietos pakeitimu, vienas iš tėvų, kuris nori persikelti kartu su vaiku, nors kitas iš tėvų tam prieštarauja, prieš bet kokią kelionę turi kreiptis į vaiko gyvenamosios vietos šeimos teismo teisėją.

4 Ar laikino vaiko išsivežimo atveju (pvz., atostogoms, dėl sveikatos priežiūros ir pan.) taikomos tokios pačios taisyklės kaip ir nuolatinio vaiko išsivežimo atveju? Jei yra atitinkamos sutikimo formos, pateikite jas.

Nėra specialių taisyklių priklausomai nuo išsivežimo tikslo ar trukmės. Vis dėlto, tuo atveju, jei vaikas išsivežamas siekiant pakeisti jo gyvenamąją vietą, kito iš tėvų sutikimo nebuvimas gali suteikti galimybę pradėti specialią grąžinimo procedūrą.

Paskutinis naujinimas: 20/06/2017

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos Europos teisminio tinklo kontaktinės įstaigos. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Nei Europos teisminis tinklas, nei Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų dėl šiame dokumente pateiktos arba nurodytos informacijos arba duomenų. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.
Šiuo metu valstybės narės, atsakingos už svetainės puslapių, kuriuose pateikiamas nacionalinis turinys, administravimą, atnaujina šios svetainės turinį, atsižvelgdamos į planuojamą Jungtinės Karalystės išstojimą iš Europos Sąjungos. Jeigu svetainės turinys dar neatspindi Jungtinės Karalystės išstojimo fakto, toks neatitikimas yra netyčinis ir bus ištaisytas.

Atsiliepimai

Pateikite savo pastabas ir atsiliepimus apie mūsų naująją svetainę

naudodamasis šia forma