Figyelem: az oldal eredeti nyelvű változata angol nemrég módosult. Az Ön által kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.
Swipe to change

A gyermekek jogszerű külföldre vitele

Málta
Tartalomszolgáltató:
European Judicial Network
Európai Igazságügyi Hálózat (polgári és kereskedelmi ügyek)

1 Milyen körülmények között viheti gyermekét jogszerűen külföldre egy szülő a másik szülő hozzájárulása nélkül?

A körülmények esetenként változnak, de tipikusan akkor nem kell kérni a másik szülő hozzájárulását, ha tartózkodási helye ismeretlen. A polgári törvénykönyv 56. §-ának (5) bekezdése szerint a bíróság bármelyik szülőt megfoszthatja a szülői felügyeleti jogoktól; ilyen esetben a gyermek felügyeletét ellátó szülőnek nem kell kérnie a jogaitól ily módon megfosztott szülő hozzájárulását.

A szülőnek ugyanakkor mindig meg kell győződnie arról, hogy a másik szülő hozzájárulása nélkül elviheti-e gyermekét egy másik államba; ehhez az illetékes bíróság – a polgári bíróság családjogi csoportja – engedélyét kell kérnie.

Utalni kell a 2201/2003/EK tanácsi rendelet 2. cikkének (9) bekezdésére, mely szerint a „»felügyeleti jog«: a gyermek gondozásával kapcsolatos jogok és kötelességek, és különösen a gyermek tartózkodási helye meghatározásának joga”. Ezért fennáll annak lehetősége, hogy a gyermek feletti kizárólagos felügyeleti joggal rendelkező szülő a másik szülő hozzájárulása nélkül, jogszerűen egy másik államba vigye a gyermeket.

2 Milyen körülmények között szükséges a másik szülő hozzájárulása a gyermek külföldre viteléhez?

Ahhoz, hogy egy szülő más országba vihesse gyermekét, a nemzeti jog alapján mindig szükség van a másik szülő hozzájárulására, különösen, ha a gyermek elvitele sérti a másik szülő valamely jogát. Utóbbi jogok közé tartozhat a láthatási jog, valamint a gyermek életét érintő döntések meghozatalában való részvétel joga (ide tartozik a gyermek felnevelésének helye, környezete és kultúrája). Ebben a helyzetben a hozzájárulást megtagadó szülő több okból is kifogást emelhet a gyermek elvitele ellen, például azért, mert az ellehetetlenítené a gyermekével való kapcsolattartást.

3 Amennyiben a másik szülő nem járul hozzá, hogy a gyermeket egy másik államba vigyék, bár erre szükség van, hogyan vihető a gyermek jogszerűen egy másik államba?

A gyermeket akkor lehet elvinni egy másik államba a másik szülő hozzájárulása nélkül, ha erre az illetékes bíróság engedélyt ad.

4 Ugyanazok a szabályok vonatkoznak-e az ideiglenes külföldre vitelre (pl. nyaralás, orvosi ellátás) és a tartós letelepedés céljából történő külföldre vitelre? Adott esetben kérjük, mellékeljék a szükséges hozzájárulási formanyomtatványokat.

Igen, ugyanezen szabályok vonatkoznak az ideiglenes elvitelre is. A következő szülői hozzájárulás adható:

I, the undersigned, who is the parent of __________________________________________(a kiskorú családi és utóneve, születési ideje, személyazonosító igazolványának száma) authorise that my son/daughter (válassza ki a megfelelőt) leaves the Island of Malta for the purpose of _________________ _______________________________________ (a sziget elhagyásának indoka) and that the such period shall be for an indefinite period/ for the duration of_______________(időtartam)(válassza ki a megfelelőt).

_________________________________

A szülő aláírása, családi és utóneve és személyazonosító igazolványának száma

Utolsó frissítés: 22/03/2017

Ennek a lapnak a különböző nyelvi változatait az Európai Igazságügyi Hálózat tagállami kapcsolattartói tartják fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Sem az Európai Igazságügyi Hálózat, sem a Bizottság nem vállal semmilyen felelősséget, illetve kötelezettséget az e dokumentumban közzétett vagy hivatkozott információk és adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

Észrevételek

Itt megoszthatja velünk az új webhellyel kapcsolatos észrevételeit és megjegyzéseit