Figyelem: az oldal eredeti nyelvű változata francia nemrég módosult. Az Ön által kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.
Az oldal jelenleg a következő nyelveken olvasható.
Swipe to change

A gyermekek jogszerű külföldre vitele

Franciaország
Tartalomszolgáltató:
European Judicial Network
Európai Igazságügyi Hálózat (polgári és kereskedelmi ügyek)

1 Milyen körülmények között viheti gyermekét jogszerűen külföldre egy szülő a másik szülő hozzájárulása nélkül?

Amennyiben a szülők közösen gyakorolják a szülői felügyeletet, mindkét szülő utazhat a gyermekkel a másik szülő kifejezett hozzájárulása nélkül.

Ha az egyik szülő kizárólagosan gyakorolja szülői felügyeletet, szükségtelen a másik szülő hallgatólagos vagy kifejezett hozzájárulása.

2 Milyen körülmények között szükséges a másik szülő hozzájárulása a gyermek külföldre viteléhez?

Üdülés:

Ahhoz, hogy a gyermek egyik szülő általi külföldre vitelét kifogásolja, a másik szülő 15 napig érvényes kifogást nyújthat be az elvitellel szemben a prefektúrán, és/vagy családjogi ügyekben eljáró bíróság előtt kérheti a gyermek mindkét szülő hozzájárulása nélküli külföldre vitelének megtiltását (a Polgári Törvénykönyv 373-2-6. cikke), amely a gyermek nagykorúvá válásáig vagy új határozathozatalig marad érvényben. A gyermek mindkét szülő hozzájárulása nélküli külföldre vitelének megtiltása megakadályozza a gyermek külföldre távozását. A szülők azonban hozzájárulhatnak a gyermek egyedül vagy valamelyik szülővel tett adott utazásához úgy, hogy nyomozati hatáskörrel felruházott rendőr előtt nyilatkoznak (rendszerint 5 nappal az utazás előtt). Amennyiben valamelyik szülő megtagadja az engedély megadását, a másik szülő bíróságtól kérheti a gyermek külföldre vitele megtiltásának felfüggesztését, vagy a gyermek külföldre utazását lehetővé tevő kivételes engedély megadását.

A tartózkodási hely megváltoztatására irányuló utazás:

A gyermek külföldre utazásával szembeni kifogás és a külföldre utazást akadályozó tiltás hiányában is szükséges a másik szülő hozzájárulása, ha a gyermek ilyen külföldre vitele arra irányul, hogy megváltoztassa a gyermek tartózkodási helyét.

Amennyiben az egyik szülő figyelmen kívül hagyja a másik szülő hozzájárulásának hiányát, jogellenes elvitelre hivatkozással lehetőség van visszavitel iránti kérelemre.

Bármilyen jellegű is az elvitel, és a külföldre vitellel szembeni tiltás és kifogás különös eseteitől eltekintve megjegyzendő, hogy a gyermekkel külföldre távozó szülőnek nem kell bizonyítania a másik szülő hozzájárulásának meglétét, azt harmadik felekkel szemben megadottnak kell tekinteni.

3 Amennyiben a másik szülő nem járul hozzá, hogy a gyermeket egy másik államba vigyék, bár erre szükség van, hogyan vihető a gyermek jogszerűen egy másik államba?

Amennyiben valamelyik szülő megtagadja az utazáshoz való hozzájárulását, és érvényben van a gyermek mindkét szülő hozzájárulása nélküli külföldre vitelére irányuló tiltás, a gyermekkel utazni kívánó szülő eljárásindításra jogosult azon bíróság előtt, amely hatáskörrel rendelkezik a gyermek külföldre vitelének engedélyezésére.

Hasonlóképpen, amennyiben a gyermek elvitele valóban tartózkodási helyének megváltozását eredményezi, a gyermekkel utazni kívánó szülőnek az utazást megelőzően a gyermek tartózkodási helye szerint illetékes, családjogi ügyekben eljáró bírósághoz kell fordulnia, ha a másik szülő megtagadja a hozzájárulását.

4 Ugyanazok a szabályok vonatkoznak-e az ideiglenes külföldre vitelre (pl. nyaralás, orvosi ellátás) és a tartós letelepedés céljából történő külföldre vitelre? Adott esetben kérjük, mellékeljék a szükséges hozzájárulási formanyomtatványokat.

Az elvitel okára vagy időtartamára nem vonatkoznak különös szabályok. Amennyiben azonban a tartózkodási hely megváltoztatása érdekében kerül sor az elvitelre, a másik szülő hozzájárulásának hiánya különös visszaviteli eljárást eredményez.

Utolsó frissítés: 20/06/2017

Ennek a lapnak a különböző nyelvi változatait az Európai Igazságügyi Hálózat tagállami kapcsolattartói tartják fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Sem az Európai Igazságügyi Hálózat, sem a Bizottság nem vállal semmilyen felelősséget, illetve kötelezettséget az e dokumentumban közzétett vagy hivatkozott információk és adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.
Az egyes tagállamok által gondozott, e honlapon helyet kapott nemzeti tartalmak frissítése jelenleg zajlik, tekintettel az Egyesült Királyság kilépésére az Európai Unióból. Előfordulhat, hogy néhány részlet elkerülte a figyelmünket, és egy adott weboldal még nem tükrözi a megváltozott helyzetet. Igyekszünk mihamarabb naprakésszé tenni a teljes tartalmat.

Észrevételek

Itt megoszthatja velünk az új webhellyel kapcsolatos észrevételeit és megjegyzéseit